Vật lý 9 - SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU VẬT DẪN

Chia sẻ: siemens1209

1.Nêu được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thếgiữa hai đầu dây. 2.Vẽ và sử dụng được đồ thị biểu diễn mối quan hệ I,U từ số liệu thực nghiệm. 3.Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.

Nội dung Text: Vật lý 9 - SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU VẬT DẪN

SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ

GIỮA HAI ĐẦU VẬT DẪNI.Mục tiêu:

1.Nêu được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của

cường độ dòng điện vào hiệu điện thếgiữa hai đầu dây.

2.Vẽ và sử dụng được đồ thị biểu diễn mối quan hệ I,U từ số liệu thực nghiệm.

3.Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện

thế giữa hai đầu dây dẫn.

II.Chuẩn bị:

-1 dây điện trở bằng nikêlin chiều dài 1m, đường kính 0,3mm.

-1ampe kế có giới hạn đo 1,5A, ĐCNN0,1A,

-1Vôn kế có GHĐ6V, ĐCNN0,1V

-1công tắc,1nguồn điện,7 đoạn dây nối.

-bảng phụ H1.2

III.Các hoạt động dạy và học

*Hoạt động 1: Ôn lại những kiến thức liên quan đến bài học(10 phút)

THỜI HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

GIAN

10’ -Gv cho HS trả lời câu hỏi dựa vào sơ -HS trả lời câu hỏi GV
đồH1.1

+Để đo cường độ dòng điện chạy qua + Dùng Ampe kế .

bóng đèn Và hiệu điện thế giữa hai

đầu bóng đèn,cần dùng những dụng

cụ gì? + Mắc nối tiếp với vật cần đo.

+Nêu nguyên tắc sử dụng những

dụng cụ đó?

*Hoạt động 2: Tìm hiểu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện

thế giữa hai đầu dây dẫn

10’ -GV treo H1.1 -Yêu cầu HStìm hiểu -HS tìm hiểu sơ đồvà mắc mạch điện

và mắc mạch điện H1.1 -Tiến hành đo và ghi kết quả vào bảng

-Theo dõi kiểm tra các nhóm mắc -Đại diện nhóm trả lời C1

mạch điện Kết luận: :Cường độ dòng điện chạy

-Thảo luận nhóm trả lời C qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu

điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.
*Hoạt động 3: Vẽ và sử dụng đồ thị để rút ra kết luận

10’ -HS trả lời câu hỏi : Đồ thị biểu diễn -HS đọc phần thông báo và trả lời

sự phụ thuộc của cường độ dòng điện

vào hiệu điện thế có đặc điểm gì?

-YêucầuHSlàmcâuC -HS thực hiện C

-Cho HS nêu kết luận -Thảo luận rút ra kết luận

Kết luận: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc

của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế

giữa hai đầu

dây dẫn là một đường thẳng đi qua gốc

toạ độ (U=0,I=0)* Hoạt động 4: Củng cố bài học -vận dụng (10 phút)

-Cho HS nêu kết luận mối quan hệ giữa U,I

-Yêu cầu HS trả lời C

-Giải bài tập 1.1-1.4 SBTBài tập :

1/ Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12 V thì cường độ dòng điện

chạy qua nó là 0,5 A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên
đến 36 V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu ?

Đáp án : 1,5 A

1/ Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1,5 A khi nos được mắc vào

hiệu điện thế 12 V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5 A thì

hiệu điện thế phải là bao nhiêu ?

Đáp án : 16 V

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản