Vật lý lớp 9 - SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN

Chia sẻ: vnexpress1209

Nêu và thực hiện được các quy tắc án toàn khi sử dụng điện. - Giải thích được các cơ sở Vât lý của các quy tắc an toàn điện. - Nêu và thực hiện được các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện.

Nội dung Text: Vật lý lớp 9 - SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN

 

  1. SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN I- MỤC TIÊU: - Nêu và thực hiện được các quy tắc án toàn khi sử dụng điện. - Giải thích được các cơ sở Vât lý của các quy tắc an toàn điện. - Nêu và thực hiện được các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện. II- CHUẨN BỊ: - Nam châm dính bảng cho các nhóm, phích cắm có 3 chốt. - Phiếu học tạp nhớ lại quy tắc n toàn điện đã học ở lớp 7 cho các nhóm. ( câu C1, C2,C3, C4 ) III_ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Tìm hiểu và thực hiện các quy tắc an toàn khi sử dụng điện < 5 phút > I- An toàn điện khi sư dụng điện: 1- Nhớ lại các quy tắc an toàn điện khi sử dụng điện đã học ở lớp 7:
  2. - Gv phát phiếu học tập cho Hs - Hs nhận phiếu học tập từ Gv. theo nhóm. Yêu cầu các nhóm thảo luận hoàn thành phiếu học - Hs tham gia thảo luận dưới sự tập. chỉ đạo của Gv. Hoàn thành - Gv hướng dẫn Hs thảo luận, phiếu học tập. Gv nhận xét bổ sung phần - Hs tham gia thảo luận theo hoàn thành phiếu.. lớp, giải trình ý kiến của nhóm - Đối với câu C5, C6, Gv yêu mình đưa ra. cầu Hs thảo luận lời giải thích của nhóm đưa ra và đề nghị - Học sinh chốt lại vấn đề cần các nhóm giải trình ý kiến của nắm. nhóm mình trước lớp. - Hs tìm hiểu các ứng dụng - Gv chốt lại vấn đề cần nắm. trong thực tế thông qua kinh - Gv liên hệ thực tế nối đất của nghiệm sống, thông boá từ các thiết bị điện. Giáo viên. Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩe và biện pháp sử dụng tiết kiệm điện < 7 phút >
  3. II- Sử dụng tiết kiệm điện năng: - Gv: Gọi Hs đọc thông báo ở 1- 1- cần phải dử dụng tiết kiệm mục 1 để tìm hiểu một số lợi điện năng: ích khi tiết kiệm điện năng. - Hs đọc Phần thông báo của - Yêu cầu Hs tìm thêm những mục 1 để nắm được một số lợi lợi ích khác của việc tiết kiệm ích khi tiết kiệm điện. điện năng. - Hs nêu thêm một số lợi ích - Gv liên hệ thực tế về tình hình khác của việc tiết kiệm điện thiếu thốn điện năng. năng. - Vậy các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng là gì? 2- Các biện pháp sử dụng tiết kiệm - Hưóng dẫn Hs trả lời C8, C9. điện năng: - Hs nêu các biện pháp sử dụng tiết - Gv: cho Hs đọc một số biện kiệm điện năng. pháp tiết kiệm điện. - Hs trả lời C8, C9 theo hướng dẫn của Gv.
  4. - Hs đọc một số biện pháp tiết kiệm điện. Hoạt động 3: Vận dụng – Củng cố – Hướng dẫn về nhà < 7 phút> II- Vận dụng: - Gv yêu cầu cá nhân hoàn - Cá nhân hoàn thành câu C10.. thành câu C10, liên hệ thực tế việc tiết kiệm điện ở phòng - Hs lên bảng giải câu C11, C12. học lớp em.. - Hs đọc phần “Có thể em chưa - Gv yêu cầu cá nhân hoàn biết” thành câu C11, C12. - Hs lưư ý đến những dặn dò - Yêu cầu Hs đọc phần “Có thể của Gv. em chưa biết” - Học bài và làm bài tập bài 19(SBT). Rút kinh nghiệm sau Xác nhận của Xác nhận của BGH bài dạy tổ trưởng tổ chuyên môn
  5. --------------------------  --------------------------
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản