Vật lý 9 - BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KĨ THUẬT

Chia sẻ: siemens1209

Nêu được biến trở là gì và nêu được nguyên tắc hoạt động của biến trở. -Mắc được biến trở vào mạch điện để diều chỉnh cường độ dòng điện chạy qua mạch.Nhận ra được các điện trở dùng trong kĩ thuật.

Nội dung Text: Vật lý 9 - BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KĨ THUẬT

BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KĨ THUẬTI.Mục tiêu:

-Nêu được biến trở là gì và nêu được nguyên tắc hoạt động của biến trở.

-Mắc được biến trở vào mạch điện để diều chỉnh cường độ dòng điện chạy qua

mạch.Nhận ra được các điện trở dùng trong kĩ thuật

II.Chuẩn bị:

- 1 bi ến trở con chạy (20 -2A).

-1 nguồn điện 3V.

-1 bóng đèn 2,5V-1w

- 1 công tắc.

- 3 điện trở kỹ thuật có ghi trị số.

- 3 điện trở kỹ thuật loại các vòng màu.

III.Các hoạt động dạy & học.

* Hoạt động 1: Khởi động.

THỜI HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

GIAN

10’ a/ Kiểm tra bài cũ: điện trở của dây dẫn * Gọi HS nhận xét.

phụ thuộc vào những yếu tố nào? Phụ

thuộc như

thế nào? Viết công thức biểu diễn sự phụ
thuộc đó. HS: - Thay đổi chiều dài dây.

b/ Đặt vấn đề: Từ công thức R= l/s theo - Hoặc thay đổi tiết diện dây.

em có những cách nào để làm thay đổi

điện trở dây dẫn?

GV: Cách thay đỏi chiều dài dây dễ thực

hiện được. Khi thay đỏi chiều dài dây thì

trị số điện trở thay đổi điện trở có thể thay

đổi trị số được gọi là biến trở.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo & hoạt động của điện trở.

10’ - GV treo tranh các loại biến trở yêu cầu - HS quan sát tranh & trả lời C1

HS Quan sát ảnh chụp các loại biến trở,

kết hợp - HS nhận dạng các loại biến trở.

với H:10.1 trả lời C1.

- GV đưa ra biến trở thật gọi HS nhận - HS thảo luận nhóm trả lời C2.

dạng các loại biến trở.

- Dựa vào biến tở đã có ở các nhóm, đọc - HS chỉ ra các chốt nối.

& trả lời C2.

- Vậy muốn biến trở con chung này có

tác dụng làm thay đổi điện trở, - Cá nhân trả lời C3.

phải mắc nó vào mạch điện qua các chốt

nào?
- GV giới thiệu ký hiệu của biến trở trên - HS hoàn thành C4

sơ đồ * Ký hiệu:

mạch điện.

- Gọi HS trả lời C4.
* Kết luận: Khi dịch chuyển con

chạy thì sẽ làm thay đổi chiều dài

của phần cuộn dây có dòng điện

chạy qua & do đó làm thay đổi điện

trở của biến trở.

* Hoạt động 3: Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện.

15’ - Yêu cầu HS quan sát biến trở của nhóm - HS quan sát & đọc số chỉ.

mình

& cho biết số ghi trên biến trở.

- Từng HS thực hiện C5.

- Yêu cầu các nhóm mắc mạch điện theo

sơ đồ. + -

Làm thí nghiệm theo hướng dẫn C6, thảo
luận

trả lời C6.

=> Qua thí nghiệm biến trở là gì? Biến trở - HS làm thí nghiệm theo dõi độ sáng

có thể được dùng để làm gì? của đèn. Khi di chuyển con chạy(l

dây)-> R

thay đổi -> I thay đổi.

- HS trả lời.

* Kết luận: Biến trở là điện trở có

thể thay đổi trị số& có thể dùng để

điều chỉnh cường độ dòng

điện chạy trong mạch.

*Hoạt động 4: Nhận dạng 2 loại điện trở dùng trong kỹ thuật.

5’ - Hướng dẫn cả lớp trả lời C7 - S rất nhỏ=>có kích thước nhỏ& R có

- GV gợi ý: Lớp than hay lớp kim loại thể rất lớn.

mỏng có tiết diện lớn hay nhỏ=>R

lớn hay nhỏ. C8 / - Có trị số ghi ngay trên điện trở.

- Yêu cầu HS quan sát các loại điện trở - Trị số được thể hiện bằng các

dùng vòng

Trong kỹ thuật của nhóm, nhận dạng 2 màu trên điện trở.

loại * Kết luận:

điện trở=>trả lời C8. - Điện trở kỹ thuật có ghi trị số.
- Điện trở kỹ thuật loại có các vòng

màu

* Hoạt động 5: Vận dụng, củng cố, hướng dẫn về nhà.

5’ - Yêu cầu cá nhân hoàn thành C9. – HS hoàn thành C9.

- Yêu cầu & gợi ý HS làm C10.

+ Tính chiều dài của dây điện trở. C10: l=R.S/p

+ Tính số vòng dây. N= l/ d

- Cho HS đọc phần có thể em chưa biết.

- Làm bài tập: 10.1=>10.6 SBT.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản