Vẽ đồ thị trong matlab

Chia sẻ: phamhuantn

Tài liệu tham khảo - Phương pháp vẽ đồ thị trong matlab

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Vẽ đồ thị trong matlab

Vẽ đồ thị trong
Matlab
TRONG KHÔNG GIAN 2 CHIỀU

• Lệnh plot
plot(x,f(x))
Với:
f(x) - hàm số cần vẽ
x – vectơ miền giá trị của hàm f
Ví dụ

• Vẽ đồ thị của hàm y = sin(x)
x = 0:pi/100:2*pi;
y = sin(x);
plot(x, y)
• Các tham số plot(x,y,’linestye_marker_color’)

linestye
‘-’
‘--‘
‘:’
‘-.’
marker
‘+’ ‘h’/‘hexagram’ 
+
‘o’ ^
v
‘*’ *
‘.’ . >
‘s’/‘square’ 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản