Vật lý lớp 10 căn bản - Vận tốc và gia tốc trong chuyển động tròn đều

Chia sẻ: vnexpress1209

Học sinh nắm được đặc điểm của vận tốc trong chuyển động tròn đều. Biết xác định hướng và độ lớn của gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều. - Hiểu được các công thức vận tốc góc, gia tốc hướng tâm, chu kỳ, tần số và áp dụng giải các bài tập.

Nội dung Text: Vật lý lớp 10 căn bản - Vận tốc và gia tốc trong chuyển động tròn đều

Vận tốc và gia tốc trong chuyển động tròn

đều
A. YÊU CẦU:

- Học sinh nắm được đặc điểm của vận tốc trong chuyển động tròn đều.

Biết xác định hướng và độ lớn của gia tốc hướng tâm trong chuyển

động tròn đều.

- Hiểu được các công thức vận tốc góc, gia tốc hướng tâm, chu kỳ, tần

số và áp dụng giải các bài tập.

B. LÊN LỚP:

1. Ổn định:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

1. Vận tốc và gia tốc trong chuyển động tròn

đều

a. Vận tốc trong chuyển động cong:

Trong chuyển động cong vectơ vận

tốc tức thời tại mỗi điểm trên quỹ đạo có

phương trùng với phương của tiếp tuyến

với quỹ đạo tại điểm đó.
r
vb. Chuyển động tròn đều:

- Chuyển động tròn đều là chuyển động theo

một quỹ đạo hình tròn với vận tốc có độ

lớn không đổi

- Vectơ vận tốc có phương luôn biến đổi

- Đường đi là một cung tròn có độ dài: s =

v.t

c. Gia tốc trong chuyển động tròn đều:

- gia tốc có phương bán kính và chiều

hướng vào tâm quỹ đạo nên gọi là gia tốc

hướng tâm.

v2
- Độ lớn: aht 
R

v: vận tốc (m/s)

R: bán kính quỹ đạo (m).

aht: gia tốc hướng ta (m/s2).- Gia tốc hướng tâm chỉ đặc trưng cho
sự biến đổi về phương của vectơ vận tốc.2. Bài toán áp dụng: (SGK)
4. Củng cố

5. Dặn dò:
Vận tốc góc – chu kỳ quay
A. YÊU CẦU:

- Học sinh nắm được đặc điểm của vận tốc trong chuyển động tròn đều.

Biết xác định hướng và độ lớn của gia tốc hướng tâm trong chuyển

động tròn đều.

- Hiểu được các công thức vận tốc góc, gia tốc hướng tâm, chu kỳ, tần

số và áp dụng giải các bài tập.

B. LÊN LỚP:

1. Ổn định:

2. Bài cũ:

3. Bài mới:1. Vận tốc góc – chu kỳ quay:

a. Vận tốc góc:

s
Góc quay được tính:  
R

Vận tốc góc: Đại lượng đo bằng

thương số giữa góc quay của

bán kính nối vật chuyển động
với tâm quay và thời gian để

quay góc đó.

Ký hiệu: 



t

Công thức:  = 2..n (1)

n: số vòng quay trong một đơn vị

thời gian, gọi là tần số, đơn vị đo:

rad/s

b. Chu kỳ quay:

Chu kỳ quay là khoảng thời

gian mà vật chuyển động đúng một

vòng. Ký hiệu là T, đơn vị là giây

(s).

1 2
T 
n 


Trong 1 giây vật chuyển động

được n vòng, nghĩa là thực hiện

được n chu kỳ.

2. Liện hệ giữa vận tốc dài v, vận
tốc góc và chu kỳ quay:

2
v   R  2 nR  R
T
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản