Vật lý lớp 9 - SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
176
lượt xem
6
download

Vật lý lớp 9 - SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: - Nêu được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. - Biết cách xác định sự phụ thuộc của điện trở vào một trong các yếu tố (chiều dài, tiết diện, vật liệu làm dây dẫn) - Suy luận và tiến hành thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài. - Nêu được điện trở của dây dẫn coa cùng tiết diện và được làm từ cùng một vật liệu thì tỷ lệ thuận với chiều dài của dây. 2- Kỹ năng: - Mắc mạch điện và sử...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật lý lớp 9 - SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN

  1. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN I- MỤC TIÊU: 1- Kiến thức: - Nêu được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. - Biết cách xác định sự phụ thuộc của điện trở vào một trong các yếu tố (chiều dài, tiết diện, vật liệu làm dây dẫn) - Suy luận và tiến hành thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài. - Nêu được điện trở của dây dẫn coa cùng tiết diện và được làm từ cùng một vật liệu thì tỷ lệ thuận với chiều dài của dây. 2- Kỹ năng: - Mắc mạch điện và sử dụng dụng cụ đo để đo điện trở của dây dẫn. 3- Thái độ: - Nghiêm túc, trung thực, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm. II- CHUẨN BỊ: 1- Đối với học sinh: + Một ampe kế coa GHĐ là 3,0A và có ĐCNN 0,1A.
  2. + Một vôn kế có GHĐ 15V và có ĐCNN 0,5V. + Một nguồn điện AC\DC. + Một công tắc, 08 đoạn dây dẫn bằng đồng có vỏ bọc cách điện. + 03 dây điện trở có cùng tiết diện, được làm cùng một loại vật liệu: 01 dây có chiều dài l, 01 dây có chiều dài 2l, 01 dây có chiều dài 3l. Một dây được quấn quanh một lõi làm bằnd vật liệu cách điện. 2- Đối với Giáo viên: Chuẩn bị bảng phụ, kẽ sẵn bảng 1 (trang 20 – SGK). III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ – tổ chức tình huống học tập < 7 phút > - Kiểm tra bài cũ: - Hs lên bảng, Hs dưới lớp nhận + Gọi HS1: Chữa bài tập 6.2 phần xét câu trả lời của bạn mình. a (SBT). + Gọi 02 Hs: : Chữa bài tập 6.5 - Hs khác nhận xét bài làm của (SBT). bạn. - Yêu cầu Hs khác nhận xét bài - Hs lưu ý đánh giá của Gv.
  3. làm của bạn. - Gv đánh giá, ghi điểm cho Học sinh. - ĐVĐ: chúng ta đã biết với mỗi dây dẫn thì R là không đổi, nếu biết U, biết I có thể tìm được R. liệu có cách nào để tìm R nữa không mà không có U, I cho trước. Để giải quyết chúng ta cùng nghiên cứu sang bài học hôm nay. Hoạt động 2: Tìm hiểu điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào ? < 10 phút > I- Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào mọt trong - Yêu cầu Hs quan sát các đoạn nhứng yếu khác nhau: dây dẫn ở hình 7.1, cho biết - Hs quan sát hình 7.1, cho biết
  4. chúng khác nhau ở yếu tố nào? các dây dẫn kể trên khác nhau Điện trở của các dây dẫn này ở yếu tố nào? Đưa ra ý kiến liệu có như nhau không? về giá trị của các điện trở này.  Yêú tố nào có thể gây ảnh hưởng đến điện trở của dây dẫn. - Yêu cầu thảo luận nhóm đề ra - Hs thảo luận, đưa ra phương phương án kiểm tra sự phụ án thí nghiệm kiểm tra khảo thuộc của điện trở dây dẫn vào sát sự phụ thuộc của điện trở chiều dài của dây. dây dẫn vào chiều dài của - Gv có thể gợi ý cách kiểm tra dây. sự phụ thuộc của một đại - Hs lắng nghe sự gợi ý của Gv lượng vào 1 trong các yếu tố (nếu cần). khác nhau để học ở lớp dưới. - Yêu cầu đưa ra phương án thí nghiệm tổng quát để có thể - Hs đưa ra phương án thí kiểm tra sự phụ thuộc của điện nghiệm tổng quát để có thể trở vào 1 trong 3 yếu tố của kiểm tra sự phụ thuộc của bản thân dây dẫn. điện trở vào 1 trong 3 yếu tố của bản thân dây dẫn.
  5. Hoạt động 3: Xác định sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài < 25 phút > II- Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài - Dự kiến cách tiến hành thí của dây: nghiệm. 1- Dự kiến cách làm: - Yêu cầu Hs nêu dự đoán về sự - Hs nêu dự kiến cách tiến hành phụ thuộc của điện trở vào thí nghiệm. chiều dài dây bằng cách trả lời - Hs hoàn thừnh C1. có thể là: C1. Dây dẫn dài 2l có điện trở 2R, day dẫn dài 3l có điện trở - Gv thống nhất phương án thí 3R. nghiệm, mắc mạch điện theo 2- Thí nghiệm kiểm tra: sơ đồ 7.2a  Yêu cầu Hs chọn - Hs tiến hành thí nghiệm theo sơ đồ dụng cụ thí nghiệm theo nhóm, hình 7.2a, 7.2b, 7.2c. hoàn thành kết ghi kết quả vào bảng 1. làm thí quả vào bảng. nghiệm tương tự theo sơ đồ
  6. hình 7.2b, 7.2c. - Hs nêu kết luận qua kết quả - Yêu cầu nêu kết luận qua thí thí nghiệm. nghiệm kiểm tra dự đoán. 3-Kết luận: - Gv hỏi: điện trở và chiều dài - Học sinh trả lời câu hỏi của của dây có quan hệ tỷ lệ như Gv. thế nào? - Hs hoàn thành vở ghi sau khi - Gv: Với 02 dây dẫn có điện trở đã thống nhất vấn đề: Điện tương ứng R1, R2 có cùng tiết trở của các dây dẫn có cùng diện và được làm từ cùng một tiết diện và được làm từu loại vật liệu, chiều dài của dây cùng một loại vật liệu thì tỷ lệ dẫn tương ứng l1 và l2 thì: thuận với chiều dài của mỗi R1/R2 = l1/l2 dây. Hoạt động 4: Củng cố – Vận dụng - Hướng dẫn về nhà < 7 phút > III- Vận dụng: - Yêu cầu cá nhn Hs hoàn thành - Cá nhân hoàn thành C2. C2. - Hs tham gia thảo luận, hoàn
  7. - Hướng dẫn Hs thảo luận C2. thành C2 - Hướng dẫn Hs thảo luận C4. - Hs tham gia thảo luận, hoàn thành C4, có thể là: Vì hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây không đổi nên I tỷ lệ nghịch với R do. I1 = 0,25I2  R2 = - Nếu còn thời gian Gv cho Hs 0,25R1 hay R1 = 4R2. trẩ lời C3 và đọc phần “ Có thể Mà: R1/R2 = l1/l2  l1 = 4l2 em chưa biết “ - Hs triển khai câu C3 và đọc phần “Có thể em chưa biết “. Rút kinh nghiệm sau Xác nhận của Xác nhận của BGH bài dạy tổ trưởng tổ chuyên môn --------------------------  --------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản