VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN (TIẾP)

Chia sẻ: chenxanh_1

HS nắm được hệ thức giữa các đoạn nối tâm và bán kính của hai đtr ứng với từng vị trí tương đối của hai đường tròn .Hiểu được khái niệm tiếp tuyến chung -Biết vẽ hai đường tròn tiếp xúc (2TH),vẽ tiếp tuyến chung của 2 đtr -Biết xác định vị trí tương đối của 2 đtr dựa vào hệ thức giữa đoạn nối tâm và bán kính -Thấy được hình ảnh của một số vịtrí tương đối của 2 đtr trong thực tế ...

Nội dung Text: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN (TIẾP)

VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN (TIẾP)


I-MỤC TIÊU :


-HS nắm được hệ thức giữa các đoạn nối tâm và bán kính của hai đtr ứng với từng vị trí

tương đối của hai đường tròn .Hiểu đư ợc khái niệm tiếp tuyến chung


-Biết vẽ hai đường tròn tiếp xúc (2TH),vẽ tiếp tuyến chung của 2 đtr


-Biết xác định vị trí tương đối của 2 đtr dựa vào hệ thức giữa đoạn nối tâm và bán kính


-Thấy đ ược hình ảnh của một số vịtrí tương đối của 2 đtr trong thực tế


II- CHUẨN BỊ :


GV:Bảng phụ vẽ sẵn các vị ttrí tương đối của hai đtr ,thước thẳng ,com pa


HS: On tập bất đẳng thức tam giác ,thước ,com pa,


III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :


1)On đ ịnh : kiểm tra sĩ số học sinh


2)các hoạt động chủ yếu :Hoạt động 1:kiểm tra bài cũ Hoạt động của HS* HS1: Giữa hai đtr có những vị *HS1: trả lời câu hỏi và chỉ vào hình vẽ để minh hoạ

trí tương đối n ào ? .Nêu đ ịnh
* HS2: Chữa bài 34 sgk/119 A
nghĩa mổi vị trí

Có IA=IB=AB/2=12 O
Phát biểu tính chất của đư ờng nối
tâm ,đ ịnh lý về 2 đtr cắt nhau Theo D(L pitago trong I O’

,tiếp xúc nhau
tg AIO vuông tại I B

*HS2: Chữa bài 34 sgk
OI2=OA2-AI2 => OI=16

-GV đưa hình vẽ sẵn hai trư ờng
Tương tự có IO’= 9 cm A
hợp lên b ảng phụ

+ Nếu Ovà O’ nằm khác


phía đối với AB th ì : 0 o’ I


OO’=OI+IO’=16+9=25


+Nếu O và O’ Nằm cùng B


phía đối với AB th ì OO’= IO-O’I=16 -9=7 (cm)Hoạt động 2: H ệ thức giữa đoạn Hoạt động của HS Ghi bảng

nối tâm và các bán kính-GV qui ước xét 2 đtr (O,R) và 1 ) H ệ thức giữa đoạn nối

(O’,r)( R>=r) tâm và các bán kính:
-HS nhận xét tam

a) Hai đường tròn cắt nhau
a) 2 đtr cắt nhau giác OAO’ có


GV đưa hình vẽ 90 sgk lên b ảng OA- A

và ? có nhận xét gì về độ d ài đoạn O’A O’O=AO-AO’=R-r
b) c/m AC=CD
Vậy hai đường tròn tiếp xúc trong


b) C1: tam giác ACO có AO’=OO’=O’C=r(O’)


=>tg ACO vuông tại C (trung tuyến CO’=AO/2)


=>OC vuông AD =>AC=CD (Đl đư ờng kính và dâyHoạt động 5: Dặn dò


Nắm vững các vị trí tương đối của 2 đtr cùng các hệ thức ,tính chất của đương 2
-

nối tâm


- BVN: 37;38 40;sgk/123+ 68 SBT/138


Đọc phần có thể em chưa biết :Vẽ chắp nối trơn” sgk/124
-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản