Vật lý lớp 9 - SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN

Chia sẻ: vnexpress1209

Nêu và thực hiện được các quy tắc án toàn khi sử dụng điện. - Giải thích được các cơ sở Vât lý của các quy tắc an toàn điện. - Nêu và thực hiện được các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện.

Nội dung Text: Vật lý lớp 9 - SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN

SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN


I- MỤC TIÊU:

- Nêu và thực hiện được các quy tắc án toàn khi sử dụng điện.

- Giải thích được các cơ sở Vât lý của các quy tắc an toàn điện.

- Nêu và thực hiện được các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện.

II- CHUẨN BỊ:

- Nam châm dính bảng cho các nhóm, phích cắm có 3 chốt.

- Phiếu học tạp nhớ lại quy tắc n toàn điện đã học ở lớp 7 cho các

nhóm. ( câu C1, C2,C3, C4 )

III_ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Tìm hiểu và thực hiện các quy tắc an toàn khi sử dụng

điện < 5 phút >I- An toàn điện khi sư dụng điện:

1- Nhớ lại các quy tắc an toàn điện

khi sử dụng điện đã học ở lớp 7:
- Gv phát phiếu học tập cho Hs - Hs nhận phiếu học tập từ Gv.

theo nhóm. Yêu cầu các nhóm

thảo luận hoàn thành phiếu học - Hs tham gia thảo luận dưới sự

tập. chỉ đạo của Gv. Hoàn thành

- Gv hướng dẫn Hs thảo luận, phiếu học tập.

Gv nhận xét bổ sung phần - Hs tham gia thảo luận theo

hoàn thành phiếu.. lớp, giải trình ý kiến của nhóm

- Đối với câu C5, C6, Gv yêu mình đưa ra.

cầu Hs thảo luận lời giải thích

của nhóm đưa ra và đề nghị - Học sinh chốt lại vấn đề cần

các nhóm giải trình ý kiến của nắm.

nhóm mình trước lớp. - Hs tìm hiểu các ứng dụng

- Gv chốt lại vấn đề cần nắm. trong thực tế thông qua kinh

- Gv liên hệ thực tế nối đất của nghiệm sống, thông boá từ

các thiết bị điện. Giáo viên.Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩe và biện pháp sử dụng tiết kiệm điện < 7

phút >
II- Sử dụng tiết kiệm điện

năng:

- Gv: Gọi Hs đọc thông báo ở 1- 1- cần phải dử dụng tiết kiệm

mục 1 để tìm hiểu một số lợi điện năng:

ích khi tiết kiệm điện năng. - Hs đọc Phần thông báo của

- Yêu cầu Hs tìm thêm những mục 1 để nắm được một số lợi

lợi ích khác của việc tiết kiệm ích khi tiết kiệm điện.

điện năng. - Hs nêu thêm một số lợi ích

- Gv liên hệ thực tế về tình hình khác của việc tiết kiệm điện

thiếu thốn điện năng. năng.- Vậy các biện pháp sử dụng tiết

kiệm điện năng là gì? 2- Các biện pháp sử dụng tiết kiệm

- Hưóng dẫn Hs trả lời C8, C9. điện năng:

- Hs nêu các biện pháp sử dụng tiết
- Gv: cho Hs đọc một số biện
kiệm điện năng.
pháp tiết kiệm điện.- Hs trả lời C8, C9 theo hướng

dẫn của Gv.
- Hs đọc một số biện pháp tiết

kiệm điện.

Hoạt động 3: Vận dụng – Củng cố – Hướng dẫn về nhà < 7 phút>II- Vận dụng:

- Gv yêu cầu cá nhân hoàn - Cá nhân hoàn thành câu C10..

thành câu C10, liên hệ thực tế

việc tiết kiệm điện ở phòng - Hs lên bảng giải câu C11, C12.

học lớp em.. - Hs đọc phần “Có thể em chưa

- Gv yêu cầu cá nhân hoàn biết”

thành câu C11, C12. - Hs lưư ý đến những dặn dò

- Yêu cầu Hs đọc phần “Có thể của Gv.

em chưa biết”

- Học bài và làm bài tập bài

19(SBT).Rút kinh nghiệm sau Xác nhận của Xác nhận của BGH

bài dạy tổ trưởng tổ chuyên

môn
--------------------------  --------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản