Vi mạch (IC 741) thuật toán 741 - Op-Amp

Chia sẻ: khi_anhdayeuem198

IC so sánh điện áp cấu tạo và ứng dụng. Vi mạch khuyếch đại thuật toán 741 có hai đầu vào "INVERTING ( - )":Đảo, "NONINVERTING (+)": Thuận và đầu ra ở chân 6.

Nội dung Text: Vi mạch (IC 741) thuật toán 741 - Op-Amp

 

  1. Vi mạch (IC 741) thuật toán 741 - Op-Amp Vi mạch khuyếch đại thuật toán 741 có hai đầu vào "INVERTING ( - )":Đảo, "NON- INVERTING (+)": Thuận và đầu ra ở chân 6. 1. Khuyếch đại với 741 A. Khuyếch đại đảo: Chân 2 nối với tín hiệu vào và tín hiệu ra đảo B. Khuyếch đại không đảo: Chân 3 nối với tín hiệu vào và tín hiệu ra không đảo Để 741 hoạt động được, cần phải lắp thêm 2 điện trở R1, R2 vào mạch như sơ đồ ở hình dưới
  2. 2. Tính hệ số khuyếch đại của mạch dùng vi mạch 741 Khuyếch đại đảo Hệ số khuyếch đại (AV) = -R2 / R1 Ví dụ: Nếu R2 = 100 Kohm, R1 = 10 kohm, hệ số khuyếch đại của mạch: -100 / 10 = -10 (AV) Nếu điện áp đầu vào là 0.5v thì điện áp đầu ra 0.5v X -10 = -5v Khuyếch đại không đảo Hệ số khuyếch đại(AV) = 1+(R2 / R1) Ví dụ: Nếu R2 = 1000 kohm, R1 = 100 kilo-ohm, hệ số khuyếch đại của mạch: 1+ (1000/100) = 1 + 10 Hệ số khuyếch đại (AV) = 11 Nếu tín hiệu đầu vào là 0.5V thì tín hiệu đầu ra các bạn có thể tham khảo thêm tại dientuvietnam.net Nếu cần thêm thông tin xin liên hệ tuonghiendk7.1@gmail.com
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản