VÍ DỤ KỸ THUẬT RMI

Chia sẻ: TRẦN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
258
lượt xem
73
download

VÍ DỤ KỸ THUẬT RMI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Calculator.java nhập khẩu java.rmi .*; công cộng giao diện mở rộng tính từ xa (int tổng công cộng (int n) throws RemoteException; / / tổng = 1 +2 +3 + ... n +) CalculatorImpl.java nhập khẩu java.rmi .*; public class CalculatorImpl thực hiện tính toán tổng hợp (int công cộng (int n) throws RemoteException (System.out.println ("Khách hàng yêu cầu để tính toán"); int s = 0; for (int i = 1; i

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: VÍ DỤ KỸ THUẬT RMI

  1. VÍ DỤ KỸ THUẬT RMI Calculator.java import java.rmi.*; public interface Calculator extends Remote{ public int sum(int n) throws RemoteException; // sum = 1+2+3+…+n } CalculatorImpl.java import java.rmi.*; public class CalculatorImpl implements Calculator{ public int sum(int n) throws RemoteException{ System.out.println("Client request to calculate!"); int s=0; for (int i=1;i
  2. //Call methods of c System.out.println("Sum(12)= " + c.sum(12)); }catch(Exception e){ System.out.println(e); } } } Biên dịch: Biên dịch interface: \bin\javac.exe Calculator.java Biên dịch Implement và tạo Stub, Skeleton: \bin\javac.exe CalculatorImpl.java \bin\rmic.exe CalculatorImpl.class –vcompat Biên dịch Server và Client: \bin\javac.exe CalculatorServer.java \bin\javac.exe CalculatorClient.java Thực thi: Kích hoạt bộ đăng ký RMI \bin\rmiregistry.exe Kích hoạt server \bin\java.exe CalculatorServer.class Kích hoạt client \bin\java.exe CalculatorClient.class

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản