VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

Chia sẻ: cybershot111

HS nắm ba vị trí tương đối cua đường thẳng và đường tròn,khái niệm tiếp tuyến và tiếp đểm, các hệ thức iữa khoảng cách từ tâm đến đường thẳng với bán kính. -Vận dụng kiến thức đẻ nhận biết vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn.

Nội dung Text: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG

THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN
I. Mục tiêu :-HSnắm ba vị trí tương đối cua đường thẳng và đường tròn,khái

niệm tiếp tuyến và tiếp đểm, các hệ thức iữa khoảng cách từ tâm

đến đường thẳng với bán kính.

-Vận dụng kiến thức đẻ nhận biết vị trí tương đối giữa đường

thẳng và đường tròn

II. Chuẩn bị: GV:N/cứu bài dạy,chuẩn bị dụng cụ dạy hình,bảng phụ.

HS:Làm bài tập ,xem trước bài mới

III. Hoạt động dạy học:HĐ1:Kiểm tra bài củ

1)Nêu nọi dung định lý 1,2 bằng hình vẽ và ký hiệu hình học?
H
Đlý 1 :(0),dây AB = CD OH = OK A
O
B

Đlý2 (0),dây AB > CD OH < OK D
2)Cho đường tròn (O),MN = PQ ,MN  PQ= A(Aở ngoài K
C
đường tròn). Biết OE  MN,OF  PQ. C/m rằng :AE =AF

HĐ2:Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

-Hai đường thẳng có mấy vị trí tương Hai đường thẳng có ba vị trí tương

đối? đối

-Một đường thẳng và đường tròn có -Đường thẳng và đường tròn có các

mấy vị trí tương đối?Mỗi trường hợp trường hợp sau:

có mấy điểm chung? * Có 2 điểm chung

?1 – Vì sao đường thẳng và đường * Có một điểm chung

tròn không thể có nhiều hơn 2 điểm * Không có điểm chung

chung ? nào

- Căn cứ vào số điểm chung của

đường thẳng và đường tròn mà ta có (Qua ba điểm thẳng hàng không xác

các vị trí tương đối của chúng định đươc đường tròn)

- Khi nào thì đường thẳng a và

đường tròn cắt nhau ? a)Đường thẳng và đường tròn cắt

- Vẻ hình mô tả trường hợp này ? nhau:

- Khi nào thì đường thẳng và đường Giữa đường thẳng và đtr (O)có 2

tròn tiếp xúc nhau ? điểm chung

- Vẻ hình mô tả trường hợp này ? Ta có : OH R
H Đ 3 : Hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường

thẳng và bán kính của đường tròn

Đọc kết luận SGK ? gọi OH = d lên bảng viết hệ thức

(GV treo bảng phụ , HS điền vào ?)Vị trí tương đối Số điểm Hệ thức giữa d

chung vàR

1) đường thẳng cắt đường tròn 2 dR

3)đường thẳng không cắt

đườngtròn
H Đ 4: Củng cố

1) Làm ? 3 : O

a) đường thẳng a cắt đường tròn (O) vì 5 cm 3 cm

d=3 a

R=5 d HB = 5  B = 4 cm => BC = 4. 2 = 8 cm2) Cho đường thẳng a . Tâm I của tất cả các đường tròn có d

R = 5 cm và tiếp xúc với a nằm ttrên đường nào ? 5 5
a

nằm trên 2 đường thẳng d và d’ // a , cách a là 5 (cm) d’
HĐ 5 : Hướng dẫn :

Xem lại bài nắm vững 3 vị trí tương đối và hệ thức

Làm bài tập 18, 19, 20 SGK . 40, 41 SBT
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản