Vẽ Trang Trí Chép hoạ tiết trang trí dân tộc

Chia sẻ: oxadien

Kiến thức: HS tìm hiểu khái niệm họa tiết, đường nét, bố cục màu sắc, nắm được đặc điểm của hoạ tiết trang trí dân tộc, biết cách chép hoạ tiết. - Kĩ năng: HS chép được một số hoạ tiết dân tộc. - Giáo dục: HS cảm thụ được vẻ đẹp độc đáo của các hoạ tiết dân tộc, có ý nghĩa giữ gìn nét độc đáo của hoạ tiết dân tộc và trên cơ sở đó có thể sáng tạo.

Nội dung Text: Vẽ Trang Trí Chép hoạ tiết trang trí dân tộc

 

  1. Tiết 1 - Vẽ Trang Trí Chép hoạ tiết trang trí dân tộc I/ Mục tiêu bài học: - Kiến th ức: HS tìm hiểu khái niệ m họa tiết, đường nét, bố cục màu sắc, nắm được đặc điểm của hoạ tiết trang trí dân tộc, biết cách chép hoạ tiết. - Kĩ năng: HS chép được mộ t số hoạ tiết dân tộc. - Giáo dục: HS cảm thụ được vẻ đẹp độc đáo của các hoạ tiết dân tộc, có ý nghĩa giữ gìn nét độc đáo của hoạ tiết dân tộc và trên cơ sở đó có thể sáng tạo. II/ Chuẩn bị: - Tranh trong bộ ĐDDH lớp 6 minh hoạ các hoạ tiết dân tộc tranh minh hoạ trống đồng. - Học sinh chuẩn bị đủ giấy, vở, bút chì, tẩy. III/ Phương pháp: Kết hợp các phương pháp giảng dạ y: Trực quan, gợ i mở, nhóm làm việc, giảng giải.
  2. IV/ Tiến trình dạy - học: HĐ Hoạt động c ủa Hoạt động của giáo viên Minh họa Thời học sinh gian Hoạt HDHS quan sát nhận xét đặc điể m - Quan sát minh động của hoạ tiết dân tộc. hoạ theo hướng dẫn của GV - GV nêu vấn đề: Các loạ i 1 - Xem 7 minh (10’) Các hình này được trang trí bằng Họa tiết hoạ hoạ tiết dân hình vẽ gì? trang trí tộc trong SGK. - GV giới thiệ u với HS các nét kỉ hà - HS nêu khái  hình kỉ hà. niệm hoạ tiết, - Khái niệ m hoạ tiết "là" hình vẽ đặc điểm đường hoa, lá, kỉ hà, … cách điệu đơn giản. nét bố cục, màu - GV cho HS ghi đặc điểm hoạ tiết: sắc. 1. Nội dung - HS so sánh 2. Đường nét được sự giống
  3. 3. Bố cục nhau (tương đối) giữa hoạ 4. Màu sắc tiết dân tộc và hoa, lá, … trang trí khác. Hoạt Hướng dẫn học sinh cách vẽ: vẽ - HS nêu cách GV động - GV cho HS quan sát cách vẽ trên trên bảng vẽ qua minh hoạ. bảng. 2 (6’) - GV nhấn mạnh: Chú ý đến bố cục tổng thể, không nên đi vào các nét chi tiết khi mớ i bắt đầu vẽ. Chia nhóm 4 hs 1 nhóm. Mỗi Hoạt Hướng dẫn học sinh thực hành: nhóm chọn 1 động - GV nhắc HS chú ý quan sát chung họa tiết để thực bố cục của họa tiết để nhìn thấy sự 3 hành chép họa (24’) cân đối, vẽ nét được nhanh, chính tiết. xác hơn.
  4. Đánh giá kết quả học tập của học 3 bài vẽ - Hs nhận xét, Hoạt sinh: của học đánh giá bài của trên bạn. - GV thu 3 bài của học sinh. sinh động lớp. Cho HS nhận xét. - Hs thử xếp th ứ 4 tự các bài. - Nhận xét của GV (24’) * Dặn dò - Bài tập về nhà: - Vẽ hoàn ch ỉnh chi tiết họa tiết đang thực hành ở lớp. - Vẽ 1 hoạ tiết khác họa tiế t em đã vẽ ở lớp. Vẽ mầu hoàn chỉnh theo ý thích của em. - Xem nộ i dung bài 2. Sưu tầm tranh, ảnh minh họa có ở sách, báo, lịch … có các hình ảnh về thời kì cổ đại.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản