Vẽ tranh cổ động

Chia sẻ: xuanhuybs

Là loại tranh treo ở hè phố, nơi công cộng nhằm biểu thị, quảng bá cho một vấn đề, một nội dung nhất định, nhất thời nào đó. Tranh c đ ng đ c v hoăc in trên nh ổ ộ ượ ẽ ều chất liệu khác nhau như : Giấy, nylon, vải, kim loại... Tranh cổ động thuộc thể loại đồ hoạ.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Vẽ tranh cổ động

I/ KHÁI NIỆM
• Là loại tranh treo ở hè
phố, nơi công cộng
nhằm biểu thị, quảng bá
cho một vấn đề, một nội
dung nhất định, nhất thời
nào đó
• Văn hoá
• Kinh tế
• Chính trị
• Tranh cổ động được vẽ hoăc in trên nhều
chất liệu khác nhau như : Giấy, nylon, vải, kim
loại...
• Tranh cổ động thuộc thể loại đồ hoạ.
II/ QUY TẮC THỂ HIỆN

• Tranh cổ động thường
có 2 phần: Nội dung và
hình thức
• 1/ Nội dung:

-Đơn giản, cô đọng, dễ hiểu
(được rút ra từ một vấn đề
phức tạp).
2/ Hình thức:
- Tranh cổ động thường
có 2 phần: Phần chữ và
phần hình.
a/ Phần hình
- Phong phú, đa dạng,
có thể vẽ theo lối tả thực
hoặc đơn giản, cách
điệu, nhưng phải có tính
tượng trưng cao.
• Ví dụ:
b/ Phần chữ


• Đơn giản, dễ hiểu, dễ
đọc
• Thường dùng 2 loại chữ:
-Nét đều (Baton)
-Thanh đậm (Roman)
c/ Bố cục:
• Hài hoà thuận mắt
• Phần hình chiếm diện
tích lớn ( chính ).
• Phần chữ chiếm diện
tích nhỏ ( Phụ)
• Có thể sắp xếp chữ
riêng, hình riêng, cũng
có thể xếp xen kẽ
• Thường dùng thể thức
đăng đối qua trục dọc
• Có thể sử dụng dạng
bố cục bổ sung
d/ Màu sắc:
• Thường dùng hoà sắc
tương phản hoặc bổ
túc.
• Trong trường hợp
không sử dụng được
tương phản, bổ túc,
người ta có thể sử dụng
tương phản đậm nhạt.
Lưu ý:


• Có loại tranh cổ động
chỉ có hình.
• Có loại chữ chính,
hình phụ (thường có
tính tượng hình )
* Bài tập nhỏ
TRANH GIÁ VẼ: TRANH CỔ ĐỘNG:
- Treo trong nội thất - Treo nơi công cộng, hè phố
- Có tính lâu dài - Có tính nhất thời
- Không mang tính
- Mang tính phổ cập, dễ hiểu.
phổ cập
- Không có chữ - Có chữ
- Chất liệu phong phú - Chất liệu hạn chế
- Thuộc thể loại hội hoạ -Thuộc thể loại đồ hoạ
• III/ BÀI TẬP:
• Vẽ một tranh cổ động, đề tài tự chọn
• Kích thước: Trên khổ giấy A4
• Màu sắc: Không quá 4 màu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản