Vật lý lớp 9 - SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP-NAM CHÂM ĐIỆN

Chia sẻ: vnexpress1209

Kiến thức: - Mô tả được thí nghiệm về sự nhiễm từ của sắt, thép. - Giải thích được vì sao người ta dùng lõi sắt non để chế tạo nam châm điện. - Nêu được hai cách làm tăng lực từ của nam châm điện tác dụng lên một vật.. 2- Kỹ năng: - Mắc mạch điện theo sơ đồ, sử dụng biến trở trong mạch, sử dụng các dụng cụ đo điện. - Có thể chế tạo được nam châm từ một thanh thép ban đầu.. 3- Thái độ: - Thực hiện an toàn điện. - Yêu...

Nội dung Text: Vật lý lớp 9 - SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP-NAM CHÂM ĐIỆN

SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP-NAM CHÂM ĐIỆNI- MỤC TIÊU:

1- Kiến thức:

- Mô tả được thí nghiệm về sự nhiễm từ của sắt, thép.

- Giải thích được vì sao người ta dùng lõi sắt non để chế tạo nam châm

điện.

- Nêu được hai cách làm tăng lực từ của nam châm điện tác dụng lên một

vật..

2- Kỹ năng:

- Mắc mạch điện theo sơ đồ, sử dụng biến trở trong mạch, sử dụng các

dụng cụ đo điện.

- Có thể chế tạo được nam châm từ một thanh thép ban đầu..

3- Thái độ:

- Thực hiện an toàn điện.

- Yêu thích môn học, trung thực, có ý thức thu thập thông tin, khéo léo

trong thao tác thí nghiệm.

II- CHUẨN BỊ:

* Đối với mỗi nhóm:

- 01 ống dây có khoảng 500 hoặc 700 vòng.
- 01 la bàn hoặc kim nam châm đặt trên giá thẳng đứng.

- 1 nguồn AC\DC.

- 01 công tắc, một sô dây nối..

- 01 giá thí nghiệm, 01 biến trở.

- 01 ampe kế có GHĐ 3A và ĐCNN là 0,02A.

- 01 lõi sắt non và 01 lõi thép có thể đặt vừa trong lòng ống dây.

- 01 đinh ghim bằng sắt.

III_ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ – Tổ chức tình huống học tập < 7 phút >* Kiểm trả bài cũ:

- Hs 1: - Hs lên bảng trả lời câu hỏi.

+ Tác dụng từ của dòng điện được

biểu hiện như thế nào?

+ Nêu cấu tạo và hoạt động và

ứng dụng của nam châm điện mà

em đã học ở lớp 7.
- Hs 2: Chữa bài tập 24.1 và 24.2. - Hs khác nhận xét.

- Hướng dẫn hs thảo luận, nhận

xét câu trả lời của bạn.

- Gv: cho Hs khác nhận xét, Gv

chốt lại vấn đề. Ghi điểm cho hs.

- ĐVĐ: như SGK.

Hoạt động 2: Làm thí nghiệm về sự nhiễm từ của sắt và thép < 18 phút

>I- Sự nhiễm từ của sắt, thép:

1- Thí nghiệm:

- Gv: Yêu cầu Hs đọc mục 1 để - Hs đọc SGK, tìm hiểu thí

tìm hiểu thí nghiệm. nghiệm..

- Gv: giao dụng cụ thí nghiệm - Hs lên nhận đồ dùng, nghiên

theo nhóm, yêu cầu Hs làm thí cứu cách bố trí thí nghiệm

nghiệm theo nhóm. hình 25.1, 25.2..

- Yêu cầu Hs quan sát, báo cáo - Hs quan sát thí nghiệm, trả lời

kết quả thi nghiệm, trả lời câu hỏi của Gv.

theo sự hướng dẫn của Gv..
- Yêu cầu các nhóm thảo luận, - Hs thảo luận, trả lời C1:Khi

trả lời C1. ngắt dòng điện đi qua ống

dây, lõi sắt non mát hết từ

tính, còn lõi thép thì vẫn giữ

được từ tính.

- Qua thí nghiệm 25.1, 25.2, rút 2- Kết luận:

ra kết luận gì? - Ca nhân Hs trả lời câu hỏi của

Gv, yêu cầu nêu được:

+ Lỗi sắt hoặc lõi thép làm tăng

tác dụng từ của ống dây có

dòng điện.

+ Khi ngắt điện, lõi sắt non mất

- Gv thông báo về sự nhiễm từ từ tính, còn lõi thép thì vẫn giữ

của sắt, thép: được từ tính.

+ Sở dĩ lõi sắt hoặc lõi thép làm - Hs tiếp nhận thông tin từ Gv.

tăng tác dụng từ của ống dây vì

khi đặt trong từ trường thì lõi

sắt và thép bị nhiễm từ và trở

thành một nam châm.
+ Không nhứng thép, sắt mà các

vật liệu từ như niken, cô

ban,…đặt trong từ trường đều

bị nhiễm từ.

+ Chính sự nhiễm từ của sắt non - Hs hoàn thành vở ghi.

và thép khác nhau nên người ta

đã dùng sắt non để chêa tạo

nam châm điện, còn thép dùng

để chế tạo nam châm vĩnh cửu.

- Gọi 1, 2 Hs đọc lại kết luận

trong SGK., yêu cầu Hs ghi kết

luận vào vở.

Hoạt động 3: Tìm hiểu nam châm điện < 12 phút >II- Nam châm điện:

- Gv: yêu cầu Hs làm việc với - Hs đọc SGk, trả lời câu hỏi

SGK để trả lời C2. C2.

- Hướng dẫn Hs thảo luận câu - Hs thảo luận câu C2 dưới sự

C2. chỉ đạo của Gv.
- Yêu cầu Hs đọc thông báo - Hs đọc SGK, trả lời câu hỏi

SGK, trả lời câu hỏi: có thể của Gv.

tăng lực từ của nam châm điện

tác dụng lên một vật bằng cách

nào? - Hs thảo luận câu C3 dưới sự

- Yêu cầu Hs hoàn thành C3, chỉ đạo của Gv.

Chỉ đạo cho thảo luận cả lớp,

thống nhất câu trả lời.

Hoạt động 5: Vận dụng – Củng cố – Hướng dẫn về nhà < 8 phút>III-Vận dụng:

- Yêu cầu cá nhân hoàn thành - Cá nhân tham gia thảo luận,

C4, C5, C6 vào vở hoàn thành câuC4, C5, C6..

- Hs đọc phần “Có thể em chưa

- Yêu cầu Hs đọc phần “Có thể biết”

em chưa biết” - Hs lưư ý đến những dặn dò

- Học bài và làm bài tập bài 25 của Gv.

(SBT).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản