Vascular Medicine and Endovascular Interventions - part 2

Chia sẻ: meomap6

iều trị bệnh tắc nghẽn thromboangiitis (bệnh Buerger): một doubleblind, ngẫu nhiên, thử nghiệm kiểm soát giả dược. Eur J VASC Endovasc Surg. 1998; 15:300-7. Lỗi thuộc về tại: Eur J VASC Endovasc Surg. 1998; 16:456. Fiessinger JN, Schafer M. dùng thử của iloprost so với aspirin trong điều trị thiếu máu cục bộ chi quan trọng của thromboangiitis tắc nghẽn:

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản