Vật lý 9 - SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN

Chia sẻ: siemens1209

1.Nêu được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài,tiết diện,vật liệu làm dây dẫn. 2.Biết cách xác định sự phụ thuộc của điện trở vào một trong các yếu tố chiều dài. 3.Suy luận và tiến hành TN kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài. 4.Nêu được điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của dây. ...

Nội dung Text: Vật lý 9 - SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN

SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪNI.Mục tiêu:

1.Nêu được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài,tiết diện,vật liệu làm dây dẫn.

2.Biết cách xác định sự phụ thuộc của điện trở vào một trong các yếu tố chiều dài.

3.Suy luận và tiến hành TN kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài.

4.Nêu được điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một vật liệu

thì tỉ lệ thuận với chiều dài của dây.

II.Chuẩn bị:

-1 nguồn điện 3 V,1 công tắc,8 đoạn dây nối.

-1 ampe kế có GHĐ 1,5 A&ĐCNN0,1 A; 1 vônkế có GHĐ10 V&ĐCNN0,1V

-3 dây điện trở có cùng tiết diện và được làm cùng một loại vật liệu và có chiều dài

1l,2l,3l.

III.Các hoạt động dạy và học*Hoạt động 1:KT bài cũ-tổ chức tình huống học tập

TH ỜI HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
R
GIAN

7’ a.KT: Vẽ sơ đồ mạch điện sử dụng V
A

ampe kế và vôn kế để đo điện trở của

một dây dẫn:
- ĐVĐ:Chúng ta biết với mỗi dây dẫn thì điện trở không đổi.Vậy điện trở mỗi dây dẫn

phụ thuộc như thế nào vào bản thân dây dẫn đó?

*Hoạt động 2:Tìm hiểu về công dụng của dây dẫn và các loại dây dẫn thường được

sửdụng

8’ -Nêu các câu hỏi gợi ý sau: -Ở mạng điện trong gia đình,trong các

+Dây dẫn được dùng để làm thiết bị điện như trong bóng dây dẫn của

gì?(công dụng của dây dẫn trong các mạng điện quốc gia.

mạch điện & trong các thiết bị điện)

+Quan sát thấy dây dẫn ở đâu xung - đèn ,quạt điện,tivi,nồi cơm đện .

quanh ta?

- Đề nghị HS bằng vốn hiểu biết của -Bằng đồng,nhôm,hợp kim

mình -Dây tóc bóng đèn bằng vôn fram

nêu tên các vật liệu có thể được dùng -Dây nung của bếp điện,của nồi cỏm điện

để làm dây dẫn ? làm bằng hợp kim.
*Hoạt động 3: Tìm hiểu điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào

10’ - Yêu cầu HSquan sát các đoạn dây - HS quan sát H7.1,nêu được các dây dẫn

dẫn ở H.7.1 Cho biết chúng khác này khác nhau:

nhau ở yếu tố nào?Điện trở của các + Chiều dài dây.

dây dẫn này liệu có như nhau + Tiết diện dây.

không? + Chất liệu làm dây dẫn.

-Yêu cầu HS thảo luận nhóm đề ra - HS thảo luận nhóm đề ra phương án

phương án kiểm trạ sự phụ thuộc kiểm tra.

của điện trở dây

dẫn vào chiều dài dây, cầu đưa ra

phương án thí nghiệm Yêu cầu đưa

ra phương án TN
* Hoạt động 4: Xác định sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn.
15’ - Đề ghị nhóm HS nêu dự đoán theo - HS nêu dự kiến cách làm.

yêu cầu của câu1& ghi lên bảng.

Theo dõi & kiểm tra các nhóm tiến - Các nhóm dự đoán như yêu cầu của C1

hành SGK

thí nghiệm

- Kiểm tra việc mắc mạch điện đọc -Từng nhóm HS tiến hành thí nghiệm

& ghi kết quả đo vào bảng 1 trong kiểm tra theo mục 2 phần II.

từng lần TN. Kết luận: Điện trở của dây dẫn có

- Sau khi các nhóm hoàn thành bảng cùng tiết diện & được làm từ cùng 1loại

1,yêu cầu Đề nghị vài HS nêu kết vật liệu thì tỉ lệ thuận

luận về sự phụ thuộc của điện trở dây với chiều dài của mỗi dây.

dẫn vào chiều dài dây.
* Hoạt động 5: Củng cố và dặn dò(5’)- Cho từng HS trả lời câu 2, câu3.

- Cho HS đọc phần có thể em chưa biết.

 Mọi giáo viên có thể gợi ý cho HS như sau: Trước hết áp dụng định luật ÔM để

tính điện trở của cuộn dây,sau đó vận dụng kết luận đã rút ra trên đây để tính

chiều dài của dây.
 Bài tập: Một dây dẫn dài 120 m được dùng để quấn thành một cuộn dây .Khi đặt

hiệu điện thế 30 V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện chạy qua nó

là 125 mA.

a. Tính điện trở của cuộn dây.

b. Mỗi đoạn dài 1m của dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu?

* Hướng dẫn:

l = 120 m R = U/I = 30/0,125 = 240 ôm

U = 30 V Đối với mỗi đoạn dây dẫn dài 1 m thì r=

2 ôm.

I = 125 mA =0,125 A

R=?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản