Vật lý lớp 9 - SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN

Chia sẻ: vnexpress1209

Kiến thức: - Suy luận được rằng các day dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một loại vật liệu thì điện trở của chúng tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây. - Bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra mối quan hệ giữa điện trở và tiết diện dây dẫn - Nêu được điện trở của các dây dẫn coa cùng chiều dài và làm từ cùng một loại vật liệu thì tỷ lệ nghịch với tiết diện dây dẫn. - Nêu được điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một vật liệu thì...

Nội dung Text: Vật lý lớp 9 - SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN

SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ

VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN

I- MỤC TIÊU:

1- Kiến thức:

- Suy luận được rằng các day dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một

loại vật liệu thì điện trở của chúng tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây.

- Bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra mối quan hệ giữa điện trở và

tiết diện dây dẫn

- Nêu được điện trở của các dây dẫn coa cùng chiều dài và làm từ cùng

một loại vật liệu thì tỷ lệ nghịch với tiết diện dây dẫn.

- Nêu được điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng

một vật liệu thì tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây.

2- Kỹ năng:

- Mắc mạch điện và sử dụng dụng cụ đo để đo điện trở của dây dẫn.

3- Thái độ:

- Nghiêm túc, trung thực, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm.

II- CHUẨN BỊ:

1- Đối với học sinh:

+ Một ampe kế coa GHĐ là 3,0A và có ĐCNN 0,1A.

+ Một vôn kế có GHĐ 15V và có ĐCNN 0,5V.
+ Một nguồn điện AC\DC.

+ Một công tắc, 08 đoạn dây dẫn bằng đồng có vỏ bọc cách điện.

+ 02 dây điện trở có cùng chiều dài, được làm cùng một loại vật liệu: 01

dây có tiết diện S1, 01 dây có tiết diện S2 (tương ứng có đường kính tiết

diện là d1 và d2).

2- Đối với Giáo viên:

Chuẩn bị bảng phụ, kẽ sẵn bảng 1 (trang 23 – SGK).

I- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ – tổ chức tình huống học tập < 7 phút >- Kiểm tra bài cũ: - Hs lên bảng, Hs dưới lớp

+ Gọi HS1: Nêu công thức tính nhận xét câu trả lời của bạn

điện trở tương đương của đạon mình.

mạch mắc song song. Chữa bài tập

7.1(SBT).

+ Gọi Hs2: Chữa bài tập 7.2 - Hs khác nhận xét bài làm của

(SBT). bạn.
- Yêu cầu Hs khác nhận xét bài - Hs lưu ý đánh giá của Gv.

làm của bạn.

- Gv đánh giá, ghi điểm cho Học

sinh.

- ĐVĐ:Bài học hôm trước ta đã

biết mối quan hệ giữa điện trở

và chiều dài. Vậy điện trở của

dây dẫn phu thuộc như thế nào

vào tiết diện của dây. Để giải

quyết vấn đề này mời các em

tìm hiểu qua bài học hôm nay.Hoạt động 2: Nêu dự đoán về sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện

dây < 10 phút >I- Dự đoán sự phụ thuộc của

- Yêu cầu Hs vận dụng kiến thức điện trở vào tiết

về điện trở tương đương trong diện dây:

đoạn mạch mắc song song để - Hs vận dụng kiến thức về
trả lời câu hỏi C1. điện trở tương đương trong

- Yêu cầu Hs trả lời, các học đoạn mạch mắc song song để

sinh khác nhận xét. trả lời câu hỏi C1.

- Yêu cầu Hs hoàn thành vở ghi - Hs trả lời, các Hs khác nhận

dau khi đã chuẩn kiến thức. xét.

- Từ câu trả lời C1  Dự đoán sự - Hs hoàn thành C1: R2 = R/2

phụ thuộc của R vào S qua câu R3 = R/3

C2. - Hs nêu dự đoán sự phụ thuộc

của R vào S, hoàn thành C2.

có thể là: Trường hợp hai

dây dẫn có cùng chiều dài và

cùng được làm từ cùng một

loại vật liệu, thì điện trở của

chúng tỷ lệ nghịch với tiết

diện dây.Hoạt động 3: Thí nghiệm kiểm tra dự đoán < 25 phút >II- Thí nghiệm kiểm tra:
- Gv hướng dẫn Hs cách chọn - Hs tìm hiểu cách chọn dụng

dây dẫn, cách mắc mạch điện. cụ và cách tiến hành thí

- Yêu cầu Hs đọc kết quả đo nghiệm.

được, hoàn thành bảng kết quả - Hs đọc kết quả đo đươc, hoàn

thí nghiệm. thành bảng kết quả.

- Từ bảng kết quả thí nghiệm,

dụng cụ thí nghiệm có được, - Hs hoàn thành nhận xét ở

yêu cầu Hs hoàn thành nhận SGK dưới sự chỉ đạo, hướng

xét ở SGK. dẫn của v.

- Mời một số Hs đọc kết quả, chỉ - Hs tham gia thảo luận về sự “

đạo Hs giải thích sự “ gần bằng gần bằng” của hai phân thức

“ của hai phân thức đó. dưới sự chỉ đạo của Gv.

- Yêu cầu Hs nêu kết luận qua - Hs kết luận về sự phụ thuộc

thí nghiệm kiểm tra dự đoán. của R vào S: Điện trở của

dây dẫn tỷ lệ nghịch với tiết

diện của dây.

R1/R2 = S2/S1 = d22/d12

Hoạt động 4: Củng cố – Vận dụng - Hướng dẫn về nhà < 7 phút >
III- Vận dụng:

- Yêu cầu cá nhân Hs hoàn thành - Cá nhân hoàn thành C3, C4.

C3, C4. - Hs lên bảng giải bài, Hs khác

- Gọi 2 Hs lên bảng chữa bài, gọi nhận xét, hoàn thành vở ghi

Hs khác nhận xét  Yêu cầu sau khi đã chuẩn kiến thức.

Hs chữa bài vào vở. - Hs tham gia thảo luận, hoàn

- Hướng dẫn Hs thảo luận bài thành bài 8.2(SBT).

8.2 (SBT). - Hs triển khai câu C5 theo các

- Dựa vào kết quả bài 8.2 (SBT), cách khác nhau.

Gv yêu cầu Hs hoàn thành câu

C5.

- Gv yêu cầu Hs đưa ra cách - Hs giải quyết C6 (nếu còn thời

khác để giải quyết C5. gian).

- Yêu cầu Hs làm C6 (nếu còn - Hs lưu ý đến những dặn dò

thời gian. của Gv.

- Yêu cầu Hs về nhà học bài và

làm bài tập trong SBT.

Rút kinh nghiệm sau Xác nhận của Xác nhận của BGH

bài dạy tổ trưởng tổ chuyên
môn
--------------------------  --------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản