Vẽ mô hình chuyển động của Piston với CORELDRAW P2

Chia sẻ: Vong Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
156
lượt xem
49
download

Vẽ mô hình chuyển động của Piston với CORELDRAW P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHI TIẾT 5 Bây giờ bạn sẽ tiến hành vẽ chi tiết 5 như hình sau: Để vẽ chi tiết 5, bạn thực hiện theo trình tự sau: Trên thanh công cụ, chọn Rectangle Tool. Sau đó, vẽ một hình chữ nhật có kích thước là 0.56 x 0.74 cm. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C, Ctrl + V để tạo bản sao của hình chữ nhật vừa tạo. Trên thanh Property Bar, nhập vào giá trị là 0.56 x 0.6 cm để được kết quả như hình sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vẽ mô hình chuyển động của Piston với CORELDRAW P2

 1. VẼ MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA PISTON VỚI CORELDRAW 10 (PHẦN 2) CHI TIẾT 5 Bây giờ bạn sẽ tiến hành vẽ chi tiết 5 như hình sau: Để vẽ chi tiết 5, bạn thực hiện theo trình tự sau: Trên thanh công cụ, chọn Rectangle Tool. Sau đó, vẽ một hình chữ nhật có kích thước là 0.56 x 0.74 cm. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C, Ctrl + V để tạo bản sao của hình chữ nhật vừa tạo. Trên thanh Property Bar, nhập vào giá trị là 0.56 x 0.6 cm để được kết quả như hình sau: Tương tự như vậy, nhấn tổ hợp phím Ctrl + V để thêm hình chữ nhật thứ 3. Trên thanh Property Bar, tại mục Object Size nhập vào giá trị là 1.35 x 0.05 cm, nhấn và giữ chuột vào hình chữ nhật rồi di chuyển đến vị trí như hình:
 2. Hãy hiệu chỉnh hình chữ nhật này bằng cách chọn Arrange > Convert To Curves hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Q trên bàn phím. Trên thanh công cu,ï kích chọn vào công cụ Shape Tool hoặc nhấn phím F10 để chọn công cụ này. Nhấp đúp chuột vào vị trí như hình mũi tên chỉ bên dưới để tạo thêm bốn nút. Nhấn giữ chuột vào vị trí như hình mũi tên chỉ bên dưới rồi kéo chuột xiên sang góc phải để tạo vùng chọn bao phủ hai nút giữa như hình sau: Khi thả chuột ra, xuất hiện hai nút màu đen như hình sau: Nhấn giữ chuột vào nút màu đen này rồi kéo chuột lên trên một tí và chỉnh sửa để được kết quả như hình bên dưới:
 3. Vị trí nhấp chuột Hình khi thực hiện xong Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V để tạo bản sao hình chữ nhật. Trên thanh Property Bar, tại mục Object Size bạn nhập vào giá trị là 1.9 x 0.078 cm, nhấn và giữ chuột vào hình chữ nhật rồi di chuyển đến vị trí như hình sau: Chọn Arrange > Convert To Curves hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Q trên bàn phím. Trên thanh công cụ, chọn công cụ Shape Tool hoặc nhấn F10 trên bàn phím để chọn công cụ này.
 4. Nhấp đúp chuột vào vị trí như hình mũi tên chỉ bên dưới để tạo thêm hai nút. Nhấn giữ chuột vào nút giữa rồi kéo lên trên như hình sau: Trên thanh công cụ, nhấp chọn công cụ Pick Tool để kết thúc lệnh. Nhấn giữ phím Shift rồi nhấp chọn vào vị trí như hình mũi tên chỉ bên dưới: Hình khi nhấp chuột Chọn Arrange > Group hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + G để nhóm hai đối tượng này. Nhất tổ hợp phím Ctrl + C sau đó là Ctrl + V để tạo bản sao hình vừa tạo.
 5. Lúc bây giờ hai đối tượng trùng nhau, do đó bạn không nhìn thấy được hình vừa Copy, trên thanh công cụ nhấp chọn vào Mirror Buttons. Nhấn giữ phím Ctrl rồi kéo chuột xuống dưới đến vị trí như sau: Nhấn giữ chuột vào vị trí như hình mũi tên chỉ.
 6. Kéo chuột xiên sang phải để tạo vùng chọn bao phủ toàn bộ hình. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + G để nhóm đối tượng. Nhấp vào hình vừa tạo. Trên thanh Property bar, tại mục Angle of Rotation nhập vào giá trị là –900, sau đó nhấn Enter. Tiến hành vẽ hình chữ nhật có kích thước là 0.468x 2.391 cm. Nhấn giữ chuột vào hình vừa tạo rồi di chuyển đến vị trí như hình bên cạnh:
 7. Hình khi di chuyển CHI TIẾT 6 Để vẽ chi tiết 6, trước tiên hãy vẽ hình chữ nhật có kích thước là:1.538 x 0.4 cm. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C sau đó là Ctrl + V để tạo bản sao hình vừa tạo. Tiếp theo, trên thanh Property bar, nhập vào giá trị là 0.265 x 0.369 cm. Nhấn giữ phím Ctrl rồi dùng chuột kéo đến vị trí như hình sau: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V để tạo hình chữ nhật. Trên thanh Property bar nhập vào giá trị là 0.11 x 0.531 cm. Nhấn giữ phím Ctrl rồi di chuyển đến vị trí như hình bên dưới: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V để tạo hình chữ nhật. Trên thanh Property bar nhập vào giá trị là 0.592 x 0.4 cm. Nhấn giữ phím Ctrl rồi di chuyển đến vị trí như hình dưới:
 8. Nhấn giữ chuột vào vị trí như hình bên dưới, rồi kéo chuột xiên sang phải để tạo vùng chọn bao phủ toàn bộ hình. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + G để nhóm tất cả đối tượng này. Trên thanh Property bar, mục Rotate nhập vào giá trị là –90 để hình này được xoay –900. CHI TIẾT 7 Sau khi thực hiện xong chi tiết 6, bạn tiến hành vẽ chi tiết 7 như hình dưới. Hình khi thực hiện xong Để vẽ chi tiết 7, bạn thực hiện theo trình tự sau: Trước tiên phóng lớn vùng nhìn đến giá trị là 1800 %. Tiến hành vẽ hình chữ nhật có kích thước: 0.256 x 0.228 cm.
 9. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C, Ctrl + V để tạo bản sao hình vừa tạo vừa tạo. Tiếp theo trên thanh Property bar nhập vào giá trị là 0.336 x 0.406 cm. Nhấn giữ phím Ctrl rồi kéo lên trên như hình dưới. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V. Trên thanh Property bar nhập vào giá trị là 0.242 x 0.406 cm. Nhấn giữ phím Ctrl rồi di chuyển đến vị trí như hình dưới:
 10. Hình khi tạo thành Hình khi di chuyển Bây giờ bạn thực hiện tương tự để vẽ hình chữ nhật có kích thước là 0.156 cm x 0.188 cm. Nhấn giữ chuột vào hình rồi di chuyển đến vị trí như hình dưới: Chọn Arrange > Convert To Curves hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Q. Trên thanh công cụ, kích chọn vào công cụ Shape Tool hoặc nhấn phím F10 để chọn công cụ này. Nhấp đúp chuột vào vị trí như hình mũi tên chỉ bên cạnh để tạo thêm nút. Nhấp vào nút bên dưới như hình mũi tên chỉ. Trên thanh Property bar, nhấp vào Convert Line To Curve và Make Node Smooth .
 11. Khi đó, hình chữ nhật có dạng như hình sau: Nhấn giữ chuột vào vị trí như hình mũi tên chỉ bên dưới và kéo lên trên. Hình khi thực hiện Vị trí nhấp chuột Hình khi kéo lên trên Nhấp đúp chuột vào vị trí như hình mũi tên chỉ để bỏ nút này đi. Tiếp theo, nhấn giữ chuột vào chính giữa rồi kéo lên trên để được kết quả như hình sau: Nhấp chọn vào công cụ Pick Tool để thực hiện tiếp phần còn lại.Trên thanh công cụ, chọn công cụ Bezier Tool. Di chuyển chuột vào vùng làm việc và nhấp vào điểm đầu tiên. Tương tự, nhấp vào những điểm kế tiếp để vẽ hình như sau: Trên thanh công cụ,ï chọn Shape Tool hoặc nhấn phím F10 để chọn công cụ này. Nhấp vào vị trí như hình thứ 3 bên dưới:
 12. Trên thanh Property bar, nhấp chọn Convert Line To Curve. Kéo chuột lên trên một ít để được kết quả như sau: Trên thanh công cụ, chọn Pick Tool, nhấp vào vị trí như hình bên dưới: Chọn Edit > Copy sau đó là Edit > Past để tạo bản sao của hình trên. Nhấn giữ chuột vào hình rồi kéo chuột sang phải, nhấp chuột để được kết quả như hình sau: Nhấn phím F10 để hiệu chỉnh hình. Nhấp chọn vào nút trên bên trái như hình mũi tên chỉ bên cạnh. Trên thanh Property bar dùng chuột nhấp chọn vào Break Curve để tách phá vỡ nút này. Bây giờ bạn hãy nhấp đúp chuột vào nút đó để mất đi đường thẳng.
 13. Nhấp đúp chuột vào nút bên trái tại vị trí hình thứ hai của con trỏ chỉ. Đường thẳng mất đi Nhấp đúp chuột Hình khi thực hiện Trên thanh công cụ, chọn Pick Tool. Nhấn giữ chuột vào hình vừa tạo rồi di chuyển đến vị trí như hình dưới: Nhấn F10 trên bàn phím để chọn công cụ Shape Tool. Nhấn giữ chuột vào nút trên bên phải, kéo xuống dưới và nhấp chuột để được kết quả như hình thứ hai. Chọn công cụ Pick Tool. Nhấp vào trang giấy kết thúc lệnh. Vị trí nhấp chuột Hình khi kéo chuột Hình thực hiện xong Nhấn giữ chuột vào vị trí như hình bên dưới, kéo chuột sang phải để tạo vùng chọn, nhấn tổ hợp phím Ctrl + G để nhóm đối tượng.
 14.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản