Vật lý 7 - THỰC HÀNH: ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI ĐỌAN MẠCH SONG SONG

Chia sẻ: siemens1209

Kiến thức: Nêu được công thức về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện gồm hai đèn mắc song song. 2) Kĩ năng: Mắc được mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song 3) Thái độ: Rèn luyện tác phong cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực khi làm thí nghiệm. Xây dựng thái độ hợp tác cùng bạn trong nhóm, hào hứng trong học tập.

Nội dung Text: Vật lý 7 - THỰC HÀNH: ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI ĐỌAN MẠCH SONG SONG

THỰC HÀNH: ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

ĐỐI VỚI ĐỌAN MẠCH SONG SONGI/ Mục tiêu

1) Kiến thức: Nêu được công thức về hiệu điện thế và cường độ dòng điện

trong mạch điện gồm hai đèn mắc song song.

2) Kĩ năng: Mắc được mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song

3) Thái độ: Rèn luyện tác phong cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực khi làm thí

nghiệm. Xây dựng thái độ hợp tác cùng bạn trong nhóm, hào hứng trong học tập.

II/ Chuẩn bị

1) Giáo viên: Bài giảng

2) Học sinh: Xem trước bài

III/ Phương pháp dạy học:

Vấn đáp đàm thoại, thuyết trình

IV/ Tiến trình

1) Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh

2) Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh ở phần 1 mẫu báo cáo (9 điểm)

a) . . . . hiệu điện thế . . . .

b) . . . . dương . . . . .

c) . . . . cường độ dòng điện.

d) . . . . nối tiếp . . . . dương . . . .
3) Giảng bài mới:Họat động 1: Tạo tình huống học tập

* Giáo viên giới thiệu nội dung bài

thực hành gồm hai phần:

a) Mắc mạch điện gồm hai bóng đèn

mắc song song, đo cđdđ qua mỗi

đèn và qua mạch chính.

b) Đo hđt giữa hai cực của mỗi bóng

đèn và hđt giữa hai đầu chung

của hai bóng đèn.

- Nhưng thế nào là 2 bóng đèn mắc

song song? I/ Mắc song song hai bóng đèn

Họat động 2: Tìm hiểu cách mắc hai

bóng đèn song song vào mạch điện C1: - Điểm M, N là 2 điểm nối

- Các nhóm thảo luận trả lời nội chung của các bóng đèn

dung câu hỏi C1 - Các mạch rẽ là M12N và M34N

- Mạch chính gồm đọan nối điểm

M với cực dương và đọan nối điểm

N qua công tắc tới cực âm của

nguồn.
Họat động 3: Đo hđt đối với đọan II/ Đo hđt đối với đọan mạch song

mạch song song song

+ Học sinh vẽ sơ đồ mạch điện có

mắc hai vôn kế để đo hđt ở hai đầu mỗi

bóng đèn

- Có thể chỉ dùng 1 vôn kế mà đo

được hđt ở cả hai đầu bóng đèn

không? (học sinh vẽ lại sơ đồ này)

+ Các nhóm tiến hành đo hđt và ghi

lại kết quả ở bảng 1 vào mẫu báo cáo

+ Các nhóm thảo luận hòan chỉnh C2 Nhận xét: Hiệu điện thế giữa hai

đầu các đèn mắc song song là bằng

nhau và bằng hđt giữa hai điểm nối

chung

Họat động 4: Đo cđdđ đối với đọan U12 = U34= UMN

mạch song song III/ Đo cđdđ đối với đọan mạch song

+ Các nhóm mắc mạch điện theo sơ song

đồ hình 28.2 và tiến hành thí nghiệm

theo chỉ dẫn ở mục 3 trang 80 sgk

+ Điền kết quả đo vào bảng 3 và rút

ra nhận xét ghi vào báo cáo
Nhận xét: Cđdđ mạch chính bằng

tổng các cđdđ mạch rẽ

I= I1+ I2
4) Củng cố và luyện tập:

- Gv nhận xét về kết quả các phép đo, xử lí kết quả tính tóan.

- Nêu lại các qui luật về hđt và cđdđ đối với đọan mạch song song

+ Hđt giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhau và bằng hđt giữa

hai điểm nối chung

+ Cđdđ mạch chính bằng tổng các cđdđ mạch rẽ.

5) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:

- Làm các bài tập ở sách bài tập

- Ôn lại các kiến thức từ tiết 19 đến tiết 32 chuẩn bị cho tiết sau “Ôn tập”

V/ Rút kinh nghiệm:

..................................................................

..................................................................

................................

..................................................................

..................................................................

................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản