Vẽ hệ thống nhiên liệu động cơ Diezel P3

Chia sẻ: Vong Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
85
lượt xem
22
download

Vẽ hệ thống nhiên liệu động cơ Diezel P3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập này hướng dẫn vẽ ống và nút của bình dầu, phần này gồm những chi tiết nhỏ đòi hỏi sự tỉ mỉ trong thao tác.Bài tập này hướng dẫn vẽ ống và nút của bình dầu, phần này gồm những chi tiết nhỏ đòi hỏi sự tỉ mỉ trong thao tác. VẼ ỐNG VÀ NÚT CỦA BÌNH DẦU (CHI TIẾT 2)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vẽ hệ thống nhiên liệu động cơ Diezel P3

 1. VẼ HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL CÓ VAN AN TOÀN Ở BƠM CAO ÁP VỚI CORELDRAW 10 (PHẦN 3) Bài tập này hướng dẫn vẽ ống và nút của bình dầu, phần này gồm những chi tiết nhỏ đòi hỏi sự tỉ mỉ trong thao tác.Bài tập này hướng dẫn vẽ ống và nút của bình dầu, phần này gồm những chi tiết nhỏ đòi hỏi sự tỉ mỉ trong thao tác. VẼ ỐNG VÀ NÚT CỦA BÌNH DẦU (CHI TIẾT 2) Để vẽ hình như trên, bạn thực hiện như sau: Trên thanh công cu,ï chọn Zool Tool. Trên thanh Property bar tại mục Zoom Levels nhập vào giá trị là 750 % để phóng lớn vùng nhìn. Vẽ một hình chữ nhật có kích thước: 1.135 x 0.3 cm như hình sau: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C, sau đó nhấn Ctrl + V để tạo bản sao thứ hai. Trên thanh Property bar nhập vào giá trị là 0.5 x 0.2 cm và nhấn Enter. Nhấn giữ chuột vào hình vừa tạo rồi di chuyển đến vị trí như hình bên dưới: Khi di chuyển, nhớ nhấn kèm phím Ctrl.
 2. Thực hiện tương tự để vẽ một hình chữ nhật có kích thước 0.4 x 0.06 cm. Nhấn giữ chuột vào hình rồi di chuyển đến vị trí như hình bên dưới: Nhấp chuột ra ngoài để xem kết quả như hình bên: Phóng vùng làm việc lên đến giá trị 1400 %. Trên thanh công cụ, chọn Ellipse Tool hay nhấn F7 trên bàn phím để vẽ vòng tròn có đường kính là 0.2 x 0.2 cm. Nhấn giữ chuột vào vòng tròn rồi di chuyển đến vị trí như hình sau: Tiếp theo, trên thanh công cụ,ï chọn công cụ Bezier Tool rồi vẽ một đường thẳng như sau: Hình khi vẽ vòng tròn Hình khi vẽ đường thẳng Trên thanh công cụ,ï chọn công cụ Pick Tool để kết thúc lệnh này. Tiếp theo, nhấp chọn bình dầu, sau đó chọn Ungroup hay nhấn tổ hợp phím Ctrl + U để tách các đối tượng. Nhấp vào trang giấy rồi nhấp chọn con vít của bình như sau: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C, sau đó là Ctrl + V để tạo bản sao của đối tượng. Nhấn giữ chuột vào vị trí như hình mũi tên chỉ bên dưới rồi kéo đến vị trí như hình sau: Hình khi Copy Hình khi di chuyển
 3. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + U để phân ly các đối tượng. Nhấp chọn hình chữ nhật, trên thanh Property Bar nhập vào giá trị là 0.3 x 0.07 cm rồi di chuyển lên phía trên như sau: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C, sau đó là Ctrl + V để tạo bản sao của đối tượng. Trên thanh Property Bar nhập giá trị 0.4 x 0.2 cm. Nhấn giữ chuột vào hình vừa tạo rồi di chuyển lên trên, khi di chuyển phải nhấn giữ phím Ctrl. Hình khi tạo thành Tương tự, nhấp chọn vào hình có mũi tên chỉ như hình bên dưới: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C sau đó là Ctrl + V để tạo bản sao của đối tượng. Trên thanh Property Bar nhập vào giá trị là 0.466 x 0.25 cm. Nhấn giữ chuột vào hình vừa tạo rồi di chuyển lên trên, khi di chuyển phải nhấn phím Ctrl. Trên thanh công cụ, nhấp chọn Bezier Tool rồi vẽ hai đường thẳng như hình sau. Nhấp vào trang giấy để xem kết quả. Hình khi thực hiện xong
 4. Nhấn và giữ chuột vào vị trí như hình sau: Kéo chuột xiên sang phải để tạo vùng chọn bao phủ tất cả các đối tượng. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + G nhóm các đối tượng. Nhấn giữ chuột vào hình rồi di chuyển đến vị trí như hình sau: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C, sau đó là Ctrl + V để tạo bản sao của hình này. Nhấp giữ chuột vào hình vừa copy rồi kéo sang phải như hình bên dưới: Nhấn giữ chuột vào vị trí như hình bên dưới, kéo chuột xiên sang phải để tạo vùng chọn bao phủ toàn bộ hình rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl + G nhóm các đối tượng.
 5. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C, sau đó là Ctrl + V hai lần để tạo 2 bản sao, nhấn F3 để thu nhỏ màn hình rồi di chuyển đến vị trí như hình sau: Hình khi thực hiện xong Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S để lưu file này. Bây giờ bạn sẽ tiến hành vẽ tiếp chi tiết 3 và chi tiết 4 cho mô hình như sau: VẼ CHI TIẾT BA VÀ CHI TIẾT BỐN VẼ CHI TIẾT BA
 6. Trước tiên, trên thanh công cụ, chọn Zoom Tool. Trên thanh Property Bar, mục Zoom Levels, nhập vào giá trị là 1000%. Vẽ hình chữ nhật có kích thước là 0.5 x 0.11 cm như hình bên cạnh. Di chuyển chuột vào nút phía trên bên phải của hình chữ nhật, khi thấy biểu tượng mũi tên xuất hiện hãy nhấn và giữ chuột vào nút này rồi kéo xuống dưới một ít để hình này được bo tròn. Nhấp vào nút của bình dầu rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl + C sau đó là Ctrl + V để tạo bản sao. Nhấn và giữ chuột vào hình bên cạnh rồi kéo đến vị trí như hình sau: Nhấp chọn Ungroup trên thanh Property Bar. Trên thanh Property Bar, mục Angle of Rotation, nhập vào giá trị là 90 sau đó nhấn Enter để hình được xoay.
 7. Trên thanh Property Bar nhập vào giá trị là 0.089 x 0.3 cm, nhấn và giữ chuột vào hình vừa tạo rồi kéo đến vị trí như hình sau: Nhấn giữ phím Shift rồi nhấp chọn vào hình chữ nhật bên cạnh, sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl + G để nhóm đối tượng này. Tiếp theo, nhấp chọn vào hình chữ nhật còn lại như mũi tên chỉ bên cạnh. Trên thanh Property Bar, nhập vào giá trị là 0.4 x 1.8 cm sau đó nhấn phím Enter. Trên thanh công cụ,ï nhấp chọn vào Shape Tool hay nhấn F10 trên bàn phím, nhấn tổ hợp phím Ctrl + Q để hiệu chỉnh hình này. Nhấn và giữ chuột vào nút bên trái rồi kéo sang phải một tí như hình bên dưới: Tương tự như vậy nhấn và giữ chuột vào nút bên phải rồi kéo sang trái một tí. Nhấp vào vị trí như hình bên dưới, rồi nhấp chọn vào công cụ Convert Line To Curve. Nhấn giữ chuột vào chính giữa của 4 nút màu đen rồi kéo lên trên như hình sau:
 8. Vị trí nhấp chuột Hình khi kéo chuột Kết quả Tiếp theo, nhấp đúp vào 2 vị trí như hình mũi tên chỉ bên dưới rồi thực hiện tương tự như trên để được kết quả như sau: Vị trí nhấp chuột Hình khi kéo chuột Hình thực hiện xong Trên thanh công cụ, nhấp chọn Bezier Tool để vẽ một đường thẳng như sau. Sau đó, chọn Shape Tool để chỉnh sửa đường thẳng thành đường cong. Hình khi kéo chuột Hình khi kéo chuột Hình khi thực hiện xong Nhấn giữ chuột vào hình có mũi tên chỉ để di chuyển đến vị trí như hình sau:
 9. Hình khi di chuyển Hình khi thực hiện xong Tiếp theo, trên thanh công cụ, chọn Ellipse Tool để vẽ vòng tròn có kích thước là 0.126 x 0.126 cm. Nhấn giữ chuột vào vòng tròn vừa tạo rồi di chuyển đến vị trí như hình sau: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C, sau đó là Ctrl + V để tạo bản sao và di chuyển đến vị trí như hình bên cạnh. Trên thanh Property bar, nhập những giá trị như sau: 0.2 x 0.4 cm. Nhấn Ctrl + V để tạo vòng tròn thứ 3 và di chuyển đến vị trí như hình bên. Nhấp chuột ra ngoài bản vẽ xem kết quả. Hình khi thực hiện xong Chọn toàn bộ chi tiết 3 và nhấn tổ hợp phím Ctrl + G để nhóm đối tượng.
 10. VẼ CHI TIẾT 4 Để vẽ chi tiết 4, bạn thực hiện như sau: Vẽ 3 hình Ellipse có kích thước như sau: 0.8 x 0.6 cm, 0.7 x 0.5 cm, 0.4 x 0.2 cm. Nhấn giữ phím Shift rồi nhấp chọn vào hình Ellipse lớn bên trái. Sau đó, chọn Arrangle > Align and Distribute để bảng Align xuất hiện, chọn Center, Center. Nhấn giữ chuột vào hình còn lại rồi di chuyển đến vị trí như hình bên dưới: Trên thanh công cụ, nhấp chọn vào Bezier Tool, di chuyển chuột vào hình và vẽ bốn đường thẳng như hình sau: Hãy phóng lớn hình này, sau đó dùng Bezier Tool để vẽ 3 đường thẳng còn lại. Chọn tất cả hình vừa tạo sau đó nhấn Ctrl + G để nhóm các hình này thành một đối tượng duy nhất. Lưu file này để thực hiện tiếp phần còn lại, sau đó bạn có thể nhìn xem vị trí của chi tiết 4 đã hoàn thành. Trong phần sau bạn sẽ tiến hành các bước để vẽ chi tiết 5 bao bọc xung quanh chi tiết 4. Bạn có thể xem trước để biết được vị trí của chi tiết 4 như trong hình sau.
 11.  
Đồng bộ tài khoản