Vật lý lớp 9 - BIẾN TRỞ ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KỸ THUẬT

Chia sẻ: vnexpress1209

Kiến thức: - Nêu được biến trở là gì và nêu được nguyên tắc hoạt động của biến trở. - Mắc được biến trở vào mạch điện để điều chỉnh cường độ dòng điện chạy qua mạch. - Nhận ra được các điện trở dùng trong kỹ thuật. 2- Kỹ năng: - Mắc và vẽ sơ đồ mạch điện có sử dụng biến trở. 3- Thái độ: - Ham hiểu biết, sử dụng an toàn điện. II- CHUẨN BỊ: 1- Đối với học sinh: - Một biến trở con chạy (20Ω - 2A). - Một bộ nguồn AC\DC. - Một bóng đèn 2,5V – 1W. - Một công tắc....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Vật lý lớp 9 - BIẾN TRỞ ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KỸ THUẬT

BIẾN TRỞ

ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KỸ THUẬT

I- MỤC TIÊU:

1- Kiến thức:

- Nêu được biến trở là gì và nêu được nguyên tắc hoạt động của biến

trở.

- Mắc được biến trở vào mạch điện để điều chỉnh cường độ dòng điện

chạy qua mạch.

- Nhận ra được các điện trở dùng trong kỹ thuật.

2- Kỹ năng:

- Mắc và vẽ sơ đồ mạch điện có sử dụng biến trở.

3- Thái độ:

- Ham hiểu biết, sử dụng an toàn điện.

II- CHUẨN BỊ:

1- Đối với học sinh:

- Một biến trở con chạy (20Ω - 2A).

- Một bộ nguồn AC\DC.

- Một bóng đèn 2,5V – 1W.

- Một công tắc.

- 7 đoạn dây nối.
- 3 điện trở kỹ thuật có ghi trị số.

- 3 điện trở kỹ thuật loại có các vòng màu.

2- Đối với Giáo viên:

- Một số loại biến trở: Tay quay, con chạy, chiết áp.

- Tranh phóng to các loại biến trở.

III_ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ – tổ chức tình huống học tập < 7 phút >- Kiểm tra bài cũ: - Hs lên bảng, Hs dưới lớp nhận

+ Gọi HS1: Viết công thức tính xét câu trả lời của bạn mình.

điện trở. Chữa bài tập 9.4(SBT).

+ Gọi Hs2:Chữa bài tập

9.5(SBT). - Hs khác nhận xét bài làm của

- Yêu cầu Hs khác nhận xét bài bạn.

làm của bạn. - Hs lưu ý đánh giá của Gv.

- Gv đánh giá, ghi điểm cho

Học sinh.
- ĐVĐ:

+ Từ công thức điện trở, theo em

có nhứng cách nào để làm thay

đổi điện trở của dây dẫn.

+ Từ câu trả lời của học sinh giáo

viên đặt vấn đề vào bài mới:

trong 2 cách thay đổi trị số của

điện trở, theo em cách nào dễ

thực hiện được?

+ Điện trở có thể thay đổi trị số

được gọi là biến trở.Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của biến trở < 10 phút >

a. I- Biến trở:

b. 1- Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động

- Gv treo tranh vẽ các loại biến của biến trở:

trở. Yêu cầu Hs quan sát ảnh - Hs quan sát tranh vẽ, hình

chụp các loại biến trở, kết hợp chụp về biến trở, trả lời câu hỏi

với hình 10.1 (trang 28 – sgk), C1.

trả lời câu C1.
- Gv cho Hs quan sát các loại - Hs quan sát vật thật về biến trở

biển trở thật, gọi Hs nhận nhận dạng chúng.

dạng các loại biến trở, gọi tên

chúng. - Hs đọc và triển khai câu C2, C3

- Yêu cầu Hs đọc và trả lời câu theon hướng dẫn của Gv.

C2, C3. hướng dẫn học sinh trả

lời theo từng ý:

+ Cấu tạo chính của biến trở.

+ Chỉ ra 2 chốt nối với 2 đầu

cuộn dây của các biến trở, chỉ ra

con chạy của biến trở

+ Nếu mắc hai đầu A, B của cuộn

dây này nối tiếp vào mạch điện

thì khi dịch chuyển con chạy C,

biến trở có tác dụng thay đổi điện - Hs nhận xét, bổ sung câu trả

trở không? lời của bạn. Hoàn thành vở

+ Nếu muốn biến trở con chạy ghi.

này có tác dụng làm thay đổi điện - Hs tiếp nhận thông tin mới,

trở phải mắc nó vào mạch điện hoàn thành vở ghi.

qua các chốt nào?
- Gv: gọi Hs nhận xét, bổ sung.

Nếu Hs không nêu được đủ - Cá nhân Hs trả lời C4. Hoàn

cách mắc, Gv bổ sung. thành vở ghi sau khi đã chuẩn

- Gv giới thiệu các ký hiệu của kiến thức.

biến trở trên sơ đồ mạch điện,

Hs ghi vở.

- Gọi Hs trả lời C4.

- Yêu cầu Hs trả lời, các học

sinh khác nhận xét.Hoạt động 3: Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện < 14

phút >22- Sử dụng biến trở để điều chỉnh

- Gv:.Yêu cầu Hs quan sát biến dòng điện:

trở của nhóm mình, cho biết - Hs quan sát biến trở, trả lời câu

số ghi trên biến trở và giải hỏi của Gv.

thích ý nghĩa con số đó.

- Yêu cầu Hs trả lời C5. Hướng
dẫn Hs thảo luận  Sơ đồ - Hs trả lời C5.

chính xác.

- Yêu cầu các nhóm mắc mạch

điện theo sơ đồ, làm thí - Hs mắc mạch điện theo sơ đồ,

nghiệm theo hướng dẫn ở câu hoàn thành C6.

C6. Thảo luận và trả lời câu

C6.

- Gv có thể làm thí nghiệm đó

với biến trở tay quay và chiết - Hs quan sát kết quả thí

áp cho Hs quan sát và nêu nghiệm, nêu nhận xét về cường

nhận xét về cường độ dòng độ dòng điện trong mạch khi

điện trong mạch khi thay đổi thay đổi trị số biến trở.

trị số biến trở.

3-Kết luận:

- Qua thí nghiệm, yêu cầu Hs - Hs nêu cách hiểu của mình về

cho biết: Biến trở là gì? Biến biến trở.

trở có thể được dùng làm gì?

Yêu cầu ghi kết luận đúng vào

vở.
- Gv liên hệ thực tế: Một số - Hs tìm hiểu một số biến trở

thiết bị điện sử dụng trong gia trong thực tế.

đình sử dụng biến trở than (

chiết áp) như trong Rađio,

Tivi, đèn để bàn, ….Hoạt động 4: Nhận dạng hai loại điện trở dùng trong kỹ thuật < 7 phút

>II- Các điện trở dùng trong kỹ

- Hướng dẫn chung cả lớp trả thuật:

lời C7. - Hs cả lớp hoàn thành C7 theo

- Gv có thể gợi ý: lớp than hay hướng dẫn của Gv.

lớp kim loại mỏng có tiết diện - Hs có thể trả lời theo gợi ý của

lớn hay nhỏ  R lớn hay nhỏ. Gv.

- Yêu cầu Hs quan sát các loại

điện trở dùng trong kỹ thuật - Hs quan sá, nhận dạng, tìm

của nhóm mình, kết hợp với hiểu các loại điện trở dùng

câu C8, nhận dạng 2 loại điện trong kỹ thuật.
trở dùng trong kỹ thuậtHoạt động 5: Vận dụng – củng cố – Hướng dẫn cề nhà < 7 phút >Vận dụng:

- Yêu cầu cá nhân Hs hoàn - Cá nhân hoàn thành C9.

thành C9. - Hoàn thành bài tập 10.2 (trạng

- Yêu cầu Hs làm bài tập 10.2 15 – SBT).

(trang 15 – SBT). - Hs chữa bài tập theo yêu cầu

- Gọi 1 Hs lên bảng chữa bài của Gv.

tập, Gv thu vở của một số Hs

chấm điểm. - Hs lưư ý đến những dặn dò của

- Yêu cầu Hs đọc phần “có thể Gv.

em chưa biết”.

- Yêu cầu Hs ôn lại những bài

đã học.

- Làm các bài tập còn lại của

bài 10, xem trước bài mới –

bài 11.
Rút kinh nghiệm sau Xác nhận của Xác nhận của BGH

bài dạy tổ trưởng tổ chuyên

môn
--------------------------  --------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản