Vật lý 7 - CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN – DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

Chia sẻ: siemens1209

1) Kiến thức: Nhận biết trên thực tế chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua, chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. - Kể tên một số vật dẫn điện (hoặc vật liệu dẫn điện) và vật cách điện (hoặc vật liệu cách điện) thường dùng. - Nêu được dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng. 2) Kĩ năng: Làm thí ngiệm xác định chất dẫn điện , chất cách điện 3) Thái độ (Giáo dục): Giáo dục hs tính an toàn khi sử...

Nội dung Text: Vật lý 7 - CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN – DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN –

DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
I/ Mục tiêu :

1) Kiến thức: Nhận biết trên thực tế chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi

qua, chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.

- Kể tên một số vật dẫn điện (hoặc vật liệu dẫn điện) và vật cách điện (hoặc

vật liệu cách điện) thường dùng.

- Nêu được dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển

có hướng.

2) Kĩ năng: Làm thí ngiệm xác định chất dẫn điện , chất cách điện

3) Thái độ (Giáo dục): Giáo dục hs tính an toàn khi sử dụng điện

II/ Chuẩn bị :

1) Giáo viên: - Bóng đèn, công tắc, ổ lấy điện, dây nối các loại, quạt điện. ..

- Tranh vẽ to các hình 20.1 và h 20.3

2) Học sinh: - Mỗi nhóm HS:

+ Một bóng đèn pin gắn trên đế

+ Năm đoạn dây nối ( hai dây 1 đấu cắm 1 đầu có kẹp )

+ Một đoạn dây đồng , thép, nhựa, ruột bút chì …

III/ Phương pháp dạy học:
Vấn đáp đàm thoại, thuyết trình, trực quan

IV/ Tiến trình :

1) Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh

2) Kiểm tra bài cũ :

- Dòng điện là gì? Làm bài tập 19.1 và 19.2 ? Làm bài tập đầy đủ, sạch đẹp

(10đ)

Đáp: - Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng 3đ

- Bài tập 19.1

a/ … các điện tích dịch chuyển có hướng 1đ

b/ … dương và âm 1đ

c/ … hai cực nguồn điện 1đ

- Bài tập 19.2 : C

3) Giảng bài mới :
Hoạt động của thầy và trò Nội dung bài học
Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học

tập

- Gv đặt vấn đề như phần mở đầu của bài

học trong sgk . I/ Chất dẫn điện và chất cách

Hoạt động 2: Tìm hiểu chất dẫn điện điện:

và chất cách điện

- Cho hs đọc mục I sgk

? Chất ddẫn điện là gì? - Chất dẫn điện là chất cho dòng

điện đi qua.

? Chất cách điện là gì? - Chất cách điện là chất không

- Gv treo h20.1 lên bảng yêu cầu hs đọc cho dòng điện đi qua.

C1 quan sát và trả lời (kết hợp với vật

thật) ?

(C1: + 1: Các bộ phận dẫn điện là: dây

tóc, dây trục, 2 đầu dây đèn, 2 chốt cắm,

lõi dây)

+ 2: các bộ phận cách điện là: trụ

thuỷ tinh, thuỷ tinh đen, vỏ dây, vỏ nhựa

của phích cắm )

- Gv phát dụng cho các nhóm TN

- Hs đọc TN sgk
- Hs tiến hành TN để xác định chất dẫn

điện, chất cách điện.

- Gv lưu ý hs lắp như tiết trước chỉ thay

công tắc bằng vật cần xác định .Trước hết

chập hai mỏ kẹp với nhau để kiểm tra

mạch trước khi đưa các vật cần xác định

vào. Ghi kết quả vào bảng của nhóm.

- Hướng dẫn hs thảo luận kết quả TN ->

gv kiểm tra và sửa chữa nếu sai

- Cho hs trả lời C2?

( C2: vật dẫn điện: đồng, sắt, chì, nhôm…

(các kim loại; …vật cách điện: nhựa, thuỷ

tinh, sứ, cao su, không khí… )

- Cho từng nhóm thảo luận và trả lời C3

?

( C3: Trong mạch điện thắp sáng bóng

đèn pin, khi công tắc ngắt, giữa 2 chốt

công tắc là không khí đèn không sáng -> II/ Dòng điện trong kim loại:

không khí là chất cách điện ) 1) Êlectrôn tự do trong kim

- C3 lưu ý hs ở điều kiện bình thường loại:

vật dẫn điện hay vật cách điện chỉ có
tính chất tương đối.

- Lưu ý hs an toàn về điện.

Hoạt động 3: Tìm hiểu dòng điện trong

kim loại.

- GV thông báo với HS các kim loại là

các chất dẫn điện. Kim loại cũng được

cấu tạo từ các nguyên tử (gv treo h20.3

lên bảng)

- Cho HS trả lời câu C4?

(C4: Hạt nhân của nguyên tử mang điện

tích dương(+) các êlectrôn mang điện

tích âm(-)). 2) Dòng điện trong kim loại

- GV thông báo mục 1b/ sgk. là dòng các êlectrôn tự do dịch

- Cho HS quan sát h20.3 và trả lờ câu C5? chuyển có hướng.

(C5: Các êlectrôn tự do là các vòng tròn

nhỏ có dấu (-), phần còn lại của nguyên

tử là những vòng tròn lớn có dấu (+).

Phần này mang điện tích dương. Vì

nguyên tử khi đó thiếu êlectrôn.)

- GV cho HS xem h20.4, HS quan sát và

trả lời câu C6?
(C6: êlectrôn tự do mang điện tích âm bị

cực âm đẩy, bị cực dương hút).

- Cho HS lên điền mũi tên vào hình vẽ.

- Cho HS thảo luận kết quả ghi vở.
4) Củng cố và luyện tập:

- Cho các nhóm hoàn thành C7;C8;C9/sgk.

+ C7: B

+ C8: C

+ C9: C

- Hướng dẫn phần có thể em chưa biết

+ Những kim loại khác nhau có tính dẫn điện khác nhau là do mật độ

êlectrôn tự do của chúng không giống nhau. Kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc,

đồng, vàng, nhôm, sắt…

+ Chất cách diện tốt nhất là sứ (nhưng thường sử dụng trong các thiết bị…

nhựa).

5) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:

- Học thuộc bài

- Hoàn chỉnh từ câu C1 -> C9 vào vở bài tập.

- Làm bài tập 20.1 -> 20.4 trong sách BT
V/ Rút kinh nghiệm:

..................................................................

..................................................................

................................

..................................................................

..................................................................

................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản