Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Vật lý 9 - SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 3 trang

0
96
lượt xem
4
download

Nêu và thực hiện được các quy ước an toàn khi sử dụng điện . -Giải thích được cơ sở vật lý của các quy tắc an toàn khi sử dụng điện. -Nêu và thực hiện được các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng.

Vật lý 9 - SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
Nội dung Text

  1. SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN I. Mục tiêu: -Nêu và thực hiện được các quy ước an toàn khi sử dụng điện . -Giải thích được cơ sở vật lý của các quy tắc an toàn khi sử dụng điện. -Nêu và thực hiện được các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng. II. Các hoạt động dạy và học. *Hoạt động 1: Tìm hiểu và thực hiện các quy tắc an toàn khi sử dụng điện (15 phút) THỜI HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH GIAN 15’ -GV yêu cầu HS trả lời các câu -Từng HS làm C1,C2,C3,C4. C1,C2,C3,C4. - C1/ nhỏ hơn 40 V. -GV gọi HS bổ sung hoàn chỉnh câu - HS thảo luận nhóm. trả lời. -Đối với C5,C6 GV cho HS thảo luận theo nhóm trên phiếu học tập. -GV bổ sung hoàn chỉnh nếu cần. *Hoạt động 2:Tìm hiểu ý nghĩa các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng ( 15 phút)
  2. 15’ Với C6,C7 là khó GV có thể gợi ý HS -Từng HS đọc C6,C7và tìm hiểu ý nghĩa trả việc sử dụng tiết kiệm điện năng. Theo các câu hỏi sau: -Loại bỏ nguy cơ xảy ra hoả hoạn. +Biện pháp ngắt điện ngay khi mọi người đi khỏi nhà,ngoài công dụng tiết -Xuất khẩu điện,góp phần tăng thu nhập kiệm,còn cho đất nước. tránh giúp được hiểm hoạ nào nữa? +Phần điện năng tiết kiệm được sử -Góp phần giảm bớt ô nhiễm môi trường. dụng để làm gì đối với quốc gia? -Nếu sử dụng tiết kiệm điện năng thì -HS tham gia thảo luận cả lớp. bớt được số nhà máy điện cần phải xây dựng. điều này có lợi ích gì đối với môi trường? -Hướng dẫn HS trả lời C8,C9 để tìm biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng.
  3. *Hoạt động 3: Vận dụng hiểu biết để giải quyết một số tình huống thực tế và một số bài tập -Yêu cầu mỗi cá nhân trả lời C10,C11,C12. -HS thực hiện trả lời các câu hỏi. 15’ -GV liên hệ thực tế trong phòng,lớp học -C11/ D sử dụng điện như:Bảng điện để ngay cửa -C12/ Bóng đèn dây tóc: ra vào ghi dòng chữ rất to “Tắt điện trước A1=P1.t=0,075.8000=600kWh=2160.106J khi ra khỏi lớp học”. Đèn Compact -GV cho HS về nhà làm bài tập 19 SGK. A2=P2.t=0,015.8000=120 kWh =432.10 -Trả lời câu hỏi phần tổng kết chương. 
Đồng bộ tài khoản