Vẽ trang trí - Kẻ chữ in hoa nét đều

Chia sẻ: oxadien

Tham khảo tài liệu 'vẽ trang trí - kẻ chữ in hoa nét đều', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Vẽ trang trí - Kẻ chữ in hoa nét đều

Tiết 23 - Vẽ trang trí.

Kẻ chữ in hoa nét đều.

I/ Mục tiêu bài học:

- Học sinh nắ m được đặc điểm chữ in hoa nét đều. Biết cách sắp xếp dòng

chữ và kẻ các chữ nét đều khác nhau.

- Học sinh trình bày được khẩu hiệu có chữ nét đều, tương đối ngay ngắn,

bài vẽ màu có đậm nhạ t, chữ dễ đọc, rõ ràng.

- Qua bài, h/s yêu thích hơn việc trình bày chữ, trang trí bằng khẩu hiệu.
II/ Chuẩn bị:

1. Đồ dùng:

- Bảng chữ cái ABC, chữ in hoa nét đều.

- Khẩu hiệu có chữ in hoa nét đều.

- Bìa 1 số tờ báo, tạp chí.

2. Phương pháp: Trực quan, giảng giải, gợi mở, luyện tập, nhóm làm

việc.
III/ Tiến trình dạ y - học:Hoạt động của
Thờ Minh
Hoạt động c ủa giáo viên
họa
i học sinh

gian
Hoạt Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận - Quan sát minh hoạ .

xét - Trả lời câu hỏ i.
động Bảng
tìm hiểu đặc điể m ch ữ. chữ in - Nêu nhận xét.
1

(10’) - Giới thiệu 1 số khẩu hiệu. hoa - Xem bảng chữ cái.

- Cho h/s n/x về các khẩu hiệu. Gợi ý: nét - Nắm được các đặc
đều
+ Em nhìn rõ không? Tại sao? điểm:

+ Ví dụ: Từ " Thi đua", các từ khác + Chiều cao bằng

được trình bày ntn? nhau.

- Cho h/s xem bảng ch ữ cái và số. + Các nét đều nhau

- Xem và phân tích 3 nhóm: + Độ rộng chữ khác

A, V, X …/ H, O, Q … / B, P … nhau.

+ Chia làm 3 nhóm.
(Độ rộng của ch ữ khác nhau do cấu
tạo chữ khác nhau.) + Màu: Màu nền và

màu ch ữ có độ đậm -
- Cho h/s n/x về màu chữ và màu nền.

nhạt khác nhau.
Hoạt Hướng dẫn học sinh cách trình bày: - Trình bày theo gợi
Vẽ

ý của giáo viên.
động - Xem lại 1 khẩu hiệu. bảng

- Học sinh khác nhận
- Gợi ý và đặt vấn đề : Minh
2

hoạ 4 xét.
(5’) + Để chữ có kích thước hợp lí, chiều

bước - Nêu và ghi nhớ 4
cao như nhau, em phải xác định được

bước.
chiều nào của chữ? ( Chiề u cao)

1/ Xác định khuôn
+ Cố đ ịnh chiều cao bằng cách nào?

khổ chữ ( bố cục), số
- Giả i thích 1 số tác dụng và kỹ năng
dòng chữ.
của các bước.

2/ Viết phác chữ.
+ Viết phác: Để điề u chỉnh kích

3/ Kẻ chữ.
thước chữ phù hợp.

4/ Vẽ màu.
+ Kẻ chữ: Dùng compa để vẽ nét

cong đều sẽ đẹp hơn. Kẻ nét thẳng.
Hoạt Hướng dẫn học sinh thực hành. - Kẻ khẩu hiệu:

“ Đoàn kết tốt, học
động - Quan sát, giúp đỡ học sinh làm bài.
tập tốt ”.
- Lưu ý: Xác đ ịnh số dòng chữ, viết
3
- Làm bài thực hành
(25’) chữ, điều chỉnh cỡ chữ phù hợp rồi
trên giấy A4.
mới kẻ. Thực hiện bước phác bố cục

- Được dùng thước,
chữ. Phác chữ bằng bằng cách viết in

compa để kẻ chữ.
hoa, không kẻ ngay từng chữ.
- Nêu nhận xét về:
Hoạt Đánh giá kết quả học tập của học sinh:

cách sắp xếp và hình
động - Gợi ý cho học sinh nhận xét về bố
họa tiết.
cục chữ.
4 Bài
- Chỉ ra được 1 số
(4’) - Nhận xét và kết luận: Chú ý tổng vẽ
điểm chưa hợp lí,
thể, màu sắc. Nhấn mạnh đặc điểm nét của
cần thay đổi, sắp xếp
có độ dày như nhau. Giáo viên cho học
lại.
điểm đánh giá bài. sinh
- Đánh giá bài A,B,C
* Dặn dò:

- Vẽ mầu hoàn thành khẩu hiệu " Đoàn kết tốt- Tốt tập tốt"

- Kẻ khẩu hiệu " Thi đua học tập - Tiến bước lên đoàn" có trang trí. Sưu

tầm tranh minh họa, bài viết về tranh dân gian Việt Nam.

........
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản