Vật lý 9 - SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN

Chia sẻ: siemens1209

Nêu và thực hiện được các quy ước an toàn khi sử dụng điện . -Giải thích được cơ sở vật lý của các quy tắc an toàn khi sử dụng điện. -Nêu và thực hiện được các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng.

Nội dung Text: Vật lý 9 - SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN

SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆNI. Mục tiêu:

-Nêu và thực hiện được các quy ước an toàn khi sử dụng điện .

-Giải thích được cơ sở vật lý của các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.

-Nêu và thực hiện được các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng.

II. Các hoạt động dạy và học.

*Hoạt động 1: Tìm hiểu và thực hiện các quy tắc an toàn khi sử dụng điện (15 phút)

THỜI HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

GIAN

15’ -GV yêu cầu HS trả lời các câu -Từng HS làm C1,C2,C3,C4.

C1,C2,C3,C4. - C1/ nhỏ hơn 40 V.

-GV gọi HS bổ sung hoàn chỉnh câu - HS thảo luận nhóm.

trả lời.

-Đối với C5,C6 GV cho HS thảo luận

theo nhóm trên phiếu học tập.

-GV bổ sung hoàn chỉnh nếu cần.*Hoạt động 2:Tìm hiểu ý nghĩa các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng ( 15 phút)
15’ Với C6,C7 là khó GV có thể gợi ý HS -Từng HS đọc C6,C7và tìm hiểu ý nghĩa

trả việc sử dụng tiết kiệm điện năng.

Theo các câu hỏi sau: -Loại bỏ nguy cơ xảy ra hoả hoạn.

+Biện pháp ngắt điện ngay khi mọi

người

đi khỏi nhà,ngoài công dụng tiết -Xuất khẩu điện,góp phần tăng thu nhập

kiệm,còn cho đất nước.

tránh giúp được hiểm hoạ nào nữa?

+Phần điện năng tiết kiệm được sử -Góp phần giảm bớt ô nhiễm môi trường.

dụng để

làm gì đối với quốc gia?

-Nếu sử dụng tiết kiệm điện năng thì -HS tham gia thảo luận cả lớp.

bớt được số nhà máy điện cần phải

xây dựng.

điều này có lợi ích gì đối với môi

trường?

-Hướng dẫn HS trả lời C8,C9 để tìm

biện pháp sử dụng tiết kiệm

điện năng.
*Hoạt động 3: Vận dụng hiểu biết để giải quyết một số tình huống thực tế và một

số bài tập-Yêu cầu mỗi cá nhân trả lời C10,C11,C12. -HS thực hiện trả lời các câu

hỏi.

15’ -GV liên hệ thực tế trong phòng,lớp học -C11/ D

sử dụng điện như:Bảng điện để ngay cửa -C12/ Bóng đèn dây tóc:

ra vào ghi dòng chữ rất to “Tắt điện trước

A1=P1.t=0,075.8000=600kWh=2160.106J

khi ra khỏi lớp học”. Đèn Compact

-GV cho HS về nhà làm bài tập 19 SGK. A2=P2.t=0,015.8000=120

kWh =432.10

-Trả lời câu hỏi phần tổng kết chương.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản