Vẽ Trang Trí Chép hoạ tiết trang trí dân tộc

Chia sẻ: oxadien

Kiến thức: HS tìm hiểu khái niệm họa tiết, đường nét, bố cục màu sắc, nắm được đặc điểm của hoạ tiết trang trí dân tộc, biết cách chép hoạ tiết. - Kĩ năng: HS chép được một số hoạ tiết dân tộc. - Giáo dục: HS cảm thụ được vẻ đẹp độc đáo của các hoạ tiết dân tộc, có ý nghĩa giữ gìn nét độc đáo của hoạ tiết dân tộc và trên cơ sở đó có thể sáng tạo.

Nội dung Text: Vẽ Trang Trí Chép hoạ tiết trang trí dân tộc

Tiết 1 - Vẽ Trang Trí

Chép hoạ tiết trang trí dân tộc
I/ Mục tiêu bài học:

- Kiến th ức: HS tìm hiểu khái niệ m họa tiết, đường nét, bố cục màu

sắc, nắm được đặc điểm của hoạ tiết trang trí dân tộc, biết cách chép hoạ tiết.

- Kĩ năng: HS chép được mộ t số hoạ tiết dân tộc.

- Giáo dục: HS cảm thụ được vẻ đẹp độc đáo của các hoạ tiết dân tộc,

có ý nghĩa giữ gìn nét độc đáo của hoạ tiết dân tộc và trên cơ sở đó có thể

sáng tạo.
II/ Chuẩn bị:

- Tranh trong bộ ĐDDH lớp 6 minh hoạ các hoạ tiết dân tộc tranh minh

hoạ trống đồng.

- Học sinh chuẩn bị đủ giấy, vở, bút chì, tẩy.
III/ Phương pháp:

Kết hợp các phương pháp giảng dạ y: Trực quan, gợ i mở, nhóm làm

việc, giảng giải.
IV/ Tiến trình dạy - học:


Hoạt động c ủa
Hoạt động của giáo viên Minh họa
Thời
học sinh
gian
Hoạt HDHS quan sát nhận xét đặc điể m - Quan sát minh

động của hoạ tiết dân tộc. hoạ theo hướng

dẫn của GV
- GV nêu vấn đề: Các loạ i
1

- Xem 7 minh
(10’) Các hình này được trang trí bằng Họa tiết

hoạ hoạ tiết dân
hình vẽ gì? trang trí

tộc trong SGK.
- GV giới thiệ u với HS các nét kỉ hà

- HS nêu khái
 hình kỉ hà.

niệm hoạ tiết,
- Khái niệ m hoạ tiết "là" hình vẽ
đặc điểm đường
hoa, lá, kỉ hà, … cách điệu đơn giản.
nét bố cục, màu
- GV cho HS ghi đặc điểm hoạ tiết:
sắc.
1. Nội dung
- HS so sánh
2. Đường nét
được sự giống
3. Bố cục nhau (tương

đối) giữa hoạ
4. Màu sắc

tiết dân tộc và

hoa, lá, … trang

trí khác.
Hoạt Hướng dẫn học sinh cách vẽ: vẽ - HS nêu cách
GV

động - GV cho HS quan sát cách vẽ trên trên bảng vẽ qua minh

hoạ.
bảng.
2

(6’) - GV nhấn mạnh: Chú ý đến bố cục

tổng thể, không nên đi vào các nét

chi tiết khi mớ i bắt đầu vẽ.
Chia nhóm 4 hs

1 nhóm. Mỗi
Hoạt Hướng dẫn học sinh thực hành:

nhóm chọn 1
động - GV nhắc HS chú ý quan sát chung
họa tiết để thực
bố cục của họa tiết để nhìn thấy sự
3
hành chép họa
(24’) cân đối, vẽ nét được nhanh, chính
tiết.
xác hơn.
Đánh giá kết quả học tập của học 3 bài vẽ - Hs nhận xét,

Hoạt sinh: của học đánh giá bài của

trên bạn.
- GV thu 3 bài của học sinh. sinh
động
lớp.
Cho HS nhận xét. - Hs thử xếp th ứ
4
tự các bài.
- Nhận xét của GV
(24’)
* Dặn dò - Bài tập về nhà:

- Vẽ hoàn ch ỉnh chi tiết họa tiết đang thực hành ở lớp.

- Vẽ 1 hoạ tiết khác họa tiế t em đã vẽ ở lớp. Vẽ mầu hoàn chỉnh theo ý

thích của em.

- Xem nộ i dung bài 2. Sưu tầm tranh, ảnh minh họa có ở sách, báo, lịch

… có các hình ảnh về thời kì cổ đại.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản