Vật lý 9 - ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT ÔM

Chia sẻ: siemens1209

Nhận biết được đơn vị điện trở và vận dụng được công thức tính điện trở để giải bài tập. - Phát biểu và viết được hệ thức của định luật ôm. - Vận dụng được định luật ôm để giải được một số bài tập đơn giản.

Nội dung Text: Vật lý 9 - ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT ÔM

ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT ÔMI. Mục tiêu:

- Nhận biết được đơn vị điện trở và vận dụng được công thức tính điện trở để giải bài tập.

- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật ôm.

- Vận dụng được định luật ôm để giải được một số bài tập đơn giản.

II. Chuẩn bị : Đ D D H

Kẻ bảng ghi giá trị thương số U/I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1

Và bảng 2.

Lần đo Dây dẫn 1 Dây dẫn 2

1

2

3

4

5

III. Các hoạt động dạy và học.

* Hoạt động 1: Khởi động ( 10 phút)

THỜI HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VI ÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

GIAN

a.KT bài cũ:+Nêu kết luận về mối quan -HS trả lời

hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện
thế.

+ Đồ thị biểu diễn mối quan

hệ đó có đặc điểm gì?

b. Đặt vấn đề: Như SGK.

* Hoạt động 2: Xác định thương số U/I đối với mỗi dây dẫn ( 10 phút)

-GV yêu cầu HS dựa vào bảng 1,2 tính - Từng HS dựa vào bảng 1,2 tính thương

thương số U/I. số U/I rồi điền vào bảng.

-Theo dõi,kiểm tra giúp đỡ các HS yếu

Tính toán cho chính xác. - Từng HS trả lời C 2 và thảo luận.

-GV gọi vài HS trả lời C 2 và cho cả lớp

thảo luận.

+ Với mỗi dây dẫn thì thương số U/I có

giá trị xác định và không đổi.

+ Với 2 dây dẫn khác nhau thì thương số

U/I có giá trị khác nhau.

* Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm điện trở ( 10 phút)

-Tính điện trở của một dây dẫn bằng - Từng HS đọc phần thông báo khái niệm

công thức nào? điện trở trong SGK.

-Khi tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu -

dây dẫn lên hai lần thì điện trở của nó

tăng mấy lần ? Vì sao ?
-GV cho HS làm ví dụ : Hiệu điện thế I = 250 mA = 0,25 A

giữa hai đầu dây dẫn là 3 V dòng R = U/I = 3/ 0.25 = 12 

điện chạy qua nó có cường độ là 250

mA.Tính điện trở củadây

- Hãy đổi các đơn vị sau: Kết luận: R = U/I gọi là điện

0,5 M =...........K = trở của dây dẫn.

............ Kí hiệu

-Nêu ý nghĩa điện trở ? Đơn vị : 

1 = 1V/ 1A

1 K

= 1000 

1 M = 1000000 

Ý nghĩa điện trở biểu thị mức độ cản

trở dòng

điện nhiều hay ít của dây dẫn.

* Hoạt động 4: Phát biểu và viết hệ thức của định luật ôm ( 5 phút)

- Yêu cầu một vài HS phát biểu định luật

Ôm trước lớp.

U I : Cường độ dòng điện ( A )

I= U : Hiệu điện thế giữa hai

đầu dây dẫn (V)
R R : Điện trở dây dẫn (  )
* Hoạt động 5: Củng cố bài học và vận dụng ( 10 phút)

- Công thức R = U/I dùng để làm gì? Từ - Từng HS trả lời.

công thức này có thể nói rằng U tăng

bao nhiêu lần

thì R tăng bấy nhiêu lần được không ? Vì C 3/ U = 6 V

sao? C 4/ I = U/ R

- Gọi một vài HS lên bảng giải C 3,C4

trao đổi với cả lớp. I= U/R = U/ 3 R => I= 3
Cho HS về nhà GBT 2.1 2.4 SBT.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản