Vẽ trang trí Trang trí hình vuông

Chia sẻ: oxadien

Tham khảo tài liệu 'vẽ trang trí trang trí hình vuông', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Vẽ trang trí Trang trí hình vuông

Tiết 18 - Vẽ trang trí

Trang trí hình vuông

I/ Mục tiêu bài học:

- Học sinh nắ m sâu hơn kiến trúc về bố cục, họa tiết và màu sắc trong

trang trí.

- Học sinh trang trí được hình vuông cơ bản.

- Bài vẽ có bố cục đẹp: Hình, mảng hợp lí, màu sắc hài hòa.

- Bài học giúp các em yêu thích hơn nghệ thuật trang trí.
II/ Chuẩn bị:

1. Đồ dùng:

- Bài trang trí cơ bản và ứng dụng.

- Minh họa các bước vẽ trang trí:

- Bài trang trí hình vuông của hs.

2. Phương pháp: Trực quan, luyện tập, giảng giải, gợ i mở.
III/ Tiến trình dạ y - học:

Hoạt động c ủa giáo viên Hoạt động của
HĐ Minh
họa học sinh
Thờ

i

gian
Hoạt Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận - Quan sát minh hoạ .

xét - Trả lời câu hỏ i.
động Bài
- Giáo viên đặt vấn đề : Em hãy cho - Tham khảo SGK
vẽ
1
biết nội dung các minh họa này? hình - Nêu n/x về:
(9’)
- Giới thiệu 1 số hình vuông trang trí vuông + Bố cục

khác nhau.
+ Bố cục
- Hướng dẫn xem thêm trong SGK.
+ Họa tiết
- Nêu vấn đề : Em hãy nêu nhận xét
+ Màu sắc: theo
của em về các mả ng hình, họa tiết và
mảng
cách sử dụng màu sắc ở hình vuông
- trả lời từng nội
này ?
dung.
- Gợi ý: kiến thức học ở bài các trước.
Hoạt Hướng dẫn học sinh cách vẽ : - Nêu cách vẽ
Vẽ

động - Đặt vấn đề và gợi ý: Căn cứ vào nội bảng - Trình bày theo gợi

dung em vừa quan sát, em thấ y phải Minh ý của giáo viên.
2
vẽ phần nào trước? hoạ 4 - HS khác nhận xét.
(5’)
- Giáo viên nhấn mạnh: Tìm họa tiết bước - Nêu được các bước
phù hợp đề tài – chủ đề mình định thể
+ Tìm và vẽ bố cục.
hiện là bước đầu tiên quan trọng. Kế
+ Tìm họa tiế t, vẽ
tiếp là phác bố cục cho hình vuông
phác họa tiết.
gồm các mảng hình chính phụ khác
+ Vẽ chi tiết.
nhau.
+ Chọn màu và tô
- Vẽ minh họa 3 bố cục khác nhau để
màu.
học sinh sáng tạo hơn khi vẽ phác

hình mảng, tránh sao chép dập khuôn,


Hoạt Hướng dẫn học sinh thực hành. - Trang trí hình

vuông cạnh 16 cm
động - Lưu ý với học sinh: Thực hiện bước
phác bố cục, vẽ hình mảng. Phác hình - Làm bài thực hành
3
(25’) vẽ bằng kỉ hà, tránh vẽ đậ m. trên giấy A4.

- Không chép các bài
- Chú ý quan sát h/s kẻ đúng kích

vẽ trong SGK.
thước, vẽ mảng hình trước khi vẽ họa

tiết. Tẩy bỏ trục sau khi vẽ xong hình
- Nêu nhận xét về:
Hoạt Đánh giá kết quả học tập của học sinh:

cách sắp xếp và hình
động - Gợi ý cho học sinh nhận xét về bố
họa tiết.
cục, về hình tượng trang trí
4 Bài
- Chỉ ra được 1 số
(5’) - Nhận xét và kết luận: Chú ý tổng vẽ
điểm chưa hợp lí,
thể, họa tiết, màu sắc. Nhấn mạnh đặc của
cần thay đổi, sắp xếp
điểm họa tiết. Giáo viên cho điể m học
lại.
đánh giá bài. sinh
- Đánh giá bài A,B,C
* Dặn dò - BTVN:

- Vẽ mầu hoàn chỉnh bài. Chú ý các mảng màu và màu các chi tiết.

- Xem nội dung bài 19. Sưu tầm tranh dân gian để chuẩn bị cho tiết học sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản