Vật lý lớp 10 cơ bản - THỰC HÀNH: KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO

Chia sẻ: vnexpress1209

Kiến thức: - Nắm được tính năng và nguyên tắc hoạt động của đồng hồ đo thời gian hiện số sử dụng công tắc đóng ngắt và cổng quang điện. - Vẽ được đồ thị mô tả sự thay đổi vận tốc rơi của vật theo thời gian t, và quãng đường đi s theo t2. Từ đó rút ra kết luận về tính chất của chuyển động rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng thực hành: Thao tác khéo léo để đo được chính xác quãng đường s...

Nội dung Text: Vật lý lớp 10 cơ bản - THỰC HÀNH: KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO

THỰC HÀNH: KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG

RƠI TỰ DO

XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO


I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nắm được tính năng và nguyên tắc hoạt động của đồng hồ đo thời gian

hiện số sử dụng công tắc đóng ngắt và cổng quang điện.

- Vẽ được đồ thị mô tả sự thay đổi vận tốc rơi của vật theo thời gian t, và

quãng đường đi s theo t2. Từ đó rút ra kết luận về tính chất của chuyển

động rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều.

2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng thực hành: Thao tác khéo léo để đo được chính xác

quãng đường s và thời gian rơi tự do của vật trên những quãng đường s

khác nhau.

- Tính g và sai số của phép đo g.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, cẩn thận, nhẹ nhàng, chính xác trong các thao tác thí

nghiệm.
III. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên chuẩn bị cho mỗi nhóm HS:

- Giá đỡ thẳng đứng có dây dọi và vít điều chỉnh thăng bằng.

- Trụ hoặc viên bi làm vật rơi tự do, quả dọi.

- Nam châm điện có hộp công tắc đóng ngắt điện để giữ và thả rơi vật.

- Cổng quang điện E.

- Đồng hồ đo thời gian hiện số.

- Thước thẳng 800mm gắn chặt vào giá đo.

- Một chiếc ke vuông ba chiều để xác định vị trí đầu của vật rơi.

- Hộp đựng cát khô, giấy kẻ ôli để vẽ đồ thị.

- Kẻ sẵn bảng ghi số liệu theo mẫu trong bài 8 SGK.

2. Học sinh:

- Ôn lại kiến thức bài 4 (Sự rơi tự do).

IV. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:

1. Ổn định lớp: 1 phút

2. Kiểm tra bài cũ: 7 phút

- Nêu công thức tính: giá trị trung bình khi đo nhiều lần một đại lượng;

sai số tuyệt đối ứng mỗi lần đo; sai số ngẫu nhiên; sai số dụng cụ; sai số

tỉ đối của phép đo. Cách viết kết quả đo?

- Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp.
3. Bài mới: 80 phút

Hoạt động của giáo Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng

viên

Hoạt động 1: Hoàn I. Mục đích:

chỉnh cơ sở lí thuyết của - Đo được thời gian rơi của một vật

bài thực hành: trên những quãng đường s khác

- Nêu mục đích của bài nhau.

thực hành. - Vẽ và khảo sát đồ thị, để rút ra

tính chất của chuyển động rơi tự

do.

- Xác định quan hệ giữa - Xác định gia tốc rơi tự do.

quãng đường đi được s II. Cơ sở lý thuyết:

- Gợi ý chuyển động rơi và khoảng thời gian t của - Vật rơi tự do không vận tốc đầu

tự do là CĐTNDĐ có chuyển động rơi tự do. với gia tốc g, thì quãng đường vật

vận tốc ban đầu bằng O đi được:

và gia tốc là g. 1 2
s gt
2

- Đồ thị biểu diễn giữa s và t2 có

dạng một đường thẳng đi qua gốc

tọa độ và có hệ số góc:
g
tan 
2
- Tìm hiểu bộ dụng cụ.
III. Dụng cụ cần thiết:
Hoạt động 2: Tìm hiểu
(SGK)
bộ dụng cụ: - Tìm hiểu chế độ làm
IV. Giới thiệu dụng cụ đo:
- Giới thiệu bộ dụng cụ. việc của đồng hồ hiện số
- Đồng hồ đo thời gian hiện số: là
sử dụng trong bài thực
loại dụng cụ đo thời gian chính xác
- Giới thiệu các chế độ hành.
cao. Được điều kiển bằng công tắc
làm việc của đồng hồ
hoặc cổng quang điện.
hiện số.
- Cổng quang điện.V. Lắp ráp thí nghiệm:
- Một nhóm trình bày

Hoạt động 3: Xác định phương án thí nghiệm

phương án thí nghiệm: với bộ dụng cụ.

- Các nhóm khác bổ

sung.
VI. Tiến hành thí nghiệm:
- Hoàn chỉnh phương án
Đo thời gian rơi ứng với các
thí nghiệm chung.
khoảng cách s khác nhau:
Hoạt động 4: Tiến hành
1. Dịch cổng quang điện E về phía
thí nghiệm: - Đo thời gian rơi ứng với
- Giúp đỡ các nhóm. các quãng đường khác dưới cách s0 một khoảng s= 0,05 m

nhau. - Ấn nút trên hộp công tắc để thả

- Ghi kết quả thí nghiệm vật rơi. Ghi thời gian rơi vào bảng

vào bảng 8.1 8.1 và lặp lại phép đo trên thêm 4

lần.

2. Dịch cổng quang điện E về phía

Hoạt động 5: Xử lí kết - Hoàn thành bảng 8.1. dưới cách vị trí s0 một khoảng s=

quả: - Vẽ đồ thị s theo t2 và v 0,2; 0,45; 0,8m. Ứng với mỗi

- Hướng dẫn: Đồ thị là theo t. khoảng cách s, thả vật rơi và ghi

đường thẳng thì 2 đại - Nhận xét dạng đồ thị thời gian tương ứng vào bảng 8.1.

lượng là tỉ lệ thuận. thu được và xác định gia 3. Kết thúc thí nghiệm: Nhấn khóa

- Có thể xác định: g = tốc rơi tự do bằng đồ thị. K, tắt điện đồng hồ đo thời gian

2tan  với  là góc - Tính sai số phép đo và hiện số.

nghiêng của đồ thị. ghi kết quả.

- Hoàn thành báo cáo

thực hành.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản