Vật lý lớp 10 cơ bản - BÀI TẬP

Chia sẻ: vnexpress1209

Kiến thức: - Củng cố kiến thức về lực hấp dẫn, lực đàn hồi, lực ma sát, lực hướng tâm. 2. Kỹ năng: - Vận dụng được kiến thức về lực hấp dẫn, lực đàn hồi, lực ma sát, lực hướng tâm để giải thich một số hiện tượng và làm bài tập. 3. Thái độ: - Cẩn thân, xem xét vấn đề một cách khoa học.

Nội dung Text: Vật lý lớp 10 cơ bản - BÀI TẬP

BÀI TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Củng cố kiến thức về lực hấp dẫn, lực đàn hồi, lực ma sát, lực hướng

tâm.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng được kiến thức về lực hấp dẫn, lực đàn hồi, lực ma sát, lực

hướng tâm để giải thich một số hiện tượng và làm bài tập.

3. Thái độ:

- Cẩn thân, xem xét vấn đề một cách khoa học.

III. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

Chuẩn bị một số bài tập hay.

2. Học sinh:

Đã nghiên cứu các bài tập được giao.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:

1. Ổn định lớp: 1 phút

2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: 34 phút

a) Đặt vấn đề:

b) Nội dung:Hoạt động của giáo Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng

viên

Hoạt động 1: Ôn tập lí 1. Tóm tắt lí thuyết:

thuyết. - Nhớ lại các kiến thức Fhd  G
m1 m 2
- Lực hấp dẫn: r2
- Yêu cầu HS nhắc lại về:
- Lực đàn hồi: Fdh = k|∆l|
các kiến thức về + Lực hấp dẫn
- Lực ma sát:
+ Lực hấp dẫn
+ Lực ma sát nghỉ: (Fmsn)max > Fmst
+ Lực đàn hồi
+ Lực ma sát trượt: Fmst = µtN
+ Lực đàn hồi
+ Lực ma sát lăn:
+ Lực ma sát
- Lực hướng tâm:
+ Lực ma sát
mv 2
+ Lực hướng tâm Fht  maht   m 2 r
r

+ Lực hướng tâm

2. Bài tập:Hoạt động 2: Hướng
dẫn giải bài tập về lực - Nắm giả thiết và yêu *Bài 1: Bài 5 trang 74 SGK:

đàn hồi. cầu đề ra. Lực đàn hồi tác dụng lên lò xo khi

- Yêu cầu HS đọc SGK nó chịu tác dụng của các lực nén

nắm yêu cầu đề ra của 5N, 10N:

bài tập 5 trang 74 SGK. - Viết biểu thức của lực Fdh1 = k|∆l1 |, Fdh2 = k|∆l2|

- Phân tích: đàn hồi trong hai trường Do đó:

+ Muốn tính chiều dài hợp chịu lực nén 5N và Fdh 2 l F
 2  l 2  dh 2  l1
Fdh1 l1 Fdh1
của lò xo khi bị nén, ta 10N.
10
phải biết đại lượng nào?  l2  lo  24  30  12
5 (cm)
+ Dựa vào dữ kiện nào - Lập tỉ số.
Hay l2 - lo = -12
để tính độ cứng của lò - Tìm giá trị của l2
Vì vậy chiều dài của lò xo khi bị
xo?
nén 10N: l2 = -12 + 30 = 18 (cm)
+ Có thể dùng cách lập - Nắm giả thuyết và yêu
Vậy đáp án đúng là A
tỉ số để rút k. cầu đề ra.

Hoạt động 3: Hướng - Xác định các lực tác
* Bài 2: Bài 8 trang 79 SGK.
dẫn giải bài tập về lực dụng lên tủ lạnh. 
N

ma sát. F

- Yêu cầu HS đọc SGK - Viết điều kiện để tủ  
Fms t P
nắm yêu cầu đề ra của lạnh chuyển động thẳng
Vì tủ lạnh chuyển động thẳng đều
bài tập 8 trang 79 SGK. đều.
- Gợi ý: nên:
    
+ Có những lực nào tác - Tìm giá trị của lực đẩy P  N  F  Fmst  0

dụng lên tủ lạnh? F. Do đó: F - Fmst = 0

Suy ra:

+ Điều kiện để tủ lạnh - Tìm điều kiện để tủ F = Fmst = µ tN = 0,51.890 = 454

chuyển động thẳng đều lạnh chuyển động từ (N)

là gì? trạng thái nghỉ. Từ đó trả Muốn làm cho tủ lạnh chuyển

lời câu hỏi. động từ trạng thái nghỉ thì lực đầy

F > (Fmsn)max Nhưng F = 454N =

Fmst < (Fmsn)max nên không đủ làm

+ Để tủ lạnh chuyển cho tủ lạnh chuyển động từ trạng

động từ trạng thái nghỉ thái nghỉ.

cần có điều kiện gì? - Nắm giả thiết và yêu

cầu đề ra. * Bài 3: Bài 6 trang 83 SGK:

Lực hấp dẫn đóng vai trò là lực

hướng tâm:

Hoạt động 4: Hướng - Xác định lực làm cho Fhd  Fht
mM mv 2 GM v2
dẫn giải bài tập về lực vệ tinh nhân tạo có thể G   
( R  h) 2 R  h ( R  h) 2 R 
hấp dẫn và lực hướng quay quanh Trái đất (lực
Khi h = R thì:
tâm. làm cho vệ tinh chuyển
- Yêu cầu HS đọc SGK động tròn đều) GM v2 GM v 2 g v2
    
(2 R ) 2 2 R 2R 2 R 2 R
nắm yêu cầu đề ra của
gR 10.6400.10 3
v   5656 (m / s
2 2
bài tập 6 trang 84 SGK. - Viết biểu thức của lực
Chu kì quay của vệ tinh:
- Gợi ý: hấp dẫn và lực hướng
2 ( R  h) 4R 4 .6400.10 3
+ Lực nào làm cho vệ tâm. T  
v v 5656
 14217 ( s )
tinh nhân tạo có thể

quay quanh Trái đất? - Tìm biểu thức tốc độ

của vệ tinh.

+ Công thức gia tốc rơi

tự do: - Xác định chu kì của vệ

g
GM
 10 ( m / s 2 )
tinh.
R2
4. Củng cố: 8 phút

Hướng dẫn HS rút ra phương pháp chung khảo sát chuyển động của các

vật chịu tác dụng của nhiều lực (phương pháp động lực học).

5. Hướng dẫn học tập về nhà: 2 phút

- Tiếp tục làm các bài tập về các nội dung kiến thức trên.

- Đọc trước bài 15.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản