Vi mạch (IC 741) thuật toán 741 - Op-Amp

Chia sẻ: khi_anhdayeuem198

IC so sánh điện áp cấu tạo và ứng dụng. Vi mạch khuyếch đại thuật toán 741 có hai đầu vào "INVERTING ( - )":Đảo, "NONINVERTING (+)": Thuận và đầu ra ở chân 6.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản