Vật lý 11 chương trình nâng cao: 23. BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN

Chia sẻ: abcdef_50

I. MỤC TIÊU - Học sinh nắm được phương pháp giải bài tập phần định luật ôm đối với các loại đoạn mạch, định luật ôm đối với các loại đoạn mạch, mắc nguồn thành bộ - Học sinh nắm được phương pháp giải được các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập đồng thời giải thích được các hiện tượng vật lý trong thực tế và trong kỹ thuật II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: - Chuẩn bị hệ thống phù hợp với từng đối tượng học sinh. - Phiếu bài tấp, SGK, SBT 2. Học...

Nội dung Text: Vật lý 11 chương trình nâng cao: 23. BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN

23. BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT ÔM
VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN

I. MỤC TIÊU

- Học sinh nắm được phương pháp giải bài tập phần định luật ôm đối với

các loại đoạn mạch, định luật ôm đối với các loại đoạn mạch, mắc nguồn

thành bộ

- Học sinh nắm được phương pháp giải được các bài tập trong sách giáo

khoa và sách bài tập đồng thời giải thích được các hiện t ượng vật lý

trong thực tế và trong kỹ thuật

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

- Chuẩn bị hệ thống phù hợp với từng đối tượng học sinh.

- Phiếu bài tấp, SGK, SBT

2. Học sinh:

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu GV cho về nhà.

- SGK, SBT máy tính…

3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC
Hoạt động 1: Phương pháp giải bài tập

Hoạt động của Học Sinh Trợ giúp của Giáo Viên

- Học sinh nghe thảo luận đưa ra - Hướng dẫn cho học sinh nắm đ ược

phương pháp giải bài tập. phương pháp giải bài tập

- Dưới sự hướng dẫn của giáo viên đại - Phân dạng theo chủ đề

diện các nhóm lên trình bày phương

pháp giải bài tập của nhóm mình.

- các nhóm bổ sung, nhận xét để đưa - Nhận xét, đánh giá bổ sung và kết

ra phương pháp t ối ưu nhất để giải bài luận phương pháp giải của chủ đề.

tập


Hoạt động2: Giải bài 1 SGK trang 75


Hoạt động của Học Sinh Trợ giúp của Giáo Viên

- Các nhóm thảo luận đưa ra phương - Cho học sinh hoạt động theo nhóm

án giải quyết bài toán.

- Đại diện nhóm lên trình bày phương - Quan sát, hướng dẫn các nhóm
án giải bài tập của nhóm mình.

- Các nhóm thảo luận, nhận xét và bổ - Nhận xét, bổ sung, đánh giá các

sung cách giải của nhóm bạn phương án giải của các nhóm


Hoạt động 3: Giải bài 2SGK trang 76

Hoạt động của Học Sinh Trợ giúp của Giáo Viên

- Giải bài tập tại chỗ, đại diện lớp lên - Cho học sinh giải tại chỗ, gọi một

bảng trình bày phương án giải của đến hai em lên bảng giải bài tập.

- Quan sát cho học sinh nhận xét
mình.

- Theo dõi, nhận xét, bổ sung phương

án giải của bạn. - Nhận xét, bổ sung đánh giá phương

án giải của học sinh, đưa ra lời giải

- Nghe hiểu và ghi bài vào vở hay nhất


Hoạt động 3: Giải bài 2SGK trang 76

Hoạt động của Học Sinh Trợ giúp của Giáo Viên

- Giải bài tập tại chỗ, đại diện lớp lên - Cho học sinh giải tại chỗ, gọi một
bảng trình bày phương án giải của đến hai em lên bảng giải bài tập.

- Quan sát cho học sinh nhận xét
mình.

- Theo dõi, nhận xét, bổ sung phương

án giải của bạn. - Nhận xét, bổ sung đánh giá ph ương

án giải của học sinh, đưa ra lời giải

- Nghe hiểu và ghi bài vào vở hay nhất


Hoạt động 4: Củng cố dặn dò

Hoạt động của Học Sinh Trợ giúp của Giáo Viên

- Học sinh ghi những câu hỏi và bài - Cho học sinh bài tập cùng dạng về

tập về nhà. nhà.

- Ghi những chuản bị cho bài sau - Hướng dẫn học sinh đọc trước bài

điện năng


----o0o----
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản