Vật lý 6 - THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ

Chia sẻ: siemens1209

Biết đo nhiệt độ cơ thể bằng nhiệt kế y tế . - Biết theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian và vẽ được đường biểu diễn cho sự thay đổi này . - Có thái độ trung thực , tỉ mỉ , cẩn thận và chính xác trong việc tiến hành thí nghiệm và viết báo cáo .

Nội dung Text: Vật lý 6 - THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ

THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘI. MỤC TIÊU :

- Biết đo nhiệt độ cơ thể bằng nhiệt kế y tế .

- Biết theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian và vẽ được đường

biểu diễn cho sự thay đổi này .

- Có thái độ trung thực , tỉ mỉ , cẩn thận và chính xác trong việc tiến

hành thí nghiệm và viết báo cáo .

II. TRỌNG TÂM :

Biết đo nhiệt độ bằng nhiệt kế .

III. CHUẨN BỊ :

- Một nhiệt kế y tế .

- Một nhiệt kế thuỷ ngân ( hoặc nhiệt kế dầu ) .

- Một đồng hồ .

- Bông y tế .

- Học sinh chép mẫu báo cáo .

IV. TIẾN TRÌNH :

1. Ổn định : kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ :

- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh : mẫu báo cáo , nhiệt kế y tế .
- Nhắc nhở học sinh khi thực hành : cẩn thận , trung thực .

1. Bài mới :HOẠT ĐỘNG THẦY TRÒ NỘI DUNG

* Hoạt động 1 : Dùng nhiệt kế y tế đo I. Dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt

nhiệt độ cơ thể . độ cơ thể .

@. Hướng dẫn học sinh theo các bước : 1. Dụng cụ : Nhiệt kế y tế .

- Tìm hiểu 5 đặc điểm nhiệt kế y tế - Nhiệt độ thấp nhất ghi trên

. nhiệt kế : 35oC .

- Nhiệt độ cao nhất ghi trên

nhiệt kế : 42oC .

- Kiểm tra xem thuỷ ngân đã tụt - Phạm vi đo của nhiệt kế : Từ

hết xuống bầu chưa – nếu chưa : vẩy 35oC  42oC .

mạnh cho thuỷ ngân tụt hết xuống bầu . - Độ chia nhỏ nhất của nhiệt

- Chú ý khi vẩy cầm thật chặt để kế : 0,1oC .

khỏi văng ra và tránh không để nhiệt kế - Nhiệt độ được ghi màu đỏ :

va đập vào các vật khác . 37oC.

- Khi đo nhiệt độ cơ thể cần cho

bầu thủy ngân tiếp xúc trực tiếp và chặt

với da .
- Khi đọc nhiệt kế không cầm vào 2. Tiến hành đo .

bầu nhiệt kế . Đo nhiệt độ của mình và của

. Làm việc theo nhóm : 2 hs / 1 nhóm bạn .

. II. Theo dõi sự thay đổi nhiệt độ

* Hoạt động 2 : Theo dõi sự thay đổi theo thời gian trong quá trình

nhiệt độ theo thời gian trong quá trình đun nước .

đun nước . 1. Dụng cụ :

@. Chia nhóm , yêu cầu các nhóm phân Nhiệt kế , cốc đựng nước , đèn

công công việc trong nhóm mình : cồn , giá đỡ .

- Một hs theo dõi thời gian .

- Một hs theo dõi nhiệt độ .

- Một hs ghi kết quả vào bảng . - Nhiệt độ thấp nhất ghi trên

+ Hướng dẫn hs quan sát nhiệt kế để nhiệt kế : - 20oC .

tìm 4 đặc điểm của nhiệt kế . - Nhiệt độ cao nhất ghi trên

nhiệt kế : 110 oC .

- Phạm vi đo của nhiệt kế : Từ

– 20oC  110oC .

- Độ chia nhỏ nhất của nhiệt

kế : 1oC .

2. Tiến hành đo .
+ Hướng dẫn lắp dụng cụ theo hình - Lắp dụng cụ theo hình 23.1 /

23.1 / 73. Nhắc nhở hs : 73 .

- Theo dõi chính xác thời gian để - Ghi nhiệt độ của nuớc trước

đọc kết quả trên nhiệt kế . khi đun .

- Cẩn thận khi nước đã được đun - Đốt đèn cồn để đun .

nóng . - Vẽ đồ thị .

+ Hướng dẫn hs cách tắt đèn cồn , để

nguội nước .

+ Hướng dẫn hs vẽ đường biểu diễn . III. Mẫu báo cáo : SGK / 74 .

+ Yêu cầu hs tháo , cất dụng cụ thí

nghiệm .
4. Củng cố :

- Nêu 5 đặc điểm của nhiệt kế y tế .

- Nêu 4 đặc điểm của nhiệt kế dầu .

- Kiểm tra mẫu báo cáo của học sinh .

- Nhận xét , đánh giá tiết thực hành .

5. Dặn dò :

- Xem lại bài thực hành – hoàn thành mẫu báo cáo nếu chưa xong .
- Hoàn chỉnh vở bài tập .

- Chuẩn bị : Kiểm tra 1 tiết . On lại các bài :- Sự nở vì nhiệt của các

chất : rắn, lỏng, khí.

- Nhiệt kế – nhiệt giai.

- Giải thích một số hiện tượng về sự

nở vì nhiệt.V. RÚT KINH NGHIỆM :--------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản