Vật lý 9 - BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM

Chia sẻ: siemens1209

-Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập đơn giản về đoạn mạch gồm nhiều nhất là ba điện trở.

Nội dung Text: Vật lý 9 - BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM

BAI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔMI.Mục tiêu:

-Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập đơn giản về đoạn mạch gồm nhiều

nhất là ba điện trở.

II.Các hoạt động dạy và học

*Hoạt động 1: Giải bài tập 1

THỜI HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

GIAN

10’ -GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi - - Từng HS làm Cb

sau: + R1 mắc nối tiếp với R2.

+Hãy cho biết R1và R2 được mắc với R = U/I = 6/0,5 =12 ôm

nhau Thảo luận nhóm để tìm ra cách giải

như thế nào?Ampe kế và vôn kế đo khác

những I=U/R1+R2 =>R2=U/I-R1

đại lượng nào trong mạch?

+Khi biết hiệu điện thế giữa hai đầu

đoạn

mạch và cường độ dòng điện chạy

qua mạch

chính tính Rtđ ?
+Hướng dẫn HS tìm cách giải khác

*Hoạt động 2:Giải bài 2

R1và R2 được mắc như thế nào?Các -Từng HS trả lời câu hỏi GV và làm

15’ ampe bài

K ế đo những đại lượng nào trong

mạch? a.U1=I1.R1=>U1=U2=UAB

-Tính UABtheo mạch rẽ R1 b.I=I1+I2 =>I2=I-I1 R2=U2/I2

-Tính I2 chạy qua R2 =>tính R2

-Hướng dẫn HS tìm cách giải khác.

*Hoạt động 3:Giải bài 3

15’ Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: -Từng HS làm câu a,b

+R2và R3 được mắc như thế nào với a.RMB=R2/2 =>Rtđ=R1+RMB

R1 b.I=I1=U/Rtđ

Ampekế đo đại lượng nào trong UMB=IMB.RMB,UMB=U2=U3

mạch?

+ Viết công thức tính Rtđ theo

R1&RMB *Tính I1,vận dụng hệ thức I3/I2=R2/R3

+Viết công thức tính cường độ dòng Và I1=I3+I2 =>tính I2,I3

điện R1

+Viết công thức tính hiệu điện thế
UMB từ Đó tính I2,I3-Hướng dẫn HS tìm cách giải khác

*Hoạt động 4:Củng cố

Muốn giải bài tập về vận dụng định luật Ôm cho các đoạn mạch cần tiến hành theo

các bước

-Tìm hiểu,tóm tắt đề và vẽ sơ đồ mạch điện nếu có

-Phân tích mạch điện,tìm các công thức có liên quan đến các đại lượng cần tìm

-Vận dụng các công thức đã học để giải bài toán

-Kiểm tra,biện luận kết quả.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản