VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SƠ CẤP CỨU

Chia sẻ: Tào Tài | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:114

0
560
lượt xem
379
download

VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SƠ CẤP CỨU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình này được soạn thảo phù hợp với luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo hộ lao động, ”Những qui định cơ bản về tổ chức công tác bảo hộ lao động trong XNLD”VSP”, cập nhật với kiến thức, kỹ thuật cấp cứu ban đầu với y khoa thế giới có tính đến hoàn cảnh thực tế của XNLD “VSP”.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SƠ CẤP CỨU

 1. Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Đồng Tháp VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SƠ CẤP CỨU
 2. PHẦN I: VỆ SINH LAO ĐỘNG
 3. I. QUY ĐỊNH CHUNG • Quy trình này được soạn thảo phù hợp với luật  bảo  vệ  sức  khoẻ  nhân  dân,  bảo  hộ  lao  động,  ”Những  qui  định  cơ  bản  về  tổ  chức  công  tác  bảo  hộ  lao  động  trong  XNLD”VSP”,  cập  nhật  với  kiến  thức,  kỹ  thuật  cấp  cứu  ban  đầu  với  y  khoa thế giới có tính đến hoàn cảnh thực tế của  XNLD “VSP”. • Qui trình này kèm theo Bản phụ lục, là tài liệu  chính  thức  dùng  cho  việc  huấn  luyện  trong  chương  trình    triển  khai  HSE.  MS  tại  XNLD  “VSP” .
 4. II. NGUYÊN TẮC CẤP CỨU BAN ĐẦU
 5. II. NGUYÊN TẮC CẤP CỨU BAN ĐẦU II.1.  KHÁI NIỆM CHUNG  Muc tiêu cua câp cứu ban đâu: ̣ ̉ ́ ̀  Duy trì sự sông. ́  Không lam năng thêm, han chế sôc chân ̀ ̣ ̣ ́ ́ thương.  Giúp nan nhân bớt lo sợ, bớt đau. ̣  Tao điêu kiên tôt cho trị liêu chuyên môn ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ́ tiêp theo.
 6. II. NGUYÊN TẮC CẤP CỨU BAN ĐẦU II.2. TIẾP CẬN NẠN NHÂN CHẤN THƯƠNG TRONG TAI NẠN Khi phải ứng xử trước một tai nạn khẩn cấp ­ cấp  cứu  viên  (CCV)  phải  bình  tĩnh,  khẩn  trương,  thao  tác  chính  xác,  hiệu  quả.  Tuân  theo  các  bước  cơ  bản sau:
 7. II. NGUYÊN TẮC CẤP CỨU BAN ĐẦU II.2. TIẾP CẬN NẠN NHÂN CHẤN THƯƠNG TRONG TAI NẠN II.2.1. Xem xét hiện trường:  • Trước hết, CCV phải được an toàn để không biến  mình trở thành nạn nhân. Xem xét hiện trường để  xác định còn tồn tại yếu tố gây tai nạn không  • Nếu hiện trường không an toàn phải gọi ứng cứu,  CCV phải dùng phương tiện bảo hộ hoặc chuyển  gấp nạn nhân ra nơi an toàn khi cần thiết.
 8. II. NGUYÊN TẮC CẤP CỨU BAN ĐẦU II.2. TIẾP CẬN NẠN NHÂN CHẤN THƯƠNG TRONG TAI NẠN II.2.2. Xem xét nhanh nạn nhân kỳ đầu:  • Nhanh chóng gọi to: Cứu! Cứu! Cứu! Có người bị nạn. • Xác định nạn nhân còn tỉnh không? • Xem xét nhanh nạn nhân theo thứ tự ưu tiên A­B­C  (Đường thở ­ Hô hấp – Tim mạch). A: Airway ­ Đường thở có bị tắc nghẽn không. B: Breathing – Hô hấp có bị ngừng không. C: Circulation – Tim có bị ngừng hoặc máu có chảy  ô ạt không  ̀
 9. II. NGUYÊN TẮC CẤP CỨU BAN ĐẦU II.2. TIẾP CẬN NẠN NHÂN CHẤN THƯƠNG TRONG TAI NẠN II.2.3. Cấp cứu ban đầu: theo thứ tự ưu tiên A­B­C nếu:  II.2.3.a. Tắc nghẽn đường thở:  II.2.3.b. Ngừng hô hấp Má và tai của CCV không cảm thấy hơi thở ra của nạn  nhân,  không  thấy  ngực  nạn  nhân  phập  phồng:  hô  hấp  nhân tạo miệmg qua miệng: thổi 2 hơi đầy II.2.3.c. Ngừng tim, chảy máu ồ ạt Khi  mạch  cổ  của  nạn  nhân  không  còn,  lập  tức  ép  tim  ngoài  lồng  ngực  kết  hợp  với  thổi  trực  tiếp  miệng  qua  miệng. Nếu chảy máu ngoài ồ ạt phải làm ngưng chảy máu ngay
 10. II. NGUYÊN TẮC CẤP CỨU BAN ĐẦU Cöùu !,  Cöùu !, coù  ngöôøi bò  naïn
 11. II. NGUYÊN TẮC CẤP CỨU BAN ĐẦU  Anh có sao  không ?
 12. II. NGUYÊN TẮC CẤP CỨU BAN ĐẦU
 13. II. NGUYÊN TẮC CẤP CỨU BAN ĐẦU
 14. II. NGUYÊN TẮC CẤP CỨU BAN ĐẦU
 15. II. NGUYÊN TẮC CẤP CỨU BAN ĐẦU
 16. II. NGUYÊN TẮC CẤP CỨU BAN ĐẦU
 17. II. NGUYÊN TẮC CẤP CỨU BAN ĐẦU II.2. TIẾP CẬN NẠN NHÂN CHẤN THƯƠNG TRONG TAI NẠN II.2.4. Xem xét nạn nhân kỳ hai Chú ý:  Không  di  chuyển  hoặc  xoay  trở  nạn  nhân  nếu  không  cần  thiết,  khi  chưa  xác  định  các  tổn  thương. Nếu cùng lúc có nhiều nạn nhân, ưu tiên  cấp  cứu  nạn  nhân  nặng trước  theo  thứ  tự  A­B­C.  Báo cơ quan y tế gần nhất càng sớm càng tốt
 18. III. CẤP CỨU NGẠT THỞ, NGỪNG THỞ
 19. III. CẤP CỨU NGẠT THỞ, NGỪNG THỞ III.1.  KHÁI NIỆM CHUNG  Ngạt thở, ngừng thở là tình trạng cấp cứu tối khẩn  vì các tế bào não sẽ chết sau 5 phút do thiếu oxy Một số tai nạn có thể gây nên ngừng thở, ngạt thở:  điện giật, ngộp nước, nhiễm hơi khí độc, bỏng, rắn  cắn…. 
Đồng bộ tài khoản