Vật lý lớp 9 - HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Chia sẻ: vnexpress1209

Kiến thức: - Làm Được thí nghiệm dùng nam châm vĩnh cửu hoạc nam châm điện để tạo ra dòng điện cảm ứng. - Mô tả được cách làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trọng cuộc dây dẫn kín bằng nam châm điện hoặc nạm châm vĩnh cửu. - Sử dụng được đúng hai thuật ngữ mới, đó là dòng điện cảm ứng và hiện tượng cảm ứng điện từ. 2- Kỹ năng: - Quan sát và mô tả chính xác hiện tượng xảy ra. 3- Thái độ: - Thực hiện an toàn điện. - Yêu thích môn...

Nội dung Text: Vật lý lớp 9 - HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

I- MỤC TIÊU:

1- Kiến thức:

- Làm Được thí nghiệm dùng nam châm vĩnh cửu hoạc nam châm điện để

tạo ra dòng điện cảm ứng.

- Mô tả được cách làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trọng cuộc dây dẫn

kín bằng nam châm điện hoặc nạm châm vĩnh cửu.

- Sử dụng được đúng hai thuật ngữ mới, đó là dòng điện cảm ứng và hiện

tượng cảm ứng điện từ.

2- Kỹ năng:

- Quan sát và mô tả chính xác hiện tượng xảy ra.

3- Thái độ:

- Thực hiện an toàn điện.

- Yêu thích môn học, trung thực, có ý thức thu thập thông tin, khéo léo

trong thao tác thí nghiệm.

II- CHUẨN BỊ:

* Đối với mỗi nhóm:

- 01 bộ nguồn AC\DC.

- 01 cuộn dây dẫn kín có gắn bóng đèn LED.

- 01 thanh nam châm có trục vuông góc với thanh.
- 01 nam châm điện.

* Đối với cả lớp:

- 01 đinamô xe đạp có lắp bóng đèn.

- 01 đinamô xe đạp đã bóc một phần vỏ ngoài đủ nhìn thấy nam châm

và cuộn dây ở trong.

III_ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập < 7 phút >Tổ chức tình huống học tập:

- Ta đã biết muốn tạo ra dòng - Hs suy nghỉ, đưa ra phương án

điện, phải dùng nguồn điện là trả lời của mình từ câu hỏi của

pin hoặc Ăc quy. Em hãy cho Gv.

biết có cách nào có thể tạo ra

dòng điện nữa không? - Hs có thể trả lời theo ý hiểu

- Trong bình điện xe đạp (gọi là của các em..

đinamô xe đạp) là một máy

phát điện đơn giản, nó có cấu
tạo và hoạt động ra sao; có

những cách nào có thể tạo ra

dòng điện? mời các em cùng

tìm hiểu bài học hôm nay.

Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của đinamô xe đạp < 10

phút >I- Cấu tạo và hoạt động của của

- Gv: Yêu cầu Hs quan sát hình đinamô xe đạp:

31.1(SGK) và chỉ ra bộ phận - Hs qua quan sát hình vẽ, chỉ ra các

chính của đinamô xe đạp. bộ phận chính của đinamô xe đạp.

- Yêu cầu Hs nêu các bộ phận - Hs nêu cấu tạo và hoạt động của

chúnh của đinamô xe đạp và đinamô xe đạp.

hoạt động của nó.

- Yêu cầu Hs hoàn thành vở ghi - Hs hoàn thành vở ghi những thông

những thông tin về cấu tạo và tin về cấu tạo và hoạt động.

hoạt động. - Hs trả lời câu hỏi của Gv.

- Gv hỏi: theo các em, bộ phận

nào của đonamô gây ra dòng
điện.

- Từ dự đoán của Hs, Gv đặt vấn

đề cho phần II.Hoạt động 3: Tìm hiểu cách tạo ra dòng điện từ nam châm vĩnh cửu
II- Dùng nam châm để tạo ra dòng

điện:

- Gv yêu cầu Hs: 1. Dùng nam châm vĩnh cửu:

+ Đọc thí nghiệm 1 SGK. - Hs hoàn thành câu trả lời của

+ Nêu dụng cụ thí nghiệm. Gv:

+ Thảo luận câu hỏi C1, C2, hoàn + Đọc thí nghiệm 1 SGK.

thành vở ghi. + Nêu dụng cụ thí nghiệm.

- Gv chốt lại những vấn đề cần + Thảo luận câu hỏi C1, C2.

nắm ở C1, C2. yêu cầu Hs thông - Hs thông qua nhận xét ở SGK.

qua nhận xét ở SGK.

- Từ đây ta đã biết, dùng nam

châm vĩnh cửu có thể tạo ra dòng

điện, vây nam, châm điện có thể
tạo ra dòng điện hay không?Hoạt động 4: Tìm hiểu cách tạo ra dòng điện từ nam châm điện < 7

phút >2- Dùng nam châm điện:

- Gv yêu cầu Hs: - Hs hoàn thành câu trả lời của

+ Đọc thí nghiệm 2 SGK. Gv:

+ Nêu dụng cụ thí nghiệm. + Đọc thí nghiệm 1 SGK.

+ Thảo luận câu hỏi C3 hoàn + Nêu dụng cụ thí nghiệm.

thành vở ghi. + Thảo luận câu hỏi C1, C2.

- Gv chốt lại những vấn đề cần - Hs thông qua nhận xét ở SGK.

nắm ở C3 yêu cầu Hs thông qua

nhận xét ở SGK.

Hoạt động 5: Tìm hiểu thuật ngữ mới: Dòng điện cảm ứng, hiện tượng

cảm ứng điện từ < 3 phút >III. Hiện tượng cảm ứng điện từ:

- Yêu cầu Hs đọc thông báo - Hs đọc phần thông báo SGK

SGK hoạc Gv thông báo. để hiểu về thuật ngữ: Dòng
- Nêu câu hỏi: Qua thí nghiệm 1 điện cảm ứng, hiện tượng cảm

và 2, hãy cho biết khi nào xuất ứng điện từ.

hiện dòng điện cảm ứng? - Cá nhân Hs trả lời câu hỏi của

Gv, yêu cầu hs sử dụng đúng

thuật ngữ dongf điện cảm ứng.

Hoạt động 6: Vận dụng –Củng cô - hướng dẫn về nhà < 5 phút >IV- Vận dụng:

- Tổ chức cho Hs làm việc cá - Hs làm việc ác nhâ dưới sự

nhân, trả lời câu hỏi C4, C5. chỉ đạo của Gv.

- Gọi Hs đọc phần ghi nhớ cuối

bài, yêu cầu Hs ghi vào vở.. - Hs đọc phần ghi nhớ cuối bài.

- Yêu câu Hs đọc phần “Có thể Hoàn thành vở ghi.

em chưa biết”.

- Về nhà học bài và làm bài tập - Hs đọc phần “ Có thể em chưa

bài 31 (SBT). biết”.

- Hs lưu ý đến những dặn ò của

Gv.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản