Vật lý cơ học 8 - SỰ NỔI

Chia sẻ: siemens1209

Giải thích được khi nào vật nổi ,vật chìm, vật lơ lửng. - Nêu được điều kiện nổi của vật. - Giải thích được các hiện tượng vật nổi thường gặp trong đời sống.

Nội dung Text: Vật lý cơ học 8 - SỰ NỔI

SỰ NỔII .Mục tiêu:

- Giải thích được khi nào vật nổi ,vật chìm, vật lơ lửng.

- Nêu được điều kiện nổi của vật.

- Giải thích được các hiện tượng vật nổi thường gặp trong đời sống.

II. Chuẩn bị:

+ 1 cốc thuỷ tinh đo đựng nước. .

+ 1 chiếc đinh, 1 miếng gỗ nhỏ

+ 1 ống nghiệm nhỏ đựng cát (làm vật lơ lửng) có nút đậy kín.

+ bảng vẽ sẵn các hình trong SGK.

III. Các hoat động dạy và học.

* Hoạt động 1: Khởi động

THỜI HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

GIAN

5’ a.KT bài cũ: Nhận xét bài thực

hành.

b.Tổ chức tình huống học tập: -Viên bi gỗ nổi.

-Hãy quan sát khi thả 1 viên bi gỗ và 1 -Viên bi sắt chìm.

viên bi sắt vào nước có hiện tượng - Vì bi gỗ nhẹ,bi sắt nặng.
gì xảy ra? -Hãy đưa ra phương

án giải thích?

-Nếu bi sắt nặng thì chìm cái tàu to và

vật nào nặng cũng chìm,vật nhẹ nổi?

Hãy nêu một ví dụ chứng mimh không

phải nặng hơn nhiều lại

nổi?

-GV vậy để vật nổi ta cần điều kiện

gì?

* Hoạt động 2: Tìm hiểu khi nào vật nổi,khi nào vật chìm

18’ -Vật nhúng chìm trong chất lỏng chịu 2 lực + Trọng lực P FA
tác d-Hướng dẫn HS thảo luận và nêu +Lực đẩy FA.

kết quả .

Các câu C1,C2.

-Cho HS lên bảng ghi mũi tên lực ---------------

thíchhợp vào H 12.1 --- ----

dụng của những lực nào? --------------
P


-HS lên bảng biểu diễn.
Kết luận: Nhúng một vật vào chất

lỏng thì:

+ P > FA Vật chìm.

+ P < FA Vật nổi lên.

+ P = FA Vật lơ lửng.
* Hoạt động 3: Tìm hiểu về độ lớn của lực đẩy Ac-si-mét khi vật nổi trên mặt thoáng

chất lỏng

15’ -Tiến hành TN: Thả mẫu gỗ vào -Nhóm tìm hiểu TN,quan sát TN.

nước,nhấn chìm rồi buông tay,cho Nhóm thảo luận và rút ra kết luận.

HS quan sát và nhận xét. - HS trả lời.

-Thông qua TN trên HS thảo luận và

trả lời câu hỏi C3,C4,C5. +C3/ dn > dg+C4/ P = Fa  2 lực cân bằng.
+C5/ B

Kết luận: Công thức.


FA = d.V
d : Trọng lượng riêng chất lỏng (N/ m3)

V: Thể tích phần vật chìm trong chất lỏng

(m3)

FA: Lực đẩy Ac-si-mét (N)*Hoạt động 4: Vận dụng-củng cố

7’ -Viết,hiểu công thức tính độ lớn của lực đẩy -Vật nổi : dv < dl

Ac-si-mét khi vật nổi. -Vật chìm: dv > dl

- Vật chìm: dv = d l

-Hướng dẫn HS thảo luận và trả lời các câu

hỏi C6,C7,C8,C9.

-Học và hiểu phần ghi nhớ.

-Làm bài tập 12.1  12.7 SBT.
-Đọc phần có thể em chưa biết.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản