Vật lý 9 - SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN

Chia sẻ: siemens1209

Suy luận được rằng các dây dẫn có cùng chiều dài & làm từ cùng một loại vật liệu thì điện trở của chúng tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây dẫn. - Bố trí tiến hành được thí nghiệm kiểm tra quan hệ giữa điện trở & tiết diện của dây. - Nêu được điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài & làm từ cùng 1 một loại vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.

Nội dung Text: Vật lý 9 - SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN

SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪNI. Mục tiêu:

- Suy luận được rằng các dây dẫn có cùng chiều dài & làm từ cùng một loại vật liệu

thì điện trở của chúng tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây dẫn.

- Bố trí tiến hành được thí nghiệm kiểm tra quan hệ giữa điện trở & tiết diện của dây.

- Nêu được điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài & làm từ cùng 1 một loại vật

liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.

II. Chuẩn bị:

- Hai đoạn dây dẫn bằng hợp kim cùng loại, có cùng chiêù dài nhưng có tiét diện lần

lượt là s1&s2.

- Một nguồn điện 6v, một công tắc, A 1,5A , V=10V, 7 đoạn dây nối, hai chốt kẹp

nối dây dẫn.

III. Các hoạt động dạy và học:

*Hoạt động 1: khởi động:

THỜI HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC

GIAN SINH

5’ a/ Kiểm tra bài cũ:

- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc

vào yếu tố nào?
- Phải tiến hành thí nghiệm với các

dây dẫn như thế nào để xác định sự

phụ thuộc cuả điện trở dây dẫn vào

chiều dài của chúng?

- Các dây dẫn có cùng tiết diện &

làm từ cùng một vật liệu phụ thuộc * GV gọi học sinh nhận xét:

vào chiều bdài dây như thế nào?

b/ Đặt vấn đề: Điện trở của dây

dẫn phụ thuộc như thế nào vào tiết

diện của dây.

*Hoạt động 2:Nêu dự đoán về sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện

(phút )

10 ‘ - Đề nghị HS nhớ lại kiến thức đã - Các nhóm thảo luận dây dẫn 1s, 2s, 3s.

có ở

bài 7. Để xét sự phụ thuộc của điện

trở

dây dẫn vào tiết diện thì cần phải sử - C1 : R2 = R/2 , R3 = R/3.

dụng -

các dây dẫn loại nào? C2: Tiết diện tăng gấp 2 thì điện trở

- Đề nghị HS tìm hiểu các mạch điện Giảm 2 lần. R2 = R/2

trong H:8.1 SGK& thực hiện C1 - Dự đoán đối với các dây dẫn có cùng
- Giới thiệu các điện trở R1, R2, R3 chiều dài& làm cùng từ 1 vật liệu, s của

trong dây lớn gấp bao nhiêu lần thì điện trở của

các mạch điện của H:8.2 & đề nghị nó nhỏ hơn bấy nhiêu lần.

HS b

thực hiện C2.

- Đề nghị nhóm HS nêu dự đoán

theo yêu

cầu của C2 & ghi lên bảng các dự

đoán.
.
* Hoạt động 3: Tiến hành kiểm tra dự đoán đã nêu ở C2:

20’ - Theo dõi kiểm tra & giúp đỡ các - Học sinh mắc mạch điện & tiến hành thí

nhóm nghiệm
V
tiến hành thí nghiệm kiểm tra việc A
R
mắc
mạch điện, đọc 7 nghi kết quả đo vào

bảng 1 SGK.

- Sau khi các nhóm hoàn thành B:1,

yêu cầu mỗi nhóm đối chiếu kết

quả thu được

với dự đoán. - ghi giá trị vào B:1

Kết quả U(V) I(A) R()

đo- Tính tỉ số: S2/S1 = d2/d1và so sánh LầnTN

với tỉ Với dd 1 U1=…. I1=… R1=

số R1/R2(d1,d2 đường kính) Với dd 2 U2=…. I2=… R2=.

-Nêu kết luận

* Kết luận: Điện trở của các dây dẫn có

cùng chiều dài và được làm từ cùng một

loại vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện

của dây R=1/S .Hoạt động 4: Củng cố - vận dụng

10’ - Có thể gợi ý HS trả lời C3 -Từng HS trả lời C3
+ Tiết diện của dây thứ hai lớn gấp C3/Điện trở dây thứ nhất lớn gấp 3 lần

mấy lần Dây thứ nhất? điện trở dây thứ hai.

+ Vận dụng kết luận so sánh hai dây C4/R1/R2=S2/S1=>R2=R1.S1/S2=1,1

- Gợi ý HS trả lời C4

- Từng HS đọc phần có thể em chưa

biết

- Về nhà làm bài tập 8.1->8.5 SBT
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản