Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Vi mạch (IC 741) thuật toán 741 - Op-Amp

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 2 trang

2
1.197
lượt xem
252
download

IC so sánh điện áp cấu tạo và ứng dụng. Vi mạch khuyếch đại thuật toán 741 có hai đầu vào "INVERTING ( - )":Đảo, "NONINVERTING (+)": Thuận và đầu ra ở chân 6.

Đồng bộ tài khoản