Vẽ theo mẫu Mẫu có hai đồ vật ( Tiết 1- Vẽ hình)

Chia sẻ: oxadien

Học sinh biết cách chọn, bày mẫu và cách vẽ theo mẫu. - Học sinh rèn luyện kĩ năng vẽ theo mẫu, ôn lại kiến thức đã học về cách vẽ, các đặc điểm của mẫu. - Bài vẽ hình giống với vật mẫu, có tỉ lệ tương đối hợp lí, bố cục đẹp, trình bày rõ ràng. - Qua bài, học sinh có ý thức hơn trong việc quan sát thé giới xung quanh.

Nội dung Text: Vẽ theo mẫu Mẫu có hai đồ vật ( Tiết 1- Vẽ hình)

Tiết 27 - Vẽ theo mẫu

Mẫu có hai đồ vật ( Tiết 1- Vẽ hình).

I/ mục tiêu bài học:

- Học sinh biết cách chọn, bày mẫu và cách vẽ theo mẫu.

- Học sinh rèn luyện kĩ năng vẽ theo mẫu, ôn lại kiến thức đã học về cách

vẽ , các đặc điểm của mẫu.

- Bài vẽ hình giống với vật mẫu, có tỉ lệ tương đối hợp lí, bố cục đẹp,

trình bày rõ ràng.

- Qua bài, học sinh có ý thức hơn trong việc quan sát thé giới xung

quanh.
II/ Chuẩn bị:

1. Đồ dùng:

- Bài vẽ minh họa mẫu gồm 2 vật.

- 2 vật mẫu ( 1 vật to, 1 vậ t nhỏ: tích- bát).

- Học sinh có đủ giấy vẽ, bả ng vẽ, chì, tẩ y …

2. Phương pháp: Trực quan, giảng giải, luyện tập, nhóm làm việc.
III/ Tiến trình dạ y - học:

Hoạt động của
Minh
Hoạt động c ủa giáo viên
Thời
họa học sinh
gian

Học

Hoạt Hướng dẫn học sinh quan sát - - Đặt mẫu.
sinh

nhận xét: tự đặt - Quan sát mẫu
động
- Giới thiệu bài học. Cho học sinh mẫu - Nêu được nhận xét
1
đặt mẫu theo hướng dẫn của giáo
Cái
(10’)
- Đưa ra minh hoạ cách đặt mẫu. tích viên:

Điều chỉnh cho hợp lý ( nếu cần). và cái + Khung hình chung.

bát
- Nêu vấn đề : Nhìn các mẫu này, + Khung hình riêng.

em có thể nhận xét gì về vật mẫu. + Bố cục mẫu. Đặc

- Gợi ý: Tìm những nội dung có Giáo điểm mẫu. Nêu đặc

tính bao quát trước ví dụ: Khung viên điểm các phần của mẫu:

hình. điều Thân, nắp, cổ…

chỉnh - So sánh tỉ lệ các phần.
+ Vật gồm những phần nào?

(nếu
+ Các phần có hình dáng ra sao? (So sánh tỉ lệ 1 vài bộ
cần)
- Yêu cầu chỉ ra đặc điểm chi tiết. phận.)

- Gợi ý h/s quan sát 2 mẫu, so sánh - Chú ý phần khối trụ
về vị trí, đặc điể m 2 vật mẫu. vớ i các cạnh //, và hình
Bài

vẽ có cầu trong không gian)
- Phân tích kĩ đặc điểm cạnh, hình

đậm
khối của vật trong không gian. - Quan sát chỉ dẫn ở

nhạt bảng.
- Cho xem số bài vẽ đẹp.
Hoạt Hướng dẫn học sinh cách vẽ : - Quan sát minh hoạ .
Vẽ

động - Gợi ý: Nêu cách vẽ bài vẽ theo bảng - Tóm tắt các bước vẽ :

mẫu có 2 vật em đã học (tiết 20). minh +B1: quan sát
2
- Nhấn mạnh: Luật xa gần chi phối hoạ 4 +B2: vẽ khung hình.
(5’)
hình mẫu. áp dụng Luật xa gần bước +B3: vẽ phác hình
trong việc vẽ vật có cấu trúc hình
+B4: vẽ chi tiết.
trụ, khối hộp.
- Học sinh đọc bài.
- Gợi ý nội dung bằng minh hoạ.
Hoạt Hướng dẫn học sinh thực hành. - Làm bài thực hành: Vẽ
Mẫu

động - Quan sát, giúp học sinh dựng theo mẫu có 2 vậ t: Cái
vật

hình đúng phương pháp. Nhắc nhở tích và cái bát ( Vẽ hình
3
– Giấy A4)
học sinh không kẻ khung hình,
(25’)
hình.
- Yêu cầu: Phác hình vẽ bằng kỉ

hà, tránh vẽ đậm.
- Tóm tắt cách vẽ đã
Hoạt Đánh giá kết quả học tập của học
học.
động sinh: Bài
- Nêu ý kiến về bố cục,
- Yêu cầu: Tóm tắt cách vẽ. vẽ
4
hình (đường nét)
- Chọn 3 bài, cho học sinh nhận của
(5’)
- Nêu ra được 1 số điểm
xét về: Bố cục. Tỉ lệ. Đường nét. học
chưa hợp lí cần s ửa ở
sinh
- Kết luận: cho điểm đánh giá bài
các bài vẽ trên lớp.
(G, Kh, Đ)

* Dặn dò - BTVN:

- Về nhà : Đặt mẫu tương tự ở lớp. Quan sát, tìm hiểu về đậm nhạt. Tập

gạch nét đậm nhạt.

- Chuẩn bị đủ ĐDHT ( tuần 28). Chú ý mỗi tổ đem tổ đem theo vật mẫu.

........
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản