Vật lý 6 - SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
261
lượt xem
20
download

Vật lý 6 - SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhận biết được hiện tượng bay hơi , sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi vào nhiệt độ, gió và mặt thoáng . Tìm được thí dụ thực tế về những nội dung trên . - Bước đầu biết cách tìm hiểu tác động của một yếu tố lên một hiện tượng khi có nhiều yếu tố cùng tác động một lúc . - Vạch được kế hoạch và thực hiện được thí nghiệm kiểm chứng tác động của nhiệt độ , gió và mặt thoáng lên tốc độ bay hơi . ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật lý 6 - SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ

  1. SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ I. MỤC TIÊU : - Nhận biết được hiện tượng bay hơi , sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi vào nhiệt độ, gió và mặt thoáng . Tìm được thí dụ thực tế về những nội dung trên . - Bước đầu biết cách tìm hiểu tác động của một yếu tố lên một hiện tượng khi có nhiều yếu tố cùng tác động một lúc . - Vạch được kế hoạch và thực hiện được thí nghiệm kiểm chứng tác động của nhiệt độ , gió và mặt thoáng lên tốc độ bay hơi . II. TRỌNG TÂM : Nhận biết được hiện tượng bay hơi , sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi vào nhiệt độ, gió và mặt thoáng . III. CHUẨN BỊ : - Một giá đỡ thí nghiệm . - Một kẹp vạn năng . - Hai đĩa nhôm nhỏ . - Một cốc nước . - Một đèn cồn . - Hình vẽ 26.1 SGK / 80 .
  2. IV. TIẾN TRÌNH : 1. Ổn định : kiểm diện 2. Kiểm tra bài cũ : - Nêu đặc điểm cơ bản của sự nóng chảy và sự đông đặc . - BT 24 –25 .6 1. Chất rắn bắt đầu nóng chảy ở nhiệt độ 80oC . 2. Chất này là băng phiến , vì băng phiến đông đặc ở 80oC . 3. Để đưa chất rắn từ 60oC tới nhiệt độ nóng chảy cần 4 phút . 4. Thời gian nóng chảy của chất rắn là 2 phút . 5. Sự đông đặc vào phút thứ 13 . 6. Thời gian đông đặc kéo dài 5 phút . 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG THẦY TRÒ NỘI DUNG * Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập . @. Giới thiệu bài học . Các chất có thể tồn tại ở cả 3 thể : rắn , lỏng , khí và cũng có thể chuyển hoá từ I. Sự bay hơi .
  3. thể này sang thể khác . Hiện tượng xảy ra như thế nào nếu một chất chuyển từ thể lỏng sang thể hơi ? Học sinh tìm thí dụ về sự bay hơi . 1. Định nghĩa : Vậy mọi chất lỏng đều bay hơi . Sự chuyển từ thể lỏng sang Thế nào là sự bay hơi ? thể hơi gọi là sự bay hơi . * Hoạt động 2 : Quan sát hiện tượng bay hơi và rút ra nhận xét về tốc độ bay hơi . Sự bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộ vào yếu tố nào ? @. Hướng dẫn học sinh quan sát hình 26.2 để rút ra nhận xét .  Quan sát tranh vẽ – mô tả lại . - Hình A1 ; A2 : Mô tả cách phơi quần áo ở hai hình ( quần áo giốpng nhau , cách phơi như nhau . Hình A1 : trời râm 2. Tốc độ bay hơi : , hình A2 : trời nắng ) .  trả lời câu 1 .
  4. Vậy tốc độ bay hơi phụ thuộc gì ? (nhiệt độ) - Hình B1 ; B2 ; C1 ; C2 tương tự cho Tốc độ bay hơi của một chất h/s so sánh và rút ra nhận xét tốc độ bay lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ , gió hơi phụ thuộc vào gió và mặt thoáng và diện tích mặt thoáng của chất chất lỏng . lỏng . hs trả lời câu 2 ,3 . @. Yêu cầu học sinh trả lời câu 4 . Vậy tốc độ bay hơi phụ thuộc vào những yếu tố nào ? * Hoạt động 3 : Thí nghiệm kiểm tra dự đoán . Nhận xét ở trên mới chỉ là dự đoán ta cần phải làm thí nghiệm để kiểm tra . Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào 3 yếu tố – kiểm tra tác động của từng yếu tố một . + Nghiên cứu tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào thì các yếu tố khác phải
  5. giữ không đổi . @ Kiểm tra sự tác động của nhiệt độ vào tốc độ bay hơi ta làm thí nghiệm như sau ( thí nghiệm SGK / 82 )  Quan sát hiện tượng – thảo luận trong nhóm về kết quả thí nghiệm và rút ra kết luận. * Vậy tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ . * Hoạt động 4 : Vạch kế hoạch thí nghiệm kiểm tra tác động của gió và mặt thoáng . @ . Hướng dẫn h/s vạch kế hoạch kiểm tra tác động của gió vào sự bay hơi . . Đưa ra kế hoạch để kiểm tra . * Tương tự kiểm tra tốc độ bay hơi phụ thuộc và diện tích mặt thoáng . . Nêu rõ các bước tiến hành thí nghiệm . @. Nhận xét kế hoạch đúng - sai của h/s
  6. đưa ra . Cho h/s tiến hành hoạt động này ở nhà theo nhóm học tập . 4. Củng cố : - Thế nào là sự bay hơi ? ( Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi ) - Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào ? ( nhiệt độ , gió và diện tích mặt thoáng ) - C9 : Để giảm bớt sự bay hơi , làm cây ít bị mất nước . - C10 : Nắng nóng và có gió . - BT 26 –27.1 : D. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định . 5. Dặn dò : - Học bài - Hoàn chỉnh BT trong vở bài tập / 90  92 . - Chuẩn bị bài tiếp theo : “ Sự bay hơi và sự ngưng tụ “
  7. * RÚT KINH NGHIỆM : -------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
Đồng bộ tài khoản