Vẽ tranh Đề tài học tập

Chia sẻ: oxadien

Tham khảo tài liệu 'vẽ tranh đề tài học tập', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Vẽ tranh Đề tài học tập

 

  1. Tiết 9 - Vẽ tranh Đề tài học tập I/ Mục tiêu bài học: - HS nắm được nội dung thể hiện về đề tài học tập bao gồm bố cục, hình mảng trong tranh và màu sắc, tính chất của mình ua hoạt động học. - H/s neu được cách vẽ ( đã học). - Bài vẽ làm rõ đề tài, thể hiện được không khí thi đua học tập. - qua bài, giáo dục các em tốt hơn ý thức học tập. II/ Chuẩn bị: 1. Đồ dùng: - Tranh minh họa học tập (h1), hoạt động học mang tính tập thể (h2), học ở nhà (h3). - Tranh do h/s sưu tầm. - minh họa các bước vẽ ( B). 2. Phương pháp: Trực quan, giả ng giả i, thuyết trình, luyện tập, nhóm làm việc. 3. III/ Tiến trình dạ y – học:
  2. HĐ Hoạt động của Thờ Minh Hoạt động c ủa giáo viên họa i học sinh gian Hoạt Hướng dẫn học sinh tìm và chọn nội -Quan sát minh hoạ. Một dung thể hiện đề tài: số đề -Nêu được các nội động - Giáo viên cho HS quan sát 1 số bài dung cơ bản tài: 1 vẽ tranh. Lao 1.Nội dung tranh. (9’) - Giáo viên nêu vấn đề như : động, 2.Bố cục. vui +Em hãy nêu nội dung các tranh 1-2... 3.Hình vẽ : Chính – chơi, - Gợi ý học sinh nêu nội dung theo phụ. cảnh, các minh hoạ. 4.Màu sắc. học +Em thích đề tài nào nhất? Tại sao? - Học sinh đọc nội tập … +Hình ảnh nào là chính tranh các dung đề tài trình bày tranh này? trong sách. +Màu sắc được sử dụng như thế nào?
  3. - HDHS tham khảo thêm ở SGK. Hoạt Hướng dẫn học sinh cách vẽ : - Quan sát minh hoạ . Vẽ động - Đặt vấn đề : Nếu vẽ một tranh về đề bảng - HS nêu tóm tắt: tài hôm nay, em sẽ vẽ như thế nào? 1.Tìm và chọn nội Minh 2 - GV gợi ý h/s trả lời cách vẽ (đã học hoạ 4 dung (5’) ở tiết 5 ) bước 2.Vẽ mảng phác - Chú ý: Bố cục - bước đầu quan trọng chính phụ. để có tranh đẹp. 3.Vẽ phác hình. - Giáo viên nhấn mạnh: Tìm hình ảnh 4.Vẽ màu. phù hợp đề tài mình thể hiện là bước - Học sinh đọc bài. đầu tiên quan trọng. Hoạt Hướng dẫn học sinh thực hành. - HS làm bài thực - Lưu ý HS: Thực hiện bước phác hành vẽ tranh đề tài động hình. Phác hình vẽ bằng kỉ hà, tránh Học tập. 3 vẽ đậm.Không vẽ các nét thẳng bằng (25’) thước kẻ.
  4. - Nêu nhận xét của Hoạt Đánh giá kết quả học tập của học sinh: mình về: Bố cục. động - Giáo viên đặt vấn đề : Nêu các yếu tố Hình vẽ. Màu sắc tạo nên một bức tranh? 4 Bài (nếu có). (5’) - Chọn 3 bài, cho học sinh nhận xét vẽ - HS chỉ ra được 1 số về: Bố c ục. Tỉ lệ các phần. Nét vẽ . của điểm chưa hợp lí, học - Nhận xét và kết luận: Chú ý tổng cần sủa, khắc phục. sinh thể, nội dung. * Dặn dò - BTVN: - Về nhà hoàn thành màu sắc của bài vẽ. - Xem nội dung bài 10. Vẽ các hình 2, 4 và 5 ra giấy A4. chuẩn b ị đủ màu ( có màu nước hoặc màu bột càng tốt)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản