Vật lý 10 nâng cao - CÁC ĐỊNH LUẬT KE-PLE. CHUYỂN ĐỘNG CỦA VỆ TINH

Chia sẻ: vnexpress1209

Kiến thức - Có khái niệm đúng về hệ nhật tâm - Nắm được nội dung của ba định luật Ke-ple và hệ quả suy ra tu no! 2. Kỹ năng - Vận dụng định luật keple để giải một số bài toán. II CHUẨN BỊ 1 Giáo viên - Dụng cụ thí nghiệm mô phỏng hệ mặt trời và các hành tinh. - Bảng số liệu về hệ mặt trời. 2 Học sinh - Chuyển động tròn, chuyển động tròn đều. - Định luật vạn vật hấp dẫn và biểu thức. 3. Gợi ý ứng dụng công nghệ...

Nội dung Text: Vật lý 10 nâng cao - CÁC ĐỊNH LUẬT KE-PLE. CHUYỂN ĐỘNG CỦA VỆ TINH

CÁC ĐỊNH LUẬT KE-PLE.

CHUYỂN ĐỘNG CỦA VỆ TINHI MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Có khái niệm đúng về hệ nhật tâm

- Nắm được nội dung của ba định luật Ke-ple và hệ quả suy ra tu no!

2. Kỹ năng

- Vận dụng định luật keple để giải một số bài toán.

II CHUẨN BỊ

1 Giáo viên

- Dụng cụ thí nghiệm mô phỏng hệ mặt trời và các hành tinh.

- Bảng số liệu về hệ mặt trời.

2 Học sinh

- Chuyển động tròn, chuyển động tròn đều.

- Định luật vạn vật hấp dẫn và biểu thức.

3. Gợi ý ứng dụng công nghệ thông tin.
- Mô phỏng hệ mặt trời và chuyển động của nó.III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung

Hoạt động 1: Mở đầu Đọc SGK phần mở đầu 1.Mở đầu

Giới thiệc cho hs về

nghiên cứu vũ trụ.

Họat động 2: Tìm 2. Các định luật kê-ple

hiểu các định luật - Đọc phần 2 và tóm Định luật 1: Mọi hành tinh

Kê-ple. tắt. Tìm hiểu 3 định đều chuyển động theo các

- yêu cấu Hs tóm tắt luật Kê-ple. quỷ đạo elip mà Mặt Trời

và mô tả chuyển - thảo luận chứng minh là một tiêu điểm.

động của các hành định luật Kê-ple. Định luật 2: Đoạn tẳhng

tinh. - Trả lời câu hỏi C1. nối mặt trời và một hành

- Hướng dẫn hs - Đọc phần 4 SGk. tinh bất kỳ quét những diện

chứng minh định - tích bằng nhau trong

luật. những khảon thời gian như

- Nêu câu hỏi C1. nhau.

- Yêu cầu hs dọc Định luật 3: Tỉ số giữa lập

phần 4 và tìm các vận phương bán trục lớn và
tốc vũ trụ. bình phương chu kỳ quay

là giống nhau cho mọi

hành tinh quay quanh Mặt

Trời.

a13 a 2
3
  ...
T12 T22

Hoạt động 3: Vận 3. Bài tập vận dụng

dụng, củng cố - Đọc và giải bài ậtp (sgk)

- Yêu cầu hs đọc và phần 3 SGK.

giải bài ậtp phần 3. - Trình bày bài tập.

- Nhận xét lời giải. - Ghi tóm tắt kiến thức

cơ bản, cách vận dụng

3 định luật.

4. Vệ tinh nhân tạo. Tốc độ

vũ trụ.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản