Vật lý lớp 9 - BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIÊN NĂNG SỬ DỤNG

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
505
lượt xem
35
download

Vật lý lớp 9 - BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIÊN NĂNG SỬ DỤNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: - Giải được ccs bài tập tính công suất điện và điện năng tiêu thụ đối với các dụng cụ điện mắc nối tiếp và mắc song song. 2- Kỹ năng: - Giải BT vật lý theo đúng các bước giải. - Rèn kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp thông tin. - Kỹ năng giải bài tập định lượng. 3- Thái độ: - Cẩn thận, trung thực, tuân thủ quy cách làm việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật lý lớp 9 - BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIÊN NĂNG SỬ DỤNG

  1. BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIÊN NĂNG SỬ DỤNG I- MỤC TIÊU: 1- Kiến thức: - Giải được ccs bài tập tính công suất điện và điện năng tiêu thụ đối với các dụng cụ điện mắc nối tiếp và mắc song song. 2- Kỹ năng: - Giải BT vật lý theo đúng các bước giải. - Rèn kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp thông tin. - Kỹ năng giải bài tập định lượng. 3- Thái độ: - Cẩn thận, trung thực, tuân thủ quy cách làm việc. II- CHUẨN BỊ: - Phiếu học tập hoặc trình bày lên bảng phụ. III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ < 5 phút >
  2. - Kiểm tra bài cũ: + Gọi HS1: Gọi 2 Hs lên bảng - Hs lên bảng, Hs dưới lớp nhận viết công thức tính công suất điện xét câu trả lời của bạn mình. và diẹn năng tiêu thụ. + Yêu cầu các Hs ở dưới lớp nhận xét từng câu trả lời của bạn mình. + Gv chốt lại câu trả lời, ghi điểm cho Hs. Hoạt động 2: Giải bài tập 1 < 12 phút > - Gọi 1 Hs đọc đề bài bài 1. - Hs đọc đề bài bài 1. - Gọi 1 Hs tóm tắt đề bài. - Hs tóm tắt đề bài. - Gv hướng dẫn Hs cách quy - Hs làm bài tập vào giấy nháp đổi đơn vị. theo sự hướng dẫn của Gv. - Yêu cầu Hs tự lực giải các Cá nhân Hs tóm tắt vào vở và giải phần của bài tập. bài tập 1.Có thể là: - Gv lưu ý cách sử dụng dơn vị Tóm tắt: trong các công thức.  Cho: U = 220V
  3. I = 341mA = 0,341A t = 4x30(h) * Tìm: a) R = ? (Ω) ; P = ? (W) b) A = ? (J) = ? (số) Giải: a) Giá trị điện trở của đèn là: R = U/I = 220/0,341≈ 645(Ω) Áp dụng công thức: P = U.I = 220.0,431 ≈ 75(W) Vậy công suất của bóng đèn là 75W. b) Điện năng tiêu thụ của bóng đèn là: A = P.t = 75.4.30.3600 = 32408640(J) hay A ≈ 9kW.h = 9 (số). Vậy diện năng tuêu thụ của bóng dèn trong 1 tháng là 9 số. - Yêu cầu Hs chữa bài tập vào vở (nếu chưa làm được).
  4. Hoạt động 3: Giải bài tập 2 < 12 phút > - Gọi một Hs đọc đề bài tập 2. - Hs đọc đề bài bài tập 2. - Yêu cầu cá nhân Hs tóm tắt, tự - Hs tóm tắt, giải bài tập 2. lực giải bài 2 (có thể tham Có thể giải như sau: khảo gợi ý cách giải trong Bài 2: SGK) theo đúng các bước giải. Tóm tắt: * Cho: UĐ = 6V P Đ = 4,5W U = 9V t = 10 ph * Tìm: a) I A = ?(A) b)Rb = ? (Ω) ; P b = ? (W) c) Ab = ? (J) ; A = ? (J) Giải: a) Đèn sáng bình thường do đó: IĐ = P Đ/ UĐ = 4,5/6 = 0,75A. Vì (A) nt Rb nt Đ:  IĐ = IA = Ib = 0,75A b)Ub = U – UĐ = 9 – 6 = 3(V).
  5. Rb = Ub/Ib = 3/0,75 = 4(Ω) P b = Ub.Ib = 3.0,75 = 2,25(W). c) Công của dòng điện sản ra trong 10 phút: Ab = P b.t = 2,25.10.60 = 1350(J) A = U.I.t = 0,75.9.10.60 = 4050(J) - Hs nêu nhận xét về bài làm - Gọi Hs khác nêu nhận xét. của bạn. - Yêu cầu Hs hoàn thành vở - Hs hoàn thành bài giải vào vở ghi nếu giải bị sai. (nếu giải sai). - Yêu cầu Hs nêu cách giải - Hs nêu cách giải khác. khác. Hoạt động 4: Giải bài tập 3 < 12 phút > - Gọi một Hs đọc đề bài tập 3. - Hs đọc đề bài bài tập 3. - Yêu cầu cá nhân Hs tóm tắt, - Hs tóm tắt, giải bài tập 3. giải bài 3 (có thể tham khảo Có thể giải như sau: gợi ý cách giải trong SGK) Bài 3: theo đúng các bước giải. Tóm tắt:
  6. * Cho: UĐ = 220V P Đ = 100W UBL = 220V P BL = 1000W U = 220V * Tìm: a) Vẽ sơ đồ mạch điện; Rtđ = ?(Ω) b) A = ?(J) = ?(kW.h) Giải: a) Vì đèn và bàn là có cùng HĐT định mức bằng HĐT ở ổ lấy điện, do đó để cả hai hoạt dộng bình thường thù trong mạch điện đèn và bàn là phải mắc song song. Ta có: RĐ = U2Đ/ P Đ = 2202/100 = 484(Ω) RBL= U2BL/ P BL = 2202/1000 = 48,4(Ω) Diện trở tương đương của đoạn
  7. mạch là: Rtđ = (RĐ. RBL)/( RĐ + RBL) = 484.48,4/(484 + 48,4) = 44(Ω) b)Vì đèn và bàn là mắc song song vào HĐT 220V bằng HDT định mức, do đó công suất tiêu thụ của dèn và bàn là bằng công suất định - Gọi một Hs lên sửa bài tập mức ghi trên chúng. phần a.  Công suất tiêu thụ iện của đoạn - Nếu còn đủ thời gian thì chó mạch là: Hs làm phần b P = P Đ + P BL = 100 + 1000 = - Yêu cầu Hs chữa bài tập vào 1100(W) = 1,1(kW) vở. A = P.t = 1,1.1 = 1,1kW.h hay A = 3.600.000(J). - Gọi Hs khác nêu nhận xét. - Hs lên bảng sửa các phần của - Yêu cầu Hs hoàn thành vở bài tập 3 theo yêu cầu của Gv. ghi nếu giải bị sai. - Yêu cầu Hs nêu cách giải - Hs nêu nhận xét về bài làm khác. của bạn.
  8. - Hs hoàn thành bài giải vào vở (nếu giải sai). - Hs nêu cách giải khác. Hoạt động 4: Củng cố – Hướng dẫn về nhà < 4 phút > - Nhấn mạnh các điểm lưu ý khi - Hs lưu ý đến những dặn dò làm bài tập về công và công của Gv. suất điện. - Gv: Về nhà làm bầi tập bài 14(SBT). - Chuẩn bị mẫu báo cáo thí nghiệm (trang 43 – SGK) ra vở, trả lời câu hỏi phần 1. Rút kinh nghiệm sau Xác nhận của Xác nhận của BGH bài dạy tổ trưởng tổ chuyên môn
  9. --------------------------  --------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản