Vẽ Đèn Giao Thông part2

Chia sẻ: bichtram851

Bây giờ tạo ra các lựa chọn sau đây với sự giúp đỡ của Rectangular Marquee Công cụ & sau đó 'Xóa'

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản