VIARTRIL-S

Chia sẻ: decogel_decogel

ROTTA c/o EBEWE - HEALTHCARE PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. thuốc viên 250 mg : lọ 80 viên và 500 viên. bột pha uống 1,5 g : hộp 30 gói. thuốc tiêm : 400 mg/3 ml : ống 3 ml, hộp 6 ống. THÀNH PHẦN cho 1 viên Glucosamine sulfate tinh thể tương đương : Glucosamine sulfate 314 mg 250 mg cho 1 gói Glucosamine sulfate tinh thể tương đương : Glucosamine sulfate 1884 mg 1500 mg cho 1 ống Glucosamine sulfate tinh thể 502,5 mg tương đương : Glucosamine sulfate 400 mg Lidocain 10 mg DƯỢC LỰC Dược lý : Glucosamine tham gia quá trình chuyển hóa tổng hợp...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản