Vật lý 6 - THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
593
lượt xem
28
download

Vật lý 6 - THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biết đo nhiệt độ cơ thể bằng nhiệt kế y tế . - Biết theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian và vẽ được đường biểu diễn cho sự thay đổi này . - Có thái độ trung thực , tỉ mỉ , cẩn thận và chính xác trong việc tiến hành thí nghiệm và viết báo cáo .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật lý 6 - THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ

  1. THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ I. MỤC TIÊU : - Biết đo nhiệt độ cơ thể bằng nhiệt kế y tế . - Biết theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian và vẽ được đường biểu diễn cho sự thay đổi này . - Có thái độ trung thực , tỉ mỉ , cẩn thận và chính xác trong việc tiến hành thí nghiệm và viết báo cáo . II. TRỌNG TÂM : Biết đo nhiệt độ bằng nhiệt kế . III. CHUẨN BỊ : - Một nhiệt kế y tế . - Một nhiệt kế thuỷ ngân ( hoặc nhiệt kế dầu ) . - Một đồng hồ . - Bông y tế . - Học sinh chép mẫu báo cáo . IV. TIẾN TRÌNH : 1. Ổn định : kiểm diện 2. Kiểm tra bài cũ : - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh : mẫu báo cáo , nhiệt kế y tế .
  2. - Nhắc nhở học sinh khi thực hành : cẩn thận , trung thực . 1. Bài mới : HOẠT ĐỘNG THẦY TRÒ NỘI DUNG * Hoạt động 1 : Dùng nhiệt kế y tế đo I. Dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt nhiệt độ cơ thể . độ cơ thể . @. Hướng dẫn học sinh theo các bước : 1. Dụng cụ : Nhiệt kế y tế . - Tìm hiểu 5 đặc điểm nhiệt kế y tế - Nhiệt độ thấp nhất ghi trên . nhiệt kế : 35oC . - Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế : 42oC . - Kiểm tra xem thuỷ ngân đã tụt - Phạm vi đo của nhiệt kế : Từ hết xuống bầu chưa – nếu chưa : vẩy 35oC  42oC . mạnh cho thuỷ ngân tụt hết xuống bầu . - Độ chia nhỏ nhất của nhiệt - Chú ý khi vẩy cầm thật chặt để kế : 0,1oC . khỏi văng ra và tránh không để nhiệt kế - Nhiệt độ được ghi màu đỏ : va đập vào các vật khác . 37oC. - Khi đo nhiệt độ cơ thể cần cho bầu thủy ngân tiếp xúc trực tiếp và chặt với da .
  3. - Khi đọc nhiệt kế không cầm vào 2. Tiến hành đo . bầu nhiệt kế . Đo nhiệt độ của mình và của . Làm việc theo nhóm : 2 hs / 1 nhóm bạn . . II. Theo dõi sự thay đổi nhiệt độ * Hoạt động 2 : Theo dõi sự thay đổi theo thời gian trong quá trình nhiệt độ theo thời gian trong quá trình đun nước . đun nước . 1. Dụng cụ : @. Chia nhóm , yêu cầu các nhóm phân Nhiệt kế , cốc đựng nước , đèn công công việc trong nhóm mình : cồn , giá đỡ . - Một hs theo dõi thời gian . - Một hs theo dõi nhiệt độ . - Một hs ghi kết quả vào bảng . - Nhiệt độ thấp nhất ghi trên + Hướng dẫn hs quan sát nhiệt kế để nhiệt kế : - 20oC . tìm 4 đặc điểm của nhiệt kế . - Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế : 110 oC . - Phạm vi đo của nhiệt kế : Từ – 20oC  110oC . - Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế : 1oC . 2. Tiến hành đo .
  4. + Hướng dẫn lắp dụng cụ theo hình - Lắp dụng cụ theo hình 23.1 / 23.1 / 73. Nhắc nhở hs : 73 . - Theo dõi chính xác thời gian để - Ghi nhiệt độ của nuớc trước đọc kết quả trên nhiệt kế . khi đun . - Cẩn thận khi nước đã được đun - Đốt đèn cồn để đun . nóng . - Vẽ đồ thị . + Hướng dẫn hs cách tắt đèn cồn , để nguội nước . + Hướng dẫn hs vẽ đường biểu diễn . III. Mẫu báo cáo : SGK / 74 . + Yêu cầu hs tháo , cất dụng cụ thí nghiệm . 4. Củng cố : - Nêu 5 đặc điểm của nhiệt kế y tế . - Nêu 4 đặc điểm của nhiệt kế dầu . - Kiểm tra mẫu báo cáo của học sinh . - Nhận xét , đánh giá tiết thực hành . 5. Dặn dò : - Xem lại bài thực hành – hoàn thành mẫu báo cáo nếu chưa xong .
  5. - Hoàn chỉnh vở bài tập . - Chuẩn bị : Kiểm tra 1 tiết . On lại các bài :- Sự nở vì nhiệt của các chất : rắn, lỏng, khí. - Nhiệt kế – nhiệt giai. - Giải thích một số hiện tượng về sự nở vì nhiệt. V. RÚT KINH NGHIỆM : -------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
Đồng bộ tài khoản