VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ

Chia sẻ: nttduong_91

Vẽ hình chữ nhật. Trục hoành là các năm.Chú ý khoảng cách các năm. TVTVrẽụ clầ tnunu nlgư ợcợcót tttthrhrịe soố t ừlàn 1g0 c0h%ỉ .t i(ê uTuT ổ( nngh ưsưsố c )á.ch vẽ biểu đồ cột chồng , chứ không vẽ lần lượt theo các năm ). Nối các điểm cùng chỉ tiêu lại với nhau sẽ tạo ra 3 miền.Tạo ký hiệu cho từng miền.Vẽ riêng bảng chú giải cho các miền.L Lưu ý : Để dễ vẽ nên vẽ chỉ tiêu dưới cùng ( nông lâm ngư nghiệp ) trước. Kế dến vẽ chỉ tiêu trên cùng ( dịch vụ ). Còn lại ở giữa là chỉ tiêu...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ

TRƯỜNG THCS THỦY DƯƠNG

 
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
BÀI


MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9                                                                              
Bài 16: Thực hành:
Th


VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY
ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ  
NGƯỜI THỰC HIỆN: TRẦN THỊ KIÊN TRINH
                                                                             
NĂM HỌC: 2009­2010
                                                                                                        
  
KIỂM TRA BÀI CŨ:

Nêu các dạng biểu đồ đã học ?

*Biểu đồ tháp tuổi.
*Bi
*Biểu đồ đường biểu diễn.
*Biểu đồ hình cột.
*Biểu đồ hình tròn.
*Biểu đồ cột chồng.
BÀI MỚI:


Bài 16: Thực hành:
Th
Bài


VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY 
ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ
a) Dựa vào bảng số liệu sau đây:
a)
Bảng 16.1:CƠ CẤU GDP CỦA NƯỚC TA THỜI KỲ 1991-2002 ( % ).

1993
1991 1995 1997 1999 2001 2002


TỔNG SỐ 100%
 100% 100% 100% 100% 100% 100%

40,5 29,9 27,2 25,8 25,4 23,3 23,0
NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP

CÔNG NGHIỆP –  23,8 32,1 34,5 38,1
28,9 28,8 38,5
XÂY DỰNG


35,7 41,2 44,0 42,1 40,1 38,6 38,5
DỊCH VỤ
Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP thời
Hãy
kỳ 1991-2002


100%
90%
80%
Dịch vụ
70%
60%
Công nghiệp và xây dựng
50%
40%
Nông lâm nghiệp
30%
­
20%
­
10%
0%
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002
Thu hẹp các cột lại chỉ bằng sợi chỉ và nối
Thu
các đoạn cột chồng lại với nhau ta có biểu đồ
miền.
00%
90%
80%
Dịch vụ
70%
60%
Công nghiệp và xây dựng
50%
40%
Nông lâm nghiệp
30%­
20%­
10%
0%
2001 2002
1991 1993 1995 1997 1999
100%

90%

80%
Dịch vụ
ền
70%

60%
mi
Công nghiệp và xây dựn
50%
đồ
40%
Nông lâm nghiệp
ểu
30%
Bi


20%

10%

0%
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002
Biểu đồ miền là biến thể của biểu đồ cột
chồng.
CÁCH VẼ:
CÁCH
Vẽ hình chữ nhật.
Trục hoành là các năm.Chú ý khoảng cách các
năm.
Trụcần lượt theoốtừng chỉ tiêu ổng ư cách vẽ biểu
tung có trị s là 100%. ( T ( nh số ).
Vẽ l
đồ cột chồng , chứ không vẽ lần lượt theo các
năm ).
Nối các điểm cùng chỉ tiêu lại với Nông lâm ngư nghiệp
Công nghiệp  xây dựng
sẽ tạo ra 3 miền. Dịch vụ
nhau
nhau
Tạo ký hiệu cho từng miền.
Vẽ riêng bảng chú giải cho các miền.
L ưu ý :
Để dễ vẽ nên vẽ chỉ tiêu dưới cùng ( nông lâm
nên
ngư nghiệp ) trước.
Kế dến vẽ chỉ tiêu trên cùng ( dịch vụ ).
Còn lại ở giữa là chỉ tiêu công nghiệp và xây
dựng
NHẬN XÉT
NH
1 ) Sự giảm mạnh tỷ trọng của nông lâm ngư
nghiệp từ 40,5% xuống còn 23,0% nói lên điều
gì ?
• Nước ta đang chuyển dần từng bước từ nước
nông nghiệp sang nước công nghiệp.

2 ) Tỷ trọng của khu vực kinh tế nào tăng nhanh ?
Thực tế này phản ánh điều gì ?
• Tỷ trọng của khu vực kinh tế công nghiệp và xây
dựng tăng lên nhanh nhất . Thực tế này phản ánh
quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đang
Củng cố, đánh giá :

1) Cách nhận biết biểu đồ hình tròn, biểu đồ cột
1)
chồng, biểu đồ miền ?
• Vẽ biểu đồ tròn, hay cột chồng khi các chỉ
tiêu có quan hệ trong một tông thể ( tổng số
100% ), diễn ra trong chuỗi thời gian ít năm.
• Vẽ biểu đồ miền khi các chỉ tiêu có quan hệ
trong một tổng thể (tổng số 100 % ) diễn ra
trong chuỗi thời gian nhiều năm.
• Không vẽ biểu đồ miền khi chuỗi số liệu
không phải là theo các năm.
2 ) Cách nhận xét các biểu đồ tròn, cột chồng,
Cách
biểu đồ miền?

• Trả lời các câu hỏi được đặt ra :

• Như thế nào ? ( hiện trạng , xu hướng biến
đổi của hiện tượng, diễn biến quá trình.
• Tại sao ? ( Nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi
trên ).
• Ý nghĩa của sự biến đổi.
Dặn dò :• Chuẩn bị bảng phụ, bút dạ, máy tính bỏ túi.
• Chuẩn bị ôn tâp ( từ bài 1 đến bài 16 ).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản