Vẽ theo mẫu Mẫu có hai đồ vật ( Tiết 1- Vẽ hình)

Chia sẻ: oxadien

Học sinh biết cách chọn, bày mẫu và cách vẽ theo mẫu. - Học sinh rèn luyện kĩ năng vẽ theo mẫu, ôn lại kiến thức đã học về cách vẽ, các đặc điểm của mẫu. - Bài vẽ hình giống với vật mẫu, có tỉ lệ tương đối hợp lí, bố cục đẹp, trình bày rõ ràng. - Qua bài, học sinh có ý thức hơn trong việc quan sát thé giới xung quanh.

Nội dung Text: Vẽ theo mẫu Mẫu có hai đồ vật ( Tiết 1- Vẽ hình)

 

  1. Tiết 27 - Vẽ theo mẫu Mẫu có hai đồ vật ( Tiết 1- Vẽ hình). I/ mục tiêu bài học: - Học sinh biết cách chọn, bày mẫu và cách vẽ theo mẫu. - Học sinh rèn luyện kĩ năng vẽ theo mẫu, ôn lại kiến thức đã học về cách vẽ , các đặc điểm của mẫu. - Bài vẽ hình giống với vật mẫu, có tỉ lệ tương đối hợp lí, bố cục đẹp, trình bày rõ ràng. - Qua bài, học sinh có ý thức hơn trong việc quan sát thé giới xung quanh. II/ Chuẩn bị: 1. Đồ dùng: - Bài vẽ minh họa mẫu gồm 2 vật. - 2 vật mẫu ( 1 vật to, 1 vậ t nhỏ: tích- bát). - Học sinh có đủ giấy vẽ, bả ng vẽ, chì, tẩ y … 2. Phương pháp: Trực quan, giảng giải, luyện tập, nhóm làm việc. III/ Tiến trình dạ y - học:
  2. HĐ Hoạt động của Minh Hoạt động c ủa giáo viên Thời họa học sinh gian Học Hoạt Hướng dẫn học sinh quan sát - - Đặt mẫu. sinh nhận xét: tự đặt - Quan sát mẫu động - Giới thiệu bài học. Cho học sinh mẫu - Nêu được nhận xét 1 đặt mẫu theo hướng dẫn của giáo Cái (10’) - Đưa ra minh hoạ cách đặt mẫu. tích viên: Điều chỉnh cho hợp lý ( nếu cần). và cái + Khung hình chung. bát - Nêu vấn đề : Nhìn các mẫu này, + Khung hình riêng. em có thể nhận xét gì về vật mẫu. + Bố cục mẫu. Đặc - Gợi ý: Tìm những nội dung có Giáo điểm mẫu. Nêu đặc tính bao quát trước ví dụ: Khung viên điểm các phần của mẫu: hình. điều Thân, nắp, cổ… chỉnh - So sánh tỉ lệ các phần. + Vật gồm những phần nào? (nếu + Các phần có hình dáng ra sao? (So sánh tỉ lệ 1 vài bộ cần) - Yêu cầu chỉ ra đặc điểm chi tiết. phận.) - Gợi ý h/s quan sát 2 mẫu, so sánh - Chú ý phần khối trụ
  3. về vị trí, đặc điể m 2 vật mẫu. vớ i các cạnh //, và hình Bài vẽ có cầu trong không gian) - Phân tích kĩ đặc điểm cạnh, hình đậm khối của vật trong không gian. - Quan sát chỉ dẫn ở nhạt bảng. - Cho xem số bài vẽ đẹp. Hoạt Hướng dẫn học sinh cách vẽ : - Quan sát minh hoạ . Vẽ động - Gợi ý: Nêu cách vẽ bài vẽ theo bảng - Tóm tắt các bước vẽ : mẫu có 2 vật em đã học (tiết 20). minh +B1: quan sát 2 - Nhấn mạnh: Luật xa gần chi phối hoạ 4 +B2: vẽ khung hình. (5’) hình mẫu. áp dụng Luật xa gần bước +B3: vẽ phác hình trong việc vẽ vật có cấu trúc hình +B4: vẽ chi tiết. trụ, khối hộp. - Học sinh đọc bài. - Gợi ý nội dung bằng minh hoạ. Hoạt Hướng dẫn học sinh thực hành. - Làm bài thực hành: Vẽ Mẫu động - Quan sát, giúp học sinh dựng theo mẫu có 2 vậ t: Cái vật hình đúng phương pháp. Nhắc nhở tích và cái bát ( Vẽ hình 3 – Giấy A4) học sinh không kẻ khung hình, (25’) hình.
  4. - Yêu cầu: Phác hình vẽ bằng kỉ hà, tránh vẽ đậm. - Tóm tắt cách vẽ đã Hoạt Đánh giá kết quả học tập của học học. động sinh: Bài - Nêu ý kiến về bố cục, - Yêu cầu: Tóm tắt cách vẽ. vẽ 4 hình (đường nét) - Chọn 3 bài, cho học sinh nhận của (5’) - Nêu ra được 1 số điểm xét về: Bố cục. Tỉ lệ. Đường nét. học chưa hợp lí cần s ửa ở sinh - Kết luận: cho điểm đánh giá bài các bài vẽ trên lớp. (G, Kh, Đ) * Dặn dò - BTVN: - Về nhà : Đặt mẫu tương tự ở lớp. Quan sát, tìm hiểu về đậm nhạt. Tập gạch nét đậm nhạt. - Chuẩn bị đủ ĐDHT ( tuần 28). Chú ý mỗi tổ đem tổ đem theo vật mẫu. ........
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản