Vẽ trang trí Trang trí chiếc khăn để đặt lọ hoa

Chia sẻ: oxadien

Tham khảo tài liệu 'vẽ trang trí trang trí chiếc khăn để đặt lọ hoa', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Vẽ trang trí Trang trí chiếc khăn để đặt lọ hoa

 

  1. Tiết 31 - Vẽ trang trí Trang trí chiếc khăn để đặt lọ hoa I/ Mục tiêu bài học: - HS biết cách vận dụng các cách vẽ trang trí đường diềm và hình vuông, hình tròn đã học để trang trí chiếc khăn. - HS được rèn luyện kĩ năng thực hành trang trí, vẽ họa tiế t. - Bài vẽ thể h iện được 1 chiếc khăn có hình dạng bất kì, vuông, tròn, tam giác… có họa tiết phù hợp, màu sắc rõ ràng. II/ Chuẩn bị: 1) Đồ dùng: - Khăn đổ đặt lọ hoa. Lọ hoa. - Tranh minh họa 1 số họa tiế t. - Tranh vẽ hình vuông, tròn ( bài trang trí đã học) - Bài vẽ, tranh ảnh sưu tầm của h/s. 2) Phương pháp: Trực quan, giảng giải, luyện tập, thực hành, nhóm làm việc III/ Tiến trình dạ y - học:
  2. HĐ Hoạt động của Minh Thờ Hoạt động c ủa giáo viên họa i học sinh gian Hoạt Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận - Xem mẫu xét - Tả lời các câu hỏ i động Khăn - Giới thiệu 1 lọ hoa đặt ở bàn và đặt trả i - Nắm được đặc 1 1 lọ hoa có khăn trải trang trí. điểm chính: bàn, (9’) - Nêu 1 số câu hỏi: đặt lọ + Khăn có nhiề u + Cách trang trí nào đẹp hơn? hoa. dáng khác nhau. + khăn có dạng hình gì? Bài + Trang trí hoa, lá… vẽ + Khăn trang trí h ọa tiết là hình gì? - Màu sắc : Tự do, có trang + Em thấy cái khăn giấy bài vẽ nhiều cách thể hiện trí naod em đã học. màu. khăn + Màu sắc được sử dụng ntn? - Xem các tranh, ảnh. - KL: Trang trí khăn tương tự trang trí các hình cơ bản, đường diềm-> Đây là thể loạ i trang trí ứng dụng.
  3. Hoạt Hướng dẫn học sinh cách vẽ : - Nêu cách trang trí Vẽ động - Đặt vấn đề và gợi ý: Căn cứ vào nội đã học. bảng dung em vừa quan sát, em thấ y phải Minh - HS khác nêu cách 2 vẽ phần nào trước? hoạ 3 trang trí khăn: Vẽ (5’) - Gợi ý cho h/s: Cách cho h/s nêu cách dáng-> vẽ họa tiết-> bước trang trí đã học. vẽ màu. - Nhấn mạnh vớ i h/s yếu tố " tương tự" chứ không phải là sao chép nguyên. Hoạt Hướng dẫn học sinh thực hành: - Vẽ 1 khăn để đặt lọ động - Quan sát chú ý không để h/s chép hoa. (Tự chọn dáng) SGK. + Vuông: Cách 16 3 (25’) - Nhắc lại vớ i các em yế u tố sáng tạo. cm. + Tròn: Cách 16 cm - Lưu ý với học sinh: Thực hiện bước phác bố cục, vẽ hình mảng. Phác hình + Chữ nhật: 24x12. vẽ bằng kỉ hà, tránh vẽ đậ m. - Không chép các bài
  4. vẽ trong SGK. - Chú ý quan sát h/s kẻ đúng kích thước, vẽ mảng hình trước khi vẽ họa tiết. - Nêu nhận xét về: Hoạt Đánh giá kết quả học tập của học sinh: cách sắp xếp và hình động - Gợi ý cho học sinh nhận xét về bố họa tiết. cục, về hình ảnh trang trí 4 Bài - Chỉ ra được 1 số (5’) - Nhận xét và kết luận: Chú ý tổng vẽ điểm chưa hợp lí, thể, họa tiết, màu sắc. Nhấn mạnh đặc của cần thay đổi, sắp xếp điểm họa tiết. Giáo viên cho điể m học lại. đánh giá bài. sinh - Đánh giá bài A,B,C * Dặn dò: - Vẽ màu trang trí khăn. - Xem nội dung bài 32: Các công trình mĩ thuật tiêu biểu của Hi Lạp, La Mã, Ai Cập thời kì cổ đại. Sưu tầm tranh, ảnh minh họa kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu: nhân sư, Vệ nữ Mi Lo, tượng ô guýt ( Hoàng đế La Mã), … - Sưu tầm tranh, ảnh, bài viết về thờ i kì cổ đại.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản