Vật lý lớp 10 cơ bản - LỰC HẤP DẪN - ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN

Chia sẻ: vnexpress1209

Kiến thức: - Phát biểu được định luật vạn vật hấp dẫn và viết được công thức của lực hấp dẫn. - Nêu được định nghĩa trọng tâm của một vật. 2. Kỹ năng: - Giải thích được một cách định tính sự rơi tự do và chuyển động của các hành tinh, vệ tinh bằng lực hấp dẫn. - Vận dụng được công thức của lực hấp dẫn để giải các bài tập đơn giản như ở trong bài học.

Nội dung Text: Vật lý lớp 10 cơ bản - LỰC HẤP DẪN - ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN

LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT

VẠN VẬT HẤP DẪN

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Phát biểu được định luật vạn vật hấp dẫn và viết được công thức của lực

hấp dẫn.

- Nêu được định nghĩa trọng tâm của một vật.

2. Kỹ năng:

- Giải thích được một cách định tính sự rơi tự do và chuyển động của các

hành tinh, vệ tinh bằng lực hấp dẫn.

- Vận dụng được công thức của lực hấp dẫn để giải các bài tập đơn giản

như ở trong bài học.

III. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

- Chuẩn bị tranh miêu tả chuyển động của Trái đất xung quanh Mặt trời

và của Mặt trăng xung quanh Trái đất – hình 11.1

2. Học sinh:
- Ôn lại kiến thức về sự rơi tự do và trọng lực.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:

1. Ổn định lớp: 1 phút

2. Kiểm tra bài cũ: 7 phút

- Trọng lực là gì? Trọng lượng của một vật là gì? Viết công thức của

trọng lực tác dụng lên một vật.

- Phát biểu và viết hệ thức của định luật III Niutơn? Nêu những đặc điểm

của cặp “lực và phản lực” trong tương tác giữa hai vật.

3. Bài mới: 25 phútHoạt động của giáo Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng

viên

Hoạt động 1: Tìm hiểu I. Lực hấp dẫn:

về lực hấp dẫn và định - Định nghĩa: Mọi vật trong vũ trụ

luật vạn vật hấp dẫn: đều hút nhau với một lực gọi là lực

- Giới thiệu về lực hấp hấp dẫn.

dẫn. - Quan sát mô phỏng - Đặc điểm: Lực hấp dẫn tác dụng

chuyển động của rái Đất từ xa, qua khoảng không gian giữa

- Yêu cầu HS quan sát quanh Mặt Trời để rút ra các vật.

mô phỏng chuyển động lực hấp dẫn là lực tác II. Định luật vạn vật hấp dẫn:
của Trái Đất quanh Mặt dụng từ xa. 1. Định luật:

Trời và nhận xét về đặc Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm

điểm của lực hấp dẫn. - Lắng nghe chuyện kể bất kỳ tỉ lệ thuận với tích hai khối

- Dùng hình thức kể của GV. lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với

cho HS nghe về chuyện bình phương khoảng cách giữa

Niutơn đã phát hiện ra chúng.

định luật như thế nào. - Ghi nhận nội dung định 2. Hệ thức:

- Nêu và phân tích định luật. m1 m 2
Fhd  G
r2
luật vạn vật hấp dẫn.
với G là hằng số hấp dẫn, có giá trị

N .m 2
G = 6,67.10-11 kg 2


- (1) áp dụng được cho các vật
- Biểu diễn lực hấp dẫn thông thường trong hai trường hợp:

giữa hai chất điểm. + Khoảng cách giữa hai vật rất lớn

so với kích thước của chúng.

+ Các vật đồng chất và có dạng

hình cầu. Lúc đó r là khoảng cách
- Viết công thức tính lực giữa hai tâm và lực hấp dẫn nằm

hấp dẫn cho trường hợp 2 trên đường nối hai tâm đó.

hình cầu đồng nhất.
III. Trọng lực là trường hợp

- Mở rộng phạm vi áp riêng của lực hấp dẫn:

dụng định luật cho các - Trọng lực tác dụng lên một vật là

vật khác chất điểm. lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật

đó.

- Trọng tâm của vật là điểm đặt của

Hoạt động 2: Xét trọng lực tác dụng lên vật.

trường hợp như trường - Nhắc lại về trọng lực. - Trọng lượng của vật:

hợp riêng của lực hấp PG
mM
( R  h) 2
dẫn: - Viết biểu thức tính
Mặt khác: P  mg
- Yêu cầu HS nhắc lại trọng lực tác dụng lên vật
GM
về trọng lực. như một trường hợp riêng g
Suy ra: ( R  h) 2

của lực hấp dẫn.
(2)
- Gợi ý: trọng lực là lực
Nếu vật ở gần mặt đất: h
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản