Vi khuẩn lam (Ngành Cyanobacteria)

Chia sẻ: cachuadam

Trước đây thường nhầm lẫn là Tảo lam (Cyanophyta). Thực ra đây là những cơ thể nhân nguyên thuỷ, không liên quan gì đến tảo , ngoài khả năng quang hợp hiếu khí (quang tự dưỡng vô cơ) và dùng H2O làm chất cho điện tử trong quá trình quang hợp. Vi khuẩn lam chứa chlorophyll a và phycocyanin- phycobiliprotein. Một số loài có sắc tố đỏ phycoerythrin. Chúng phối hợp với sắc tố lục tạo nên màu nâu. Màng liên kết với phycobilisom. Đơn bào hoặc đa bào dạng sơi. Không di động hoặc di động bằng cách...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Vi khuẩn lam (Ngành Cyanobacteria)

Vi khuẩn lam

(Ngành Cyanobacteria)Trước đây thường nhầm lẫn là Tảo lam (Cyanophyta). Thực ra đây là

những cơ thể nhân nguyên thuỷ, không liên quan gì đến tảo , ngoài khả năng

quang hợp hiếu khí (quang tự dưỡng vô cơ) và dùng H2O làm chất cho điện

tử trong quá trình quang hợp. Vi khuẩn lam chứa chlorophyll a và

phycocyanin- phycobiliprotein. Một số loài có sắc tố đỏ phycoerythrin.

Chúng phối hợp với sắc tố lục tạo nên màu nâu. Màng liên kết với

phycobilisom. Đơn bào hoặc đa bào dạng sơi. Không di động hoặc di động

bằng cách trườn (gliding), một số loài có túi khí (gas vesicles).Nhiều loại có

dị tế bào (heterocysts) và có khả năng cố định nitơ. Vi khuẩn lam có mặt ở

khắp mọi nơi, trong đất, trên đá, trong suối nước nóng, trong nước ngọt và

nước mặn. Chúng có năng lực chống chịu cao hơn so với thực vật đối với

các điều kiện bất lợi như nhiệt độ cao, pH thấp. Một số loài có khả năng

sống cộng sinh với các cơ thể khác như Rêu, Dương xỉ, Tuế...Nhiều loài

cộng sinh với nấm để tạo ra Địa y (Lichen). Vi khuẩn lam có thể là sinh vật

xuất hiện sớm nhất trên Trái đất
Vi khuẩn lam được chia thành 5 nhóm (subsection) như sau:


a- Nhóm I (có tác giả gọi là bộ Chroococcales):


Hình que hoặc hình cầu đơn bào, không có dạng sợi hay dạng kết

khối (aggregate); phân đôi hoặc nẩy chồi; không có dị tế bào (heterocytes).

Hầu hết không di động. Tỷ lệ G+C là 31-71% . Các chi tiêu biểu là:


-Chamaesiphon

-Chroococcus

-Gloeothece

-Gleocapsa

-Prochloron
Chamaesiphon Chroococcus
Glooeothece Gleocapsa
Prochloron
b-Nhóm II (có tác giả gọi là bộ Pleurocapsales):


Hình que hoặc hình cầu đơn bào. có thể tạo dạng kết khối (aggregate);

phân cắt nhiều lần tạo ra các baeocytes; không có dị tế bào.Chỉ có các

baeocytes là có di động. Tỷ lệ G+C là 40-46% . Các chi tiêu biểu là:


-Pleurocapsa-Dermocapsa-Chroococcidiopsis

Pleurocapsa Dermocapsa Chroococcidiopsis
c-Nhóm III (có tác giả gọi là bộ Oscillatorriales):
Dạng sợi (filamentous) ; dạng lông (trichome) không phân nhánh chỉ

có ở các tế bào dinh dưỡng; phân đôi trên mặt phẳng, có kiểu đứt đoạn

(fragmentation); không có dị tế bào; thường di động. Tỷ lệ G+C là 34-67%.

Các chi tiêu biểu là:


-Lyngbya-Osscillatoria-Prochlorothrix-Spirulina-Pseudanabaena

Lyngbya Oscillatoria Prochlorothrix
Spirulina Pseudanabaena
d-Nhóm IV (có tác giả gọi là bộ Nostocales) :


Dạng sợi ; dạng lông (trichome) không phân nhánh có thể chứa các tế

bào biệt hoá (specialized cell) ; phân đôi trên mặt phẳng, có kiểu đứt đoạn

tạo thành đoạn sinh sản (hormogonia) ; có tế bào dị hình ; thường di động có

thể sản sinh bào tử màng dày (akinetes). Tỷ lệ G+C là 38-47%. Các chi tiêu

biểu là :


-Anabaena-Cylindrospermum-Aphanizomenon-Nostoc-Scytonema

-Calothrix

Anabaena Anabaena trong Bèo hoa dâu
Cylindrospermum Calothrix
Nostoc Scytonema
e-Nhóm V (có tác giả gọi là bộ Stigonematales) :


Lông (trichome) dạng sợi, phân nhánh hoặc do các tế bào nhiều hơn

một chuỗi tạo thành ; phân đôi theo nhiều mặt phẳng, hình thành đoạn sinh

sản (hormogonia) ; có tế bào dị hình ; có thể sản sinh bào tử màng dày (

alkinetes), có hình thái phức tạp và biệt hóa (differentiation). Tỷ lệ G+C là

42-44%. Các chi tiêu biểu là :


-Fischerella-Stigonema-Geitlerinema

Fischerella
Geitlerinema
Theo NCBT (2005) thì Vi khuẩn lam bao gồm những bộ sau đây:


-Chlorococcales-Gloeobacteria-Nostocales-Oscillatoriales

-Pleurocapsales-Prochlorales

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản