Vẽ tranh Đề tài bộ đội

Chia sẻ: oxadien

Tham khảo tài liệu 'vẽ tranh đề tài bộ đội', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Vẽ tranh Đề tài bộ đội

Tiết 13 - Vẽ tranh

Đề tài bộ đội

I/ Mục tiêu bài học:

- Học sinh nắ m được nội dung thể h iện về đề tài bộ dội.

- Học sinh biết cách bố cục hình ảnh tái hiện được cuộc sống, chiến đấu,

lao động và học tập của bộ đội.

- Bài vẽ có nội dung, bố cục hợp lí, trang phục phù hợp, hình tượng sinh

động, màu sắc hài hòa.
II/ Chuẩn bị:

1. Đồ dùng:

- Tranh minh họa các hoạt động của bộ đội. ảnh về bộ độ i.

- Tranh sưu tầm của học sinh.

2. Phương pháp: Trực quan, giảng giải, gợi mở, luyện tập.
III/ Tiến trình dạ y - học:
Hoạt động c ủa giáo viên Hoạt động của
HĐ Minh
họa học sinh
Thờ

i

gian
Hoạt Hướng dẫn học sinh tìm và chọn nội - Quan sát minh hoạ .
Bộ
dung thể hiện đề tài: - Nêu được nội dung:
đội
động
- Giáo viên cho HS quan sát 1 số bài với + Chân dung
1
vẽ tranh. các + Luyện tập
(9’)
- Giáo viên đặt vấn đề như : hoạt
+ Vui chơi với thiếu
động:
- Em hãy cho biết nộ i dung các tranh? nhi
Lao
- Gợi ý để học sinh nêu ý kiến về các + Giúp dân
động,
lực lượng bộ đội khác nhau.
+ Lao động, sản xuất
vui
- Nêu 1 số vấn đề để học sinh tìm thấ y …
chơi,
các hoạt động của bộ độ i như:
- Nắm được đặc
cảnh,
+ Giao lưu với h/s qua việc gì? trưng của lực lượng
học
+ Khi nhân dân gặp lũ lụt, thiên tai, bộ binh, đặc công,
tập …
bộ đội làm gì? hải quân, biên

- Hình ảnh nào là chính ? phòng…

- Màu sắc được sử dụng như thế nào? - Nêu các nội dung
- Kết luận chung: về hình ảnh anh bộ cơ bản về: Bố cục-

Hình vẽ - Màu sắc.
đội cụ Hồ; về tình cả m gắn bó quân -

dân. - Tham khảo thêm ở

SGK.
Hoạt Hướng dẫn học sinh cách vẽ : - Nêu tóm tắt:
Vẽ

động - Đặt vấn đề : Nếu vẽ một tranh về đề 1.Tìm và chọn nội
bảng

tài hôm nay, em chọn nội dung nào? dung
Minh
2
- em sẽ vẽ nội dung ấy như thế nào? hoạ 4 2.Vẽ mảng
phác
(5’)
chính phụ.
bước
- Gợ i ý h/s trả lời cách vẽ (đã học ở

các tiết học vẽ tranh ) 3.Vẽ phác hình.

- Chú ý: Bố cục - bước đầu quan trọng 4.Vẽ màu.

để có tranh đẹp.

- Học sinh đọc bài.
- Giáo viên nhấn mạnh: Tìm hình ảnh

phù hợp đề tài mình thể hiện là bước

đầu tiên quan trọng.
Hoạt Hướng dẫn học sinh thực hành. - Làm bài thực hành

vẽ tranh đề tài Bộ
động - Lưu ý: Thực hiện bước phác hình.
Phác hình vẽ bằng kỉ hà, tránh vẽ độ i. Giấy A4.
3

(25’) đậm. Không vẽ các nét thẳng bằng

thước kẻ. Không sao chép.

- Vẽ bố cục hoàn chỉnh.- Nêu nhận xét của
Hoạt Đánh giá kết quả học tập của học sinh:
mình về: Bố cục.
động - Gợi ý cho học sinh nhận xét về bố
Hình vẽ. Màu sắc
cục, về hình tượng anh bộ độ i.
4 Bài
(nếu có).
(5’) - Nhận xét và kết luận: Chú ý tổng vẽ
- Chỉ ra được 1 số
thể, nội dung. Nhấn mạnh đặc điể m của
điểm chưa hợp lí,
hình tượng bộ độ i. Giáo viên học
cho
cần thay đổi, sắp xếp
điểm đánh giá bài. sinh
lại.

- Đánh giá bài A,B,C

* Dặn dò - BTVN:

- Vẽ mẫu hoàn chỉnh bài vẽ anh bộ đội.

- Xem nội dung bài 14. Sưu tầm tranh vẽ, đồ vật, vật thật có trang trí đường

diềm.
..........
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản