Vật lý 11 chương trình nâng cao: 3. BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT CU LÔNGng pháp

Chia sẻ: abcdef_50

I. MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Năm được phương pháp giải bài tập Định luật Culông (nắm được điểm đặt, phương chiều, độ lớn của lực culông), Năm được nguyên lý chồng chất lực - Nắm được phương pháp giải bài tập phần lực culông 2.Kĩ năng: - Học sinh vận dụng được phương pháp giải được các bài tập trong sách giáo khoa cũng như sách bài tập - Vận dụng giải được các bài tập cùng dạng II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: - Hệ thống bài tập phù hợp với trình độ học sinh từng lớp...

Nội dung Text: Vật lý 11 chương trình nâng cao: 3. BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT CU LÔNGng pháp

3. BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT CU LÔNG

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức:

- Năm được phương pháp giải bài tập Định luật Culông (nắm được điểm đặt,

phương chiều, độ lớn của lực culông), Năm được nguyên lý chồng chất lực

- Nắm được phương pháp giải bài tập phần lực culông

2.Kĩ năng:

- Học sinh vận dụng được phương pháp giải được các bài tập trong sách giáo

khoa cũng như sách bài tập

- Vận dụng giải được các bài tập cùng dạng

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

- Hệ thống bài tập phù hợp với trình độ học sinh từng lớp

- Chuẩn bị phiếu học tập

2. H ọc sinh:

- chuẩn bị bài ở nh à

III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1 Phương pháp giải bái tập

Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên
- Học sinh nghe, hiểu và đưa ra phương - Hướng dẫn học sinh đưa ra phương

pháp giải bài tập. pháp giải bài tập phần định luật Culông.

- Thảo luận theo nhóm - Cho Lớp thảo luận theo nhóm đưa ra

phương pháp

- Đại diện một nhóm lên trình bày - Quan sát, hướng dẫn từng nhóm.

phương pháp chung của nhóm

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Nhận xét, và đưa ra phương pháp

chung cho học sinh

Hoạt động 2: Sửa bài tập 1, 2 SGK trang 8 - 9

Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên

- Học sinh trình bày phương án giải bài - Gọi học sinh lên bảng giải bài tập.

tập của mình.

- Học sinh khác theo dõi phương án giải - Quan sát, hướng dẫn

bài tập của bạn.

- Nhận xét bổ sung - Cho học sinh nhận xét, giáo giên bổ

sung và đưa ra lời giải khoa học nhất

Hoạt động 3: Giải bài tập 3 SGK trang 9

Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên

- Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, hoạt - Hướng dẫn và chia nhom cho học sinh
động theo nhóm. hoạt động

- Đại diện nhóm lên trình bày phương - Quan sát các nhóm trình bày phương

án của mình. án của mình.

- Các nhóm khác quan sát, nhận xét

phương án của nhóm bạn.

- Trình bày phương án của nhóm mình - Nhận xét, bổ sung

Hoạt động 4 : Giải bài 4 SGK trang 9

Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên

- Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, hoạt - Hướng dẫn và chia nhom cho học sinh

động theo nhóm. hoạt động

- Đại diện nhóm lên trình bày phương - Quan sát các nhóm trình bày phương

án của mình. án của mình.

- Các nhóm khác quan sát, nhận xét

phương án của nhóm bạn.

- Nhận xét, bổ sung

Hoạt động 5 : củng cố dặn dò

Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên

- Ghi câu hỏi về nhà. - Cho học sinh bài tập về nhà.

- Nghe và Ghi câu hỏi hướng dẫn của - Hướng dẫn học sinh học bài điện
giấo viên trường tiết 1
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản