Vật lí lớp 12 - Tiết 10: Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN (1)

Chia sẻ: pencil_6

Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Nhận biết có 2 phương pháp dùng để phát hiện ra một định luật vật lí. - Phương pháp suy diễn toán học: Dựa vào một thuyết hay một định luật đã biết để suy ra định luật mới rồi dùng thí nghiệm để kiểm tra sự đúng đắn của nó.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Vật lí lớp 12 - Tiết 10: Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN (1)

Vật lí lớp 12 - Tiết 10: Thực hành: KHẢO SÁT
THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG
CỦA CON LẮC ĐƠN (1).
1. Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

- Nhận biết có 2 phương pháp dùng để phát
hiện ra một định luật vật lí.

- Phương pháp suy diễn toán học: Dựa vào
một thuyết hay một định luật đã biết để suy ra định
luật mới rồi dùng thí nghiệm để kiểm tra sự đúng đắn
của nó.

- Phương pháp thực nghiệm: Dùng một hệ
thống thí nghiệm để làm bộc lộ mối quan hệ hàm số
giữa các đại lượng có liên quan nhằm tìm ra định luật
mới.

Biết dùng phương pháp thực nghiệm để:

- Chu kì dao động T của con lắc đơn không
phụ thuộc vào biên độ khi biên độ dao động nhỏ,
không phụ thuộc khối lượng, chỉ phụ thuộc vào chiều
dài l và gia tốc rơi tự do của nơi làm thí nghiệm.

b) Về kỹ năng:

- Tìm ra bằng thí nghiệm , với hệ số a
Ta l


với g = 9,8m/s2,
2
 2, kết hợp với nhận xét tỉ số 2
g

từ đó nghiệm lại công thức lí thuyết về chu kì dao
động của con lắc đơn. Ứng dụng kết quả đo a để xác
định gia tốc trọng trường g tại nơi làm thí nghiệm.

- Lựa chọn được các độ dài l của con lắc và
cách đo đúng để xác định l với sai số nhỏ nhất cho
phép.

- Lựa chọn được các loại đồng hồ đo thời
gian và dự tính hợp lí số lần dao động toàn phần cần
thực hiện để xác định chu kì của con lắc đơn với sai
số tỉ đối từ 2% đến 4%.

c) Về thái độ:
- Có thái độ nghiêm túc say mê học tập,
chăm chỉ.

2. Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

- Nhắc HS chuẩn bị bài theo các nội dung ở
phần báo cáo thực hành trong Sgk.

- Chọn bộ 3 quả cân có móc treo 50g.

- Chọn đồng hồ bấm giây hiện số có độ chia
nhỏ nhất 0,01s, cộng thêm sai số chủ quan của người
đo là 0,2s thì sai số của phép đo sẽ là t = 0,01s +
0,2s = 0,21s. Thí nghiệm với con lắc đơn có chu kì T
 1,0 s, nếu đo thời gian của n = 10 dao động là t 
10s, thì sai số phạm phải là:
t T 0, 21 2
. Thí nghiệm cho . Kết quả
 2% T  1.  0, 02s
 
t T 10 100

này đủ chính xác, có thể chấp nhận được. Trong
trường hợp dùng đồ hồ đo thời gian hiện số với cổng
quang điện, có thể đo T với sai số  0,001s.
b) Chuẩn bị của HS:

Trước ngày làm thực hành cần:

- Đọc kĩ bài thực hành để định rõ mục đích và
quy trình thực hành.3. Tiến trình bài dạy:
* Ổn định lớp: (1 phút)

a) Kiểm tra bài cũ:

- Kiểm tra trong khi giảng.

* Đặt vấn đề (1 phút).

- Khảo sát thực nghiệm các định luật dao
động của con lắc đơn.

b) Dạy nội dung bài mới:

Hoạt động 1 (14 phút): Kiểm tra chuẩn bị kiến
thức và giới thiệu dụng cụ thí nghiệm.

Hoạt động của Hoạt động của Kiến thức cơ
GV HS bản

- Mục đính thí - Tìm hiểu I. Mục đích:
nghiệm? SGK, trả lời Khảo sát thực
câu hỏi. nghiệm để
biết ảnh
hưởng của A,
m, l đối với T.
Từ đó tìm ra
l
CT .
T  2
g

Ứng dụng xác
định g.

- Giới thiệu dụng - Làm quen với II. Dụng cụ
cụ. dụng cụ thí thí nghiệm:
nghiệm. SGK.

Hoạt động 2 (14 phút): Hướng dẫn thí nghiệm.

Hoạt động của Hoạt động của Kiến thức cơ
GV HS bản

- Chia lớp làm 8 - Tiến hành thí III. Tiến hành
nghiệm theo thí nghiệm:
nhóm làm thí
nghiệm. các bước SGK. 1. Chu kỳ dao

- Yêu cầu các - Đo các giá trị động T của
con lắc đơn
nhóm hoàn thành A, t và hoàn
phép đo A, t của 5 thành bảng giá phụ thuộc vào
lần đo. trị 6.1. biên độ như
thế nào?

- Yêu cầu các - Đo các giá trị 2. Chu kỳ dao
động của con
nhóm hoàn thành m, t và hoàn
phép đo m, t của 5 thành bảng giá lắc đơn phụ
lần đo. trị 6.2. thuộc vào
khối lượng m
của con lắc
như thế nào?

- Yêu cầu các - Đo các giá trị 3. Chu kỳ của
con lắc đơn
nhóm hoàn thành l, t và hoàn
phép đo l, t của 5 thành bảng giá phụ thuộc
lần đo. trị 6.3. chiều dài con
lắc như thế
nào?

Hoạt động 3 (10 phút): Hướng dẫn phân tích kết
quả thí nghiệm.

Hoạt động của Hoạt động của Kiến thức cơ
GV HS bản

- Hướng dẫn phân - Đọc phần 4: CT lý thuyết
tích kết quả (4 Kết luận. l
.(
T  2
g
SGK) - Nêu các thắc ngiệm đúng
- Trả lời thắc mắc mắc nảy sinh hay không
sau khi làm thí khi làm thí nghiệm
nghiệm. nghiệm. đúng).

c) Củng cố, luyện tập: (3 phút)
- GV nhắc lại tầm quan trọng của thí nghiệm
trong vật lý.

- GV nhắc lại vấn đề sai số.

d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút)

- Lập báo cáo thực hành theo mẫu SGK.

* RÚT KINH NGHIỆM
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản