Vật lý 10 nâng cao - ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN - Phần 1

Chia sẻ: vnexpress1209

Kiến thức - Hiểu được nội dung và ý nghĩa của định luật I Niu-tơn. 2. Kỹ năng - Biết vận dụng định luật để giải thích một số hiện tượng vật lý. - Biết đề phòng những tác hại của quán tính trong đời sống, nhất là chủ động phòng chống tai nạn giao thông. B - CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Dụng cụ minh họa thí nghiệm lịch sử của Ga-li-lê. - Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm về đệm không khí (nếu có) 2. Học sinh Ôn tập kiến thức về lực và tác dụng...

Nội dung Text: Vật lý 10 nâng cao - ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN - Phần 1

ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN
Phần 1

A - MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Hiểu được nội dung và ý nghĩa của định luật I Niu-tơn.

2. Kỹ năng

- Biết vận dụng định luật để giải thích một số hiện tượng vật lý.

- Biết đề phòng những tác hại của quán tính trong đời sống, nhất là chủ

động phòng chống tai nạn giao thông.


B - CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

- Dụng cụ minh họa thí nghiệm lịch sử của Ga-li-lê.

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm về đệm không khí (nếu có)

2. Học sinh

Ôn tập kiến thức về lực và tác dụng lực.

3. Gợi ý ứng dụng CNTT

- Chuẩn bị một số hình ảnh, một số video về thí nghiệm lịch sử của Ga-

li-lê.
- Chuyển các câu hỏi 1 và 2 SGK thành các câu trắc nghiệm.


C - TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1 (......phút): Kiểm tra bài cũ

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Trả lời câu hỏi về lực, tổng - Nêu câu hỏi

hợp và phân tích lực, quy tắc - Nhận xét câu trả lời.

tổng hợp và phân tích lực.

Hoạt động 2 (......phút): Tìm hiểu nội dung và ý nghĩa định luật I Niu-tơn

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo Bài ghi

viên

- Xem SGK mục 1 và 2 - Yêu cầu HS xem 1. Định luật 1 Newton

SGK. SGK mục 1 và 2. “Nếu khơng chịu

- Trình bày quan niệm - Nêu câu hỏi về quan tc dụng cuả một lực no

của A-ri-xtốt và lập luận niệm của A-ri-xtốt và hoặc chịu tc dụng của cc

của Ga-li-lê. lập luận của Ga-li-lê. lực cĩ hợp lực bằng 0 thì

- Nhận xét câu trả lời. vật giữ nguyn trạng thi

- Trả lời câu hỏi C1. - Nêu câu hỏi C1. đứng yên hay chuyển

- Nhận xét câu trả lời. động thẳng đều”.
- Phát biểu định luật I - Hướng dẫn HS vận 2. Qun tính v hệ quy

Niu-tơn. dụng tính quy nạp để chiếu qun tính

- Đọc SGK phần 3 và 4. đưa ra định luật 1 Niu- - Qun tính l tính chất

- Trả lời câu hỏi về vật tơn. một vật cĩ xu hướng bảo

cô lập, khái niệm quán - Nhận xét câu trả lời toàn vận tốc về hướng

tính. của HS và điều chỉnh và độ lớn.

nội dung của câu trả lời - Hệ quy chiếu quán tính

cho chính xác là hệ quy chíêu trong đó

- Yêu cầu HS đọc định luật 1 được nghiệm

- Trả lời câu hỏi C2 SGK. đúng. Hệ quy chiếu gắn

- Nêu ý nghĩa của định - Nêu câu hỏi. với mặt đất hoặc chuyển

luật I Niu-tơn. - Nhận xét câu trả lời. động thẳng đều so với

- Nêu câu hỏi C2. mặt đất là hệ quy chiếu

Nhận xét câu trả lời. quán tính.
Hoạt động 3 (......phút): Tiến hành thí nghiệm kiểm chứng với đệm

không khí.

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Quan sát GV làm thí nghiệm. - Làm thí nghiệm biểu diễn
- Ghi kết quả và xử lý kết quả. - Yêu cầu HS ghi kết quả và xử lý kết quả

- Nêu kết luận về thí nghiệm - Yêu cầu HS nêu nhận xét và kết luận.

- Nhận xét câu trả lời.
Hoạt động 4 (......phút): Vận dụng, củng cố.

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm - Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi 1 đến 6

theo nội dung câu 1 - 6 SGK. SGK

- Hoạt động nhóm: Thảo luận, - Nhận xét câu trả lời của HS.

giải bài tập 1 SGK. - Nêu bài tập 1 SGK.

- Ghi tóm tắt các kiến thức cơ - Yêu cầu HS ghi tóm tắt các kiến thức

bản: Nội dung, ý nghĩa của định trọng tâm của bài.

luật I Niu-tơn. - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy.

Hoạt động 5 (......phút): Hướng dẫn về nhà.

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà.

- Những sự chuẩn bị cho bài - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau.

sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản